Grönt ljus för ny hamnkran, innovativt havsenergiprojekt färdigställs i Uddevalla hamn och inspirationsresa med fokus på hamnflytt. Läs om det och mer i vårt senaste nyhetsbrev!
WebbversionRead in English
126 UDDEVALLAHAMN vanster 4farg
image
603 Uddevallabron utan himmel
Grönt ljus för ny kran till Västra hamnen
Vi är mycket glada att kunna berätta att ett beslut har tagits, som ger oss grönt ljus att köpa in en ny kran till Uddevalla hamn. Kranen som nu är under upphandling kommer att vara en spårbunden hamnkran med placering i Västra hamnen, ute vid Fröland. En spårbunden kran i Västra hamnen kommer att stärka vår kapacitet och närvaro här och skapa nya möjligheter för godshantering.

Västra hamnen är vårt utvecklingsområde och under de närmaste åren kommer det att hända mycket här. Bland annat kommer delar av den verksamhet som idag finns i innerhamnen flytta hit, och nya etableringar och kunder tillkomma.

Upphandlingsarbetet har påbörjats och vi beräknar att ha en spårbunden kran på plats i Västra hamnen till sommaren 2025.
Västra hamnen, en del av Uddevalla hamn
En inspirationsresa med fokus på hamnflytt
I början av oktober begav sig Uddevalla Hamnterminals bolagsstyrelse, tillsammans med vår ledningsgrupp och ytterligare utvalda politiker och tjänstemän från Uddevalla kommun, till Varbergs hamn. Varberg och Halmstads hamn, med det gemensamma namnet Hallands hamnar, är på sluttampen av att genomföra en liknande flytt av hamnen som den vi står inför.

Syftet med resan var att få inspiration och information, en bättre kostnadsbild och ta med viktiga lärdomar från deras resa inför arbetet med vår egen. Det var en mycket välordnad och informativ dag som inleddes med en presentation av Hallands hamnars ordförande Johan Sigurdsson. Presentationen följdes av föredrag från VD Björn Alvengrip, Projektingenjör Anders Wiberg och kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil. Marie Johansson, projektledare på Hamn och gatuförvaltningen, avslutade dagen med att berätta om genomförandet av hamnutbyggnaden.

Tack för att ni generöst delade med er av era erfarenheter! 
Många intressanta föreläsningar
En rundtur i hamnen
Varierad fortbildning för våra stuveriarbetare
För våra stuveriarbetare ser arbetsuppgifterna olika ut från dag till dag, vilket innebär att de också behöver kunna många olika saker. För att hålla deras kunskaper uppdaterade, och för att se till att vi lever upp till de regler och krav som finns, genomför vi löpande fortbildning inom olika områden.

Nyligen deltog 16 av våra stuveriarbetare, inklusive extrapersonal, i en motorsågsutbildning. Kursen är ett krav för att få använda motorsåg. Hos oss används motorsåg bland annat för att kapa virke till stämpling, som används som lastsäkringsmaterial för både containrar och fartyg. Precis som många av de kurser vi använder oss av så genomfördes den här utbildningen via Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd - TYA, med Jesper från Skogsvårdsstyrelsen som instruktör.

Nästa planerade utbildning är inom ett helt annat område. Då är handlar det i stället om vattenlivräddning. Ett måste för att på ett säkert sätt kunna hantera de livräddningstegar och bårar som finns vid våra kajer.
Instruktören Jesper håller i en teoretisk genomgång
Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment
Innovativt havsenergiprojekt färdigställs i Uddevalla hamn
Den svenska havsenergiutvecklaren Minesto har transporterat den första färdigbyggda Dragon 12-vingen till Uddevalla hamn. Dragon 12- systemet är ett kraftverk som kommer att användas för att utvinna energi från havsvattenströmmar och tidvatten  

På vårt hamnområde genomförs slutgiltig systemintegration och montering. Det möjliggör för att Dragon 12 därefter kan transporteras direkt från oss till sin slutdestination, Minestos tidvattenproduktionsplats i Vestmannasund på Färöarna. Detta är ett mycket spännande projekt som vi ser fram emot att följa framöver!

