Tillfällig hemmahamn i Uddevalla skapar arbetstillfällen lokalt, vi investerar i fyra nya el-truckar, delårsbokslutet visar fortsatt fint resultat för Uddevalla Hamnterminal. Det och mycket mer kan du läsa om i vårt senaste nyhetsbrev
Webbversion
126 UDDEVALLAHAMN vanster 4farg
image
Vy över Sörvik

Tillfällig hemmahamn skapar arbetstillfällen lokalt

Uddevalla hamn är utpekat som ett riksintresse av Trafikverket och har därmed ett viktigt uppdrag i att ta hand om de fartyg som är i behov av att ligga till kaj under både kortare och längre perioder. Anledningarna till att ett fartyg behöver läggas upp kan vara många; svängningar i konjunkturen, ägarbyten eller reparationer är några exempel.

När fartygen ändå ligger stilla, är det ofta ett bra tillfälle för rederierna att passa på att göra reparationer, modernisera olika system och utföra andra arbeten ombord. Detta innebär att fartyg med tillfällig hemmahamn i Uddevalla bidrar till att skapa arbetstillfällen för våra lokala företag.

Vi arbetar för att rederierna skall välja lokalt när de behöver hjälp med att utföra olika arbeten ombord. Under tiden de fartyg, som befinner sig i Uddevalla just nu, har varit här har de bidragit till att skapa arbetstillfällen för ett flertal lokala företagare. Vi tog oss en liten pratstund med ett av dessa företag, METS Technology. METS Technology är ett nystartat Uddevallaföretag, som firade 1 år nu i juni. Företaget består av 18 personer och har ett tjänstebaserat erbjudande på ingenjörssidan.

-Vi sätter ihop standardprodukter till färdiga tekniskt fungerande lösningar, vi är en systemintegratör inom el och automation. Hållbarhetsteknologi vill vi alltid ha med och integrera, där elektrifiering och batteridrift är segment som är ökande liksom det vi alla ser på vägarna. Säger Johan Marcusson, Managing Director på Mets Technology
Arbete ombord för METS och Marinfloc
Arbete ombord för METS och Marinfloc
Läs mer på vår webbplats

Fyra nya el-truckar förstärker vår maskinpark

Innan semesterperioden gjorde vi en beställning om fyra nya el-truckar från Linde. De första två truckarna är av modell Linde E35 med fri-lyft stativ. Dessa truckar är lågbyggda och ultimata för stuvning av säckat gods i fartyg. De passar även bra för användning på terminalsidan, vid stuffning och strippning av containers.
640x640transp Linde truck på prov hos oss
De andra två truckarna är av modell Linde E60 med hög-lyft stativ. Dessa truckar är perfekta vid hantering av bland annat skogsprodukter för handelshusen och pappersindustrin i våra magasin.

Genom att succesivt byta ut traditionella dieseldrivna truckar mot el-truckar, förbättrar vi arbetsmiljön för våra medarbetare samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. Det är vad vi kallar för en god investering!

Truckarna har beräknad leverans strax innan årsskiftet.
640x640transp William Larsson
Nyanställd i vår verkstad
William Larsson är nyanställd i verkstaden sedan 1 september. William har tidigare haft praktik hos oss och rekryterades sedan direkt efter att han gått färdigt sin utbildning, på fordonstekniska gymnasiet i Uddevalla.

Vi önskar William varmt välkommen till oss!
640x640transp Nya portar på vår verkstad
Uppfräschning av kontor och verkstadsbyggnader
Just nu pågår en välbehövlig uppfräschning av våra kontors- och verkstadslokaler på Bastiongatan i Uddevalla. Fönsterfasaden på entrésidan är utbytt, renovering av några av våra kontor pågår för fullt och vi har med hjälp av ALE-portar installerat nya portar i till alla våra verkstadslokaler.
640x640transp Lossning av torndelar från M/V Nowowiejski
Fortsatt positivt i delårsbokslutet
Den fina resultatutvecklingen fortsätter för Uddevalla Hamnterminal. Vi har nu gjort klart delårsbokslutet per 31 augusti och kan redovisa ett resultat för perioden på 8,1 Mkr. Det är en betydande ökning jämfört med budget på 2,3 Mkr. De totala godsvolymerna över kaj uppgår efter andra tertialet till 674 tusen ton.

