Geografiska tillgänglihetsanalyser i praktiken – vad är det och till vilken nytta?
22 juni kl.10-11
BOKA IN

22 juni, kl.10-11

The registration has been closed since 22/06/2021 10:00.