Läs om virket som tar plats på Fröland, lär känna vår nya arbetsledare Marie-Louise och vi berättar om expeditionsfartyget Polar Pioneers spännande uppdrag i vårt senaste nyhetsbrev
Webbversion Read in English
126 UDDEVALLAHAMN vanster 4farg
image
Lossning av torndelar till vindkraftverk
Virket tar plats i Västra hamnen
Det senaste året har vi sett en ökning av mängderna sågtimmer, massa- och bränsleved som skeppas ut från Uddevalla. Ökningen är delvis en effekt av den brist som skapats på marknaden i och med att ryskt virke inte längre finns att tillgå för bruken.

Merparten av timret kommer från norra Bohuslän och Dalsland. Dessa produkter har till största del skeppats ut från Västra hamnen, Fröland. Här arrenderar vi också ut stora ytor till olika skogsbolag som en del i vårt serviceerbjudande. Vi erbjuder flexibla lösningar anpassade efter våra kunders behov. På så vis är Uddevalla hamn en del i lösningen för att säkra upp bristen av råvara.

Även terminalvolymerna av timmer som hanteras i innerhamnen har ökat under året. Till innerhamnen ankommer timret med lastbil direkt från skogen, lastas så småningom om och transporteras från Uddevalla via järnväg. Under 2021 hanterades 460 000 m³ sågtimmer i här. Hittills i år har över 600 000 m³ sågtimmer hanterats på samma sätt.
Virke i Uddevalla hamn
M/V Polar Pioneer - ett expeditionsfartyg med ett unikt uppdrag
Nu och under kommande vinter ligger expeditionsfartyget Polar Pioneer till kaj i Uddevalla hamn. Polar Pioneer är byggd 1982 och har därmed funnits med ett tag vid det här laget. Men med nya ägare och nya förutsättningar gör hon och hennes besättning sig nu redo för kommande chartersäsong. Till innerhamnen, och Badös trygga kaj ankom fartyget Polar Pioneer för snart två månader sen.

-Vi trivs jättebra, det är en säker hamn och alla är positiva till att vi ligger här. Det är också ett bra läge med närheten till motorvägen och faktum är att det är nära hem för mig också. Jag bor i Ljungskile och det är även ett par andra i besättningen som bor här i närheten. Det var en speciell känsla att som en av de nya ägarna till denna båt manövrera förbi mitt hem och huset i Ljungskile på väg hit för att lägga till. Det kan inte bli bättre än så! Säger kapten Staffan Strive.

Det är en engångshändelse att Polar Pioneer kommer till Uddevalla. Företaget, med Staffan i spetsen, är fortfarande i uppstarten och håller ännu på att bygga upp sin verksamhet. Framöver kommer det att vara säsong för charter i princip året runt. Förutom när det är dags för den årliga dockningen som alla passagerarfartyg skall genomgå. I mars är det dags nästa gång. Då skall fartyget förberedas inför nästa sommar och för sitt nästa stora äventyr, Antarktis.
Läs mer om Polar Pioneer och hennes spännande uppdrag
Fartyget Polar Pioneer
Vi välkomnar Marie-Louise som ny arbetsledare hos oss
640x640transp Marie-Louise Hansson, ny arbetsledare i vårt stuveri
Marie-Louise Hansson är från september ny som arbetsledare i vårt stuveri. Hon är dock långt ifrån ny hos oss då hon har varit en del av Uddevalla Hamnterminal i ungefär åtta år. Fram tills nu har hon varit anställd som stuveriarbetare men har under senare tid även arbetat som arbetsledare vid behov. Marie-Louise har kommit att bli en av nyckelpersonerna i det dagliga operativa arbetet med exporten av papper till USA, som är ett av våra snabbast ökande godsslag.

- Jag vill bidra till ett arbetsklimat där vi har roligt på jobbet och där laget alltid går först. När vi tillsammans lyckas med ett uppdrag där både jag och mina kollegor känner oss nöjda har jag lyckats med min uppgift. Det roligaste med min nya roll är att jag kan vara med och påverka på ett helt annat sätt än jag kunde förut. Som person uppfattas jag nog för det mesta som glad och positiv. Jag vill gärna se mig som en glädjespridare som någon som ser lösningar där andra kanske ser problem. Samtidigt är ordning och reda viktigt för mig. Dessa två sidor har tillsammans visat sig vara en tillgång i mitt arbete. Säger Marie-Louise själv.

I sin nya roll är Marie-Louise en del av vår driftavdelning. Där svarar hon, som en av våra fem arbetsledare, för att leda och fördela arbetet i de olika stuveri- och terminaluppdragen. Inom hamnen så lossas och lastas fartyg, järnvägsvagnar och lastbilar och vi hanterar även gods i magasin och upplag för kunds räkning. Som arbetsledare deltar Marie-Louise också i planeringen över hur arbetet skall läggas upp och löser eventuella problem som uppstår på vägen. Det är ett omväxlande arbete med ständiga förändringar.

-Det känns extra roligt att vara Uddevalla Hamnterminals första kvinnliga stuveriförman. Som både ung och kvinna har jag många gånger en ny infallsvinkel. Jag inte rädd för att använda den möjligheten till att reflektera, utmana och bidra till att utveckla nya arbetssätt.

