image

TRISCAN nyhetstjänst


Här kan du anmäla dig till våra olika informationstjänster på en gång. Längst ner på sidan hittar du en beskrivning av de olika informationstjänster, så att du vet vad du kan förvänta dig och hur ofta du kommer att höra från oss.

189 TRISCAN E news logo crm
TRISCAN NEWS
Vårt nyhetsbrev kommer ut 4 gånger per år och innehåller både nyheter om Triscan, men också teknisk information som är relevant för verkstäder.
190 TRISCAN new references logo crm
TRISCAN NYA VARUNUMRE
Information om nya varunumre publiceras en gång i månaden och innehåller förutom information om nya varunumre också information om nummerbyten och utgångna varor.
202 delivery
LEVERANSFÖRSENINGAR
I de fall våra transportörer rapporterar leveransförseningar som kan påverka våra leveranser till dig kommer du att informeras.
203 IT
IT- ELLER TELEFONUTMANINGAR
I de fall vi upplever IT- eller telefoniutmaningar - som kan ha inverkan på orderläggning och bearbetning - kommer du att informeras.
204 opening
ÖPPETTIDER
I de fall vi på grund av helgdagar eller liknande kommer att vara stängd, kommer du att informeras i god tid.
205 Misc
ANNAN KUNDINFORMATION
I de fall vi behöver skicka ut relevant kundinformation – till exempel ändringar i våra handelsvillkor – kommer du att få besked om detta.