Skeppningar med förpackningsmaterial till USA, utlastning av granit, ny Reachstacker stärker upp inför sommarens projektlaster. Läs om detta med mera i vårt senaste nyhetsbrev.
Webbversion Read in English
126 UDDEVALLAHAMN vanster 4farg
image
Verksamhet på Sörvik
Regelbundna skeppningar med förpackningsmaterial till USA
640x640transp Lastning skogsprodukter till USA
De senaste månaderna har vi haft regelbundna skeppningar med förpackningsmaterial från Uddevalla till Philadelphia i USA. Gods till nästa skeppning har nu börjat ankomma till hamnen och själva utlastningen är beräknad att ske i slutet av juni.

Skeppningarna sker i ett samarbete med logistikföretaget FH Bertling och befraktningsagent Donnermalm Shipping AB. Fartygen som lastas är sidoportsfartyg i rederiet Spliethoffs serie S-klass, vilka går i en regelbunden linje mellan Europa och Nordamerika.

I Uddevalla hamn har vi en lång erfarenhet av att hantera skogsprodukter och det är alltid lika roligt att få visa våra kunskaper. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!
85 tons reachstacker levererad lagom till sommarens projektlaster
640x640transp Reachstackers, 85 och 100 ton, lyfter torndel till vindkraftverk
I början av juni mottog vi vår nya blå 85 tons reachstacker från NC. Nielsen. Maskinen kommer framför allt att användas för projektlaster på Sörvik och Piren, där den är ett flexibelt komplement till våra andra reachstackers om 45, 45 och 100 ton. Vår tyngdlyftskapacitet ökar avsevärt med vårt nytillskott, våra två största reachstackers kan nu lyfta hela 170 ton i tandemlyft. Tillsammans kommer dessa maskiner att innebära en ökad tillgänglighet och förbättrad service till våra kunder.

Med en lyftkapacitet på 85 ton är den specialutvecklade NCN 85 T-Reachstackern redo att utföra tunga lyft. Maskinen är en ombyggd Konecranes, har en egenvikt på 69,7 ton och mäter 11,1 meter på längden, 4,1 meter på bredden och 4,6 meter på höjden. reachstackern är förstärkt med bland annat en kraftigare bom, ökad motvikt och större lyftcylindrar och levereras med en tyngdlyftskrok.
Utlastning av granit från Uddevalla hamn
640x640transp Mottagning av granitblock från lastbil
Tidigare i veckan hade vi nöjet att lasta ut ca 2000 ton granit från Uddevalla hamn. Stenen, som är huggen ur det Bohuslänska berget, kommer till oss i stora block som väger hela 20 ton styck. 

Från oss skeppas granitblocken till Portugal, där skall stenen bearbetas och bli till kant- och gatsten. Detta är det första fartyget av flera, framöver beräknar vi att hantera uppemot ett tiotal skeppningar om året.

Den Bohuslänska graniten har en lång historia av användning och finns att hitta på gatorna i många av världens stora städer. Det är ett nöje att hantera detta gods i Uddevalla och bidra till att föra denna fina tradition vidare.
Full fart för vindkraften i Uddevalla under sommaren
Lossning torndelar från M/V Sea Breeze
Nu har terminalytorna på Sörvik återigen börjat fyllas upp med diverse vindkraftskomponenter. I årets planering kommer drygt 65 verk att passera genom Uddevalla hamn, varav ungefär hälften skall transporteras vidare från oss till Norge. 

Vindkraft är en av våra specialiteter och vår personal uppskattar verkligen utmaningen i att ta emot och hantera dessa stora pjäser. Ett komplett verk består lite grovt av delarna fundament, torn, maskinhus och rotor. Plus den lastsäkringsutrustning som krävs för att på ett säkert sätt möjliggöra hantering och transport, på både fartyg och lastbil. De olika delarna kan väga över 100 ton styck och rotorbladen är numera uppemot 80 meter långa. Vi är stolta över att vara med och möjliggöra omställningen till grön energi.
Tjänsten personalman omvandlas till resursplanerare
640x640transp Våra personalmän Håkan Karlsson och Leif Jansson
Som personalman än man ansiktet utåt mot vår personal som arbetar i stuveriet, både för de ordinarie och de extraanställda. Personalman svarar för att löpande planera personal- och maskinresurser till hamnens stuveri- och terminalverksamhet och ser till att rätt personer finns på rätt plats i rätt tid. Det kan handla om att till exempel sätta samman personalgäng till att lossa eller lasta fartyg eller tillsätta resurser för mottagning av gods som kommer via järnväg eller lastbil.

Tjänsten som personalman har fram tills nu varit en delad tjänst mellan två av våra kollektivanställda, Håkan Karlsson och Leif Jansson. I samband med att de båda nu går i pension inom en kort period, omvandlas tjänsten till en tjänstemannaanställning och kommer framöver att benämnas som resursplanerare.

Leif går i pension redan nu i sommar, medan Håkan finns kvar hos oss fram tills årsskiftet för att lära upp vår nya resursplanerare i arbetet. Vi tackar Leif och Håkan för den här tiden redan nu och önskar er en riktigt härlig pension!
Vi välkomnar årets sommarpersonal
Delar av årets sommarpersonal fångade på bild
Semesterperioden stundar nu runt hörnet och vår ordinarie personal ser fram emot lediga dagar. Det innebär att från och med vecka 26 är i stället samtliga av vår sommarpersonal på plats hos oss för att hjälpa er. Precis som vanligt är det en härlig blandning av både nya och välbekanta ansikten som kommer att möta er på våra avdelningar spedition och stuveri. Totalt har vi anställt elva personer denna sommar och vi lyckades samla ihop de som är inne och jobbar redan nu för ett foto.
640x640transp Ulf Stenberg
Sommarhälsning från vår VD
Nu närmar vi oss semestertider och hälften av 2021 har vi redan lagt bakom oss. När jag ser tillbaka på det halvår som har gått så jag kan konstatera att det vi kämpar för, varje dag och varje vecka, ger resultat som skapar skillnad. Både för oss och för våra kunder. Hamnen har visat ett något svagare resultat under den här första delen av året. Det är något som dels är sammankopplat med pandemin och dels med de stora investeringar vi genomfört den sista tiden.

Sett över helåret ser det mer lovande ut och med anledning av sommarens godsflöde har vi i år elva sommaranställda, inom avdelningarna stuveri och spedition. De kommer att stärka upp verksamheten när ordinarie personal är ledig och njuter av sin välförtjänta semester. Min uppmaning till våra sommaranställda är att ta rygg på den mer erfarna personalen och tillsammans verka för att våra kunder skall känna sig trygga i den dynamiska hamnmiljön.
  
Vi är stolta över allas starka engagemang och gläder oss åt våra fortsatta framgångar inom projektgodssegmentet. Under innevarande sommar skall vi hantera extremt mycket projektgods i vår hamn. Förutom genom anställningar så har vi även stärkt upp vår kran- och maskinpark ytterligare, för att kunna erbjuda full flexibilitet mot marknaden.

Pandemin har härjat i omvärlden och i närområdet men turligt nog har vi hittills klarat oss från en större spridning. Nu har vaccineringen äntligen kommit igång och möjliggjort för våra pensionerade stuveriarbetare att kunna komma in och jobba extra hos oss igen, vilket är ett kärt återseende!

Tack för fina insatser i vår verksamhet, tack för att vi får lov att vara er trygga logistikleverantör och tack för det gångna halvåret. Tillsammans bygger vi – en trygg hamn, under resten av 2021 och in i framtiden.

Sommarhälsningar
Ulf Stenberg, VD


Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
$$$open$$