Läs mer om Dragon 12 systemet på Minestos webbplats och se vingens färd till Uddevalla hamn i filmen nedan. 
Dragon 12, video om färden till Uddevalla hamn
Uddevalla Hamnterminal deltar i GF Kroppskulturs Handbollsfesten
GF Kroppskultur är en av Uddevallas största idrottsföreningar. Klubben har nästan 800 medlemmar, där de allra flesta är barn och ungdomar. Som idrottsförening är GF Kroppskultur med och bidrar till en meningsfull fritid för barn och ungdomar i Uddevalla kommun, här får de röra på sig och ha roligt samtidigt som de lär sig sporten.

Vi är med och stöttar GF Kroppskulturs evenemang Handbollsfesten och lördag 21 oktober genomfördes höstens evenemang. För varje person som kom och tittade gav vi, tillsammans med de andra sponsorerna, 316 kr till klubben. I ett nästintill fullsatt Agnebergshallen bjöds publiken på segrar från både Kroppskulturs dam och herrlag. Stora delar av barn och ungdomsverksamheten var också delaktig i dagen på olika vis, exempelvis som maskotar eller genom handboll och lek i pauserna.

Nästa handbollsfest äger rum 3 februari 2024, även då är vi stolta sponsorer!
Bilder från GF Kroppskulturs Handbollsfesten
Vardagliga och viktiga ämnen hanteras i vårt arbetsmiljöarbete
Under hösten kommer Marie Dygd Norberg, genom vår företagshälsovård Avonova, att hålla i ett flertal inspirationsföreläsningar hos oss. Föreläsningarna är på tre olika teman; stress, ergonomi och sömn. Ämnen som för de flesta är aktuella någon gång i både arbetslivet och livet i övrigt.
 
Föreläsningen om stress handlar om att uppmärksamma och hantera ohälsosam stress och öka kunskapen om hur vi kan förstärka välmående och vår inställning. Ergonomiföreläsningen handlar om kognitiv och fysisk belastning på arbetet, och hur denna blir så hälsosam och skonsam som möjligt. Sömnföreläsningen handlar om våra beteenden, varför sömnen är så viktig och hjälpsamma rutiner.

Föreläsningarna är en del i vårt arbetsmiljöarbete och hålls på arbetstid där alla vår anställda har möjlighet att delta. Och intresset är stort bland vår personal, där många anmält sig till samtliga föreläsningar. Här är en bild från den första föreläsningen, där deltagarna lämnade med både ny energi och aha-upplevelser!
Bild från föreläsning av Marie Dygd Norberg
Vi sponsrar läromedel med fokus på hållbarhet för Uddevallas mellanstadieelever
640x640transp Vår organisation medverkar till en hållbar samhällsutveckling
Vi vill medverka till en lokal hållbar samhällsutveckling, och är därför ett av de företag som bidrar till att Natur & Miljöboken kan ges ut till barn i Uddevalla kommun under läsåren 2023, 2024 och 2025.

Natur & Miljöboken är ett faktagranskat, inspirerande och framförallt aktuellt läromedel annpassat för mellanstadiet. Läromedlet fokuserar på hållbar utveckling samt natur- och miljökunskap. Natur & Miljöboken har sen 1993 delats ut till över 5 miljoner elever i Sverige.

Det talas mycket om hot mot miljön idag. Natur & Miljöboken vill hellre tala om möjligheter. Att tidigt ge den uppväxande generationen kunskaper om vår natur och miljö tror vi är ett oslagbart sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. I årets böcker finns de Globala målen med, kopplat både till övningar och lektionsförslag.
Läs mer om Natur & Miljöböckerna
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
$$$open$$