Läs om en ny typ av gods till Uddevalla, träffa årets sommarpersonal, fortsatt stadiga volymer med vindkraft och mer i vårt senaste nyhetsbrev.
Webbversion Read in English
126 UDDEVALLAHAMN vanster 4farg
image
Lossning av torndelar till vindkraftverk
Ny typ av gods till Uddevalla hamn
Under våren har vi tagit emot två fartyg med en för oss ny typ av last i Uddevalla hamn. Lasten bestod av totalt 70 fritidsbåtar i ett flera olika modeller. Alla från tillverkaren Brunswick Corporation och deras välkända varumärke Uttern.
 
Fritidsbåtarna levereras hit direkt från Brunswick Corporations fabrik i Portugal och anländer till oss helt kompletta. Först ut var fartyget Wilson Dagenhamn som levererade de första 34 fritidsbåtarna redan i april. I maj ankom nästa skeppning och ytterligare en är planerad till Uddevalla nu på fredag.

Från oss levereras fritidsbåtarna omgående ut till ett antal olika återförsäljare i närområdet. Precis i tid för att för att ge svenska semesterfirare möjlighet att sätta guldkant på sin sommar med många härliga båtturer.

Brunswick Corporation tillverkar fritidsbåtar, båtmotorer, delar och tillbehör för marint bruk. De har verksamhet i 24 länder och deras produkter säljs på mer än 170 marknader världen över.
Fritidsbåtar lossas i Uddevalla hamn
Årets sommarpersonal, här för att hjälpa dig!
Semesterperioden är här och det innebär i vanlig ordning att vår sommarpersonal nu finns på plats. Allt för att vi skall kunna fortsätta att ge våra kunder den bästa tänkbara servicen, samtidigt som ordinarie personal har sin välförtjänta semester. Vi har ett högt tryck i hamnen även under sommarmånaderna och det betyder att vi i år har tagit in förstärkning på fler avdelningar än vanligt. Stuveri, godsmottagning, teknik och underhåll, spedition och administration har samtliga fått förstärkning.

Flera i årets sommarpersonal har arbetat här förut men några är nya för i år. Kort och gott är det en härlig blandning av både nya och välbekanta ansikten som kommer att möta er hos oss i sommar. Vi önskar dem allihop varmt välkomna till oss på Uddevalla Hamnterminal!
Årets sommarpersonal i Uddevalla hamn
Stark start på året för Uddevalla Hamnterminal
640x640transp Kran och kranförare i Uddevalla hamn
Årets första tertialbokslut visar på ett fint resultat för Uddevalla Hamnterminal, om 5,4 mkr för de första fyra månaderna av 2022. En siffra som är klart bättre än periodens budgeterade resultat på 3,5 mkr. Jämfört med förra året vid samma tid har godsvolymerna i hamnen också ökat med fantastiska 40%.

De ökade godsvolymerna betyder mer intäkter men också ett ökat behov av extra resurser, i form av både personal och maskiner. Precis som i samhället i stort så märker såklart även vi av högre kostnader för bland annat el och diesel. Allt detta påverkar prognosen för helåret som i nuläget är satt till 12,4 mkr före skatt.
Fortsatt stadiga vindkraftvolymer under 2022
Under 2022 fortsätter vi att hantera stadiga volymer med vindkraft i hamnen. Totalt kommer vi att ta emot 50 vindkraftverk för två olika kunder. Samtliga verk vi tar emot i år skall uppföras i Svenska vindkraftparker, i bland annat Strömstad, Årjäng och Sunne.

Fartyget Herbert ankom till Uddevalla på sin första resa i början av maj. Lastad med hela tio kompletta vindkraftverk var hon en minst sagt imponerande syn. Herbert hade redan besökt flera hamnar för att lasta under sin första resa, i Kina, Vietnam och Indien. Uddevalla var däremot fartygets första lossningshamn och här lossades 6 av de totalt 10 verken. Delarna transporterades sedan vidare till Åmål, där verken ska bilda den nya vindkraftparken Kingebol. 