En förklaring till det fina resultatet, trots oroligheter till följd av Covid-19, är en ökning av projektlaster och spannmål jämfört med budget.
Uppdatering från Sörvikskajen
Om man tittar uppe på kajen ute på Sörvik nu så kan det se ut som att vi bara har kommit halvvägs, då halva kajens längd är gjuten och asfalterad. Men egentligen så har vi hunnit betydligt längre än så, då nästan hela den södra delen är nu förstärkt invändigt. Kvar återstår endast att förstärka en kort bit av den norra sidan invändigt, samt att färdigställa ytskiktet.

Det gamla ytskiktet, som bestod av asfalt har rivits ner till betongen. Betongen under skall sedan vattenbilas så att det nya armerade betongskiktet får bra fäste. Kajen kommer att, istället för ny asfaltslager på 7 cm, få ett nytt 20 cm tjockt betongskikt. Betongen går så högt det går, jäms med kranrälsen, för kajen skall klara så tung belastning som möjligt.

Under kajen sätt nya djupare L-stöd ner, för att förhindra att havets vågor underminerar kajen från insidan. På insidan av kajen asfalterar vi även i tre lager, den översta beläggningen kommer att utföras till våren, för att marken skall få tid över vintern att sätta sig.

Den färdiga kaj ytan impregneras sedan med en fuktspärr, för att saltvatten inte skall komma ner i betongen och angripa armeringen. Såhär långt har vi kommit på de första 35 metrarna från södra hållet. På grund att härdningen tar ca en månad och att impregneringen kräver uppehåll av vädret i minst två dagar innan och två dagar efter, så kommer troligtvis det mesta av impregneringen att göras till våren.
Arbete pågår på Sörvik 640x640transp
Arbete pågår på Sörvik 640x640transp
Arbete pågår på Sörvik
640x640transp Ulf Stenberg, VD
Flexibiliteten är vår styrka
Hos oss har det varit ett relativt jämnt flöde av gods under de senaste månaderna, även om vi också fått känna på negativa effekter på grund av Covid-19. Några godsslag har faktiskt ökat mer än förväntat, vilket har gjort att vi ändå kan se en positiv trend på intäkter och resultatutveckling. Kontrollerar man även godsvolymer och statistik så stämmer detta gott med den känslan vi har i hamnen för närvarande

För de flesta av oss som arbetar här är det många gånger nödvändigt för vår verksamhet att vi finns på plats och inte jobbar hemifrån, så som så många andra branscher har tvingats till. Mina arbetskamrater och jag har, trots detta, förhållit oss till de regler och rekommendationer som är utfärdade. Efter att ha arbetat så under dryga halvåret så har vi konstaterat att den sociala delen av jobbet är otroligt viktig och har en stor positiv inverkan på oss. Frågar man runt så är den allmänna uppfattningen att vi har tur som fortfarande har ett arbete att gå till!

Framtiden kan såklart kännas oviss i tider som denna, vår möjlighet att göra bedömningar baserar sig på fakta och kan komma att ändras med tiden. Vår styrka som hamn ligger dock alltid i att vara en lösningsorienterad, erfaren och kunnig partner. Våra investeringar i kranar och kajer har hamnat rätt i tid och visar att det går att göra bra saker för våra kunder, även i kristider. Vi är jättestolta över vår nya utrustning och vill gärna visa den för er, majoriteten av besöken får vänta tills det rådande pandemiläge har passerat.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi gärna mer om oss och om vad som händer i hamnen!

Ulf Stenberg, VD
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn