Nyrenoverade kajen på Sörvik får grönt ljus, dags för Skiftbyte i Stuveribaren, ett projekt för en hållbar framtid. Läs om det och mycket mer i vårt senaste nyhetsbrev.
Webbversion
126 UDDEVALLAHAMN vanster 4farg
image
203 sista gjutningen1
222 garland 571203 1280
Grönt ljus för nyrenoverade Sörvikkajen
Arbetet med att förstärka och förbättra vår kaj på Sörvik börjar nu närma sig färdigställt. Det återstår fortfarande en del kompletterande asfalteringsarbeten samt en impregnering, som skall skydda betongen mot framtida slitage. Impregneringen kräver dock torrt och varmt väder för ett bra resultat, något som är näst intill omöjligt denna tiden på året. Impregneringsarbetet sker därför till våren 2021.

Under arbetets gång har kajen förstärkts med 1400 ton betong och armering. Detta skapar goda förutsättningar för att kajen skall klara belastningarna från våra nya kranar och arbetsmaskiner, under många år framöver. Skanska Sverige AB:s avdelning Väg Anläggning Väst och deras underentreprenörer har, förutom att utföra ett gott arbete, visat prov på stor kunskap och samarbetsförmåga med vår verksamhet under arbetets gång.

I början av december genomgick kajen slutbesiktningen med godkänt resultat och har därmed fått grönt ljust för att börja användas. Kajen på Sörvik är därmed tryggad för en lång tid framöver.
Sörvikskajen med Konekranes/Gottwald kranen i bakgrunden
Ett projekt om en hållbar framtid för Uddevalla hamn
I början av oktober fick vi besök av tre Chalmers-studenter; Vahid Sadeghi, Rithvik Dandu och Carlos Florez. De läser alla tre Chalmers mastersprogram, Maritime Management. Som en del av deras utbildning skall de genomföra ett projekt på temat - Mot en hållbar sjöfart. I år är projektet kopplad till Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål.

Dessa tre studenter har valt Uddevalla Hamnterminal som sitt företag att arbeta med under projektet, någon vi är mycket glada för. Deras projekt kommer att bestå av att bedöma hållbara utvecklingsmål för Uddevalla hamn, i samband med flytten till en ny plats. Denna bedömning kommer sedan att kunna användas som bas för vidare forskningsstudier och för att utveckla strategier och förslag, för att hjälpa oss att nå SDG-målen. Rapporten kommer att överlämnas till oss i senare under december.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Mer information finns på FN:s webbplats.
Chalmers studenter samt FN:s 17 globala mål
Läs mer om FN:s globala mål
178 byfjorden
Vår hantering av restriktionerna med anledning av Covid-19
Vi värnar om vår personal och om att lasten, som vi hanterar i hamnen, ostört skall kunna gå in och ut ur vårt land. Fokus för oss är att vår personal skall hålla sig friska och att vi skall kunna hålla öppet som vanligt. För att minska risken för smiddspridning har vi vidtagit ett flertal åtgärder för vår personal och för lokalerna vi vistas i. 

  • Vi har tillfälligt stängt våra kontorslokaler för externa besökare och leverantörer.
  • Vår personal undviker fysiska möten i den mån det går, både med extern och intern personal. 
  • Frukost och lunchrestaurangen Stuveribaren, som är belägen i vår kontorsbyggnad, har även de tillfälligt stängda lokaler för allmänheten. Det går dock fortfarande bra att köpa med sig frukost och lunch som takeaway från baksidan av byggnaden.
  • Vi har veckovisa avstämningar med personal från olika delar av verksamheten. På så sätt får vi en bra överblick över det aktuella läget och kan göra snabba åtgärder vid behov.
  • För att undvika att hela avdelningar skall bli smittade arbetar delar av personalen växelvis hemifrån.
  • Vi har vidtagit åtgärder för att personalen skall ha möjlighet att kunna hålla avstånd i våra olika gemensamma personalutrymmen.
  • Precis som tidigare måste fartyg lämna intyg 24 timmar innan de ankommer till Uddevalla hamn. Intyget skall visa att personalen ombord är friska. Vid eventuella sjukdomsfall görs en plan upp för hur anlöpet skall kunna genomföras på ett säkert sätt, tillsammans med Smittskydd Göteborg.
  • Vid behov finns det en beredskapsplan för att kunna dela upp hamnens personal i två arbetslag, som då kan arbeta i skift. 
640x640transp Josefine Rönnqvist och Leif Hasselberg
Dags för skiftbyte i Stuveribaren
Efter att i över 30 år serverat frukost och lunch i Stuveribaren, lämnar nu Leif Hasselberg över till en ny generation köksmästare. Den 1 januari 2021 tar Josefine Rönnqvist över restaurangen. Josefin har redan arbetat i Stuveribaren under många år och är ett välbekant ansikte för gästerna. Även om vissa ändringar kommer att ske framöver, så lovar hon att man kommer att känna igen sig i Stuveribarens koncept även i hennes regi.