Vindkraftverken som vi hanterar nu är uppemot 200 meter höga, uppdelat i sex tornsektioner. Med 84 meter långa rotorblad.
Lossning av torndelar från fartyget Herbert
Trivsel på jobbet - en hjärtefråga
640x640transp Trivsel på jobbet hos Uddevalla Hamnterminal
Som en del i vårt förebyggande arbetsmiljöarbete erbjuder vi alla anställda en frivillig hälsoundersökning varje år. Hälsoundersökningen fokuserar både på den fysiska och psykiska hälsan och en av sakerna som tas upp är trivseln på arbetsplatsen. Även i år visar undersökningen att våra medarbetare trivs på sin arbetsplats. Detta är något vi är mycket glada och stolta över!

Vi har i år arbetat extra hårt med att leva upp till kundernas förväntningar när deras godsvolymer har ökat. Konsekvensen av den ökade arbetsbelastningen är också något som visade sig i undersökningen. Som en följd av det har vi följt upp på våra olika avdelningar och sett över vart det funnits behov av extra resurser. Redan i vintras påbörjades också ett rekryteringsarbete som nu har gett oss mer flexibilitet i organisationen när arbetsuppgifterna ibland utmanas lite extra. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och mår bra på jobbet.
Högsäsong för underhåll
640x640transp Lagertältet på Sörvik med ny duk
De senaste månaderna har flera förbättringsarbeten genomförts i hamnen. Bland annat har Llentab snart färdigställt arbetet med att ge magasin 52 ett nytt tak. Magasin 52 är beläget ute på Skeppsholmspiren och här lagrar vi just nu skogsprodukter för vår USA-trafik. På Sörvik har Halltec, tillsammans med Ecovus, sett till att vårt lagertält har fått en ny duk. Så nu är vi återigen redo att ta emot och lagra gods där för våra kunder.

Ett nytt och säkrare staket har monterats på västra sidan av Sörvik mot Benders område samt på Badö vid spannmålskajen. På vägen ut mot Skeppsholmspiren får vi inom kort en ny port på plats som ökar säkerheten för både fartyg och gods. Vi har också ett långsiktigt arbete som pågår med att förbättra tillgängligheten på Wi-Fi i våra magasin och vid våra kajer.

Utöver det har NCC sett till att vi har fått årets asfalt på plats under våren och med hjälp av lokala snickeribolaget Nibloq har vårt kontor fått ett ansiktslyft, med bland annat nya fönster.
640x640transp Ulf Stenberg, VD
En sommarhälsning
En av sommarens viktigaste frågor för oss i hamnbranschen är hur det säkerhetspolitiska läget utvecklar sig när framtiden är minst sagt oförutsägbar. Varje steg mot att stärka bolagets ekonomi är att föredra nu när det är tydligt att vi har en svajig och svårbedömd resa framför oss. Vi har en fördel i vårt geografiska läge här på västkusten, med järnväg i kombination med motorväg. Härifrån kan vi erbjuda svenskt näringsliv och samhället i övrigt de tjänster som för tillfället efterfrågas. I kombination med ett flexibelt arbetssätt har detta belönat oss med högre godsvolymer än normalt och en fin ekonomisk start på året.

Det senaste halvåret har godsvolymerna ökat 15% mer än förväntat. Som resultat har både vår ordinarie personal och vår extrapersonal fått jobba både mycket och tidvis också väldigt intensivt. Det är såklart inte meningen att det skall hålla i sig på det sättet. Därför har mer personal anställts, fler maskiner har köpts in och årets sommaranställningar utökats jämfört med tidigare år. Vi hoppas att allt det här sammanlagt ska hjälpa oss att hitta en bättre balans framöver.

Semesterperioden är redan här och det är hög tid för återhämtning. För mig är det viktigt att alla i personalen får njuta av en härlig semester i lugn och ro under sommarmånaderna. Jag hoppas också att det kritiska världsläget snart stabiliserar sig. Så att en bättre värld, där ett liv i fred och trygghet blir en självklarhet.


Ulf Stenberg, VD
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
$$$open$$