Vi välkomnar Marie-Louise i sin nya roll och vi hoppas att du kommer fortsätta att trivas hos oss!
Projekt Fjordtorsk arbetar för en hållbar marin miljö i Byfjorden
Projekt Fjordtorsk är ett projekt vars syfte är att skapa en bättre marin miljö i Byfjorden genom att placera ut konstgjorda rev för torsk och hummer. Uddevalla Hamnterminal har ett långsiktigt samarbete och dialog med Projekt Fjordtorsk och vi har även varit med och sponsrat ett utav de konstgjorda reven som är placerade vid Sund. Vi tog oss en pratstund med projektets grundare Lars-Olof Axelsson för att lära oss mer.

- Totalt har det blivit ungefär 70 rev som är placerade i Byfjorden nu. Ni har varit positiva till projektet redan från början. Det har varit viktigt för att vi ska få till alla tillstånd och för att projektet skall fungera på ett bra sätt. Tillsammans med er hamnkapten Robert Jönsson har vi också sett ut hur placeringen av reven ska vara för att inte störa trafiken i farleden. Det är väldigt roligt att vi tillsammans kan visa att det inte finns några motsättningar för att vi ska kunna ha en bra marin miljö och en levande hamnverksamhet samtidigt. Säger Lars-Olof.

Lars-Olof berättar att målsättningen med projektet är att ha Sveriges bästa bestånd av hummer och torsk här i Byfjorden. Den ursprungliga tanken på att placera ut konstgjorda rev för hummer, och det första revet placerades ut 2015. Redan året efter kunde Lars-Olof se att det inte bara fanns humrar utan även torsk kring reven. Torsken växte till sig snabbt och det skulle visa sig att torskarna blev väldigt stationära när de fick en bra miljö att leva i. Ett par år senare, 2018, fångades den första leken på film.
Läs hela artikeln på vår webbplats
Vy över Byfjorden mot Uddevalla stad
Starkt delårsbokslut ger goda förutsättningar för investeringar
640x640transp Starkt delårsbokslut ger goda förutsättningar för investeringar
Vårt delårsbokslut per 31 augusti är klart och redovisat, och vi visar ett fantastiskt fint resultat efter andra tertialet på 18,7 mkr. Det är en stor ökning jämfört med vår ursprungliga budget och även jämfört med prognosen som gjordes i våras.

Sedan årets budget togs fram har mycket hänt i vår verksamhet. Godsvolymerna har ökat markant under perioden vilket har inneburit betydligt högre intäkter än förväntat. Vårt prognostiserade helårsresultat har i samband med delårsbokslutet reviderats till 24 mkr före skatt.

Resultatet stärker inte bara bolagets ekonomi utan ger oss också goda förutsättningar inför kommande investeringsbehov.
SSRS i Uddevalla ger sina bästa tips inför höstens båtturer
640x640transp Bild av Sjöräddningssällskapet RS Uddevalla
Sommaren har gått mot sitt slut men det finns fortfarande tid för fina turer med fritidsbåten. För att resan skall vara både säker och härlig finns det en del saker att tänka på.

Du har väl inte missat att vi frågat Bengt Wingstedt, stationsansvarig för Sjöräddningssällskapet RS Uddevalla, om hans bästa råd och tips?
Lär mer på vår webbplats
640x640transp Jacob Engholm, marknadschef
Fortsatt full fart framåt!
När jag blickar tillbaka kring funderingarna vi hade vid denna tid förra året så ser jag att vi nu har svaren på en del frågetecken men också att nya har dykt upp på listan. Pandemin ligger stort sett bakom oss medan hemarbete har blivit en del av det nya normala. Vi är glada att se att besökarna har hittat tillbaka till vårt kontor och att vi nu kan välja fritt mellan att ses på riktigt eller ha våra möten digitalt beroende på tillfället. Debatten i valåret skymtade förbi som hastigast och fokus ligger i stället på att tackla konsekvenserna av kriget, inflation, lågkonjunktur och energikonsumtion.

För oss som hamn är energi och drivmedel en livsnödvändighet för verksamheten. Vi har hand om fartyg, fordon och maskiner som alla behöver energi i någon form. Förutom att hög energikonsumtion driver operationella kostnader så innebär det förstås att vi lämnar ett klimatavtryck. Vi har länge jobbat aktivt med att välja de maskiner som hjälper oss att minska det. En annan positiv fördel är att bättre arbetsmiljö kommer på köpet när utsläppen minskar.

Året har varit mycket intensiv och vi har sett en ökning på drygt 30% jämfört med föregående årsvolymer över kaj. Ökningen består bland annat av flera nya godsflöden där framför allt skogsprodukter sticker ut. Skogsprodukterna vi hanterar består av allt ifrån papper, förpackningsmaterial, pellets och timmer. Även torrbulkgods och flytande bulkgods har ökat och projektgods, där bland annat vindkraft ingår, ligger kvar på stabilt höga nivåer. De ökande volymerna gav oss ett fint resultat i delårsbokslutet vår prognos är att detta är en trend som håller i sig även under resten av året.

Vi ser en fortsatt tillväxt inom flera segment och vi rustar nu för att möta det på bästa sätt. Det är både spännande och utmanande. Vi håller rätt kurs och lotsar oss fram genom att fortsätta vara en trygg hamn för våra kunder, samarbetspartners och anställda.

Jacob Engholm, Marknadschef
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
$$$open$$