Ett stort tack till Leif för alla dessa år, vi önskar dig en härlig tid som pensionär. Och ett stort lycka till Josefine, med din nya verksamhet!

Stuveribaren finns i våra lokaler, som för tillfället hålls stängda för allmänheten på grund av Covid-19. Det går fortfarande utmärkt att handla frukost och lunch som takeaway från baksidan av byggnaden. För att undvika köbildning, ring och beställ på 0522-199 80
Thomas Ohlsson och Mikael Fivelsdal
Här är vi i hamn - Ett reportage i tidningen Transportarbetaren
I en artikel i oktobernumret av fackförbundet Transports medlemstidning, Transportarbetaren, medverkar några av våra medarbetare. I artikeln berättar Mikael, Thomas och Ulf om sin arbetsplats i Uddevalla hamn och varför de trivs så bra här.

"Flexibiliteten är hamnens styrka. Och det gäller även arbetet – ena veckan kranförare, nästa ombord på fartyg för att lossa. Eller kanske köra containertruck. En omväxling som gör att många väljer att stanna, och inte sällan har yrket gått i arv i generationer.

– Jag kommer nog att vara kvar här tills jag dör, haha. Jag trivs med flexibiliteten, säger ”Micke”, som är tredje generationens hamnarbetare."


Bild: Transportarbetaren
Läs hela artikeln här
Reachstacker 100 ton
Sveriges största muskler till Uddevalla Hamnterminal
Som ett av Sveriges nav för tungt projektgods fanns det ett stort behov av ytterligare lyftkraft, som dessutom behövde vara flexibel. 

"Uddevalla Hamnterminal har nyligen fått ett kraftfullt tillskott till lyftparken genom Sveriges största reachstacker, levererad av N.C. Nielsen A/S. Ett riktigt muskelknippe som tar hela 100 ton i ett lyft, vilket är dubbelt så mycket som hamnens tidigare maskin. En kapacitet som kommer väl till pass då det hanteras mycket tungt projektgods i form av bl.a. vindkraftverk.

-Vindkraftverken blir bara större och större och vi behövde en maskin som både var kraftfull och samtidigt flexibel, säger Robert Rydén, Projekt- och driftschef på Uddevalla Hamnterminal."

Bild: NC Nielsen
Läs hela artikeln här
Istället för julklappar - en julgåva till Sjöräddningssällskapet
640x640transp 180 SSRS Julmarke1SV 2020
Vi har i år, precis som tidigare år, valt att ersätta julklapparna till våra kunder med ett bidrag till Sjöräddningssällskapet. De är en ideell organisation, som ligger oss varmt om hjärtat. Här har vår gåva möjlighet att göra verklig skillnad. Sjöräddningssällskapet ansvarar ensamt för 70 procent av alla räddningsaktioner till havs i Sverige. Utan statlig finansiering behövs vårt och andra stöd, för att hjälpa dem att rädda liv till sjöss.
Stöd SSRS du också!
640x640transp 181 Ulf S
En julönskan
I pandemins kölvatten, blev detta året där inget blev som det var tänkt. Det blev däremot året då vi fick testa vår vision; Vi skall bli Sveriges mest flexibla hamn, i praktiken. Visionen har guidat oss i det dagliga arbetet och fått oss att fokusera på rätt saker i en osäker tid. Jag vill att alla våra medarbetare, kunder och ägare skall känna sig trygga med oss. Vi har vidtagit åtgärder för att anpassa efter rådande situation. Dessa har varit lyckade och vi har därmed säkerställt godsflödet genom hamnen under det gångna året. Vår yttersta målsättning är alltid att hålla igång lastning och lossning av fartygen som anlöper Uddevalla, utan att tumma på våra medarbetares säkerhet. Stort tack till alla er medarbetare och kunder för att ni litar på oss även när det stormar, ert förtroende är viktigt för oss!

Det har naturligtvis varit stora svängningar i flödena under året och det mesta har av förståeliga skäl minskat. Marknaden som påverkar oss har dock i många avseenden redan vänt och godsvolymerna pekar nu försiktigt uppåt. Vår bedömning för kommande år är osäker men ändå förhållandevis stabil. Med tanke på situationen får vi nog vara nöjda med det.

2020 blev kanske inte så som vi hade tänkt oss, men jag inte säga att det allt har varit dåligt. Vi har lärt oss mycket under året, framförallt inom det digitala området, lärdomar som vi tar med oss framöver. Kommunikation varit ett av de viktigaste verktygen och jag märker att behovet har ökat markant under pandemin. Trots att vi inte har kunnat ses som vanligt har kontakten med kunder, myndigheter, medarbetare och boende i Uddevalla varit betydligt tätare. 

Nu är julen runt hörnet och det är trots allt vår hjärtligaste och mest familjära tid. Jag önskar att omvärlden skall få en chans att sakta ner något, åtminstone under de kommande helgerna. Så att vi alla kan få fira med trygghet och värme, precis som vanligt men ändå inte.

God Jul och ett Gott Nytt år! 

Ulf Stenberg, VD
222 garland 571203 1280
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn