Vår största legeringslast någonsin, fartyget Saga ansluts till landström, nyanställda och leveranser av nya truckar. Läs om det och mycket mer i vårt senaste nyhetsbrev.
Webbversion Read in English
126 UDDEVALLAHAMN vanster 4farg
image
Verksamhet på Sörvik
Historisk lastning av 9000 ton legering för Vargön Alloys
Last av legering
I mitten av februari började vi ta emot och lossa lastbilar med legering, för att förbereda oss inför lastningen av fartyget M/V BF Ayita. Hela 9000 ton legering skulle lastas ut med fartyget och det innebär att detta är den största legeringslasten som någonsin har lastats ut från Uddevalla, på en och samma köl. Lastningen ombord på M/V BF Ayita skedde i slutet av februari under optimala väderförhållanden. Lasten är känslig för nederbörd men med strålande sol och blå himmel så var lastningen klar på en och samma dag. M/V BF Ayita fraktade legeringen vidare från oss till USA och agent för fartyget var Carl Lundvall.

Vargön Alloys AB, som ingår i Yildirim Group of Companies, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, en legering som ger stålet hårdhet och motståndskraft mot korrosion. Ferrolegeringar är nödvändiga råvaror för stålindustrin.
Johan Eriksson - sida vid sida med Sörvik genom arbetslivet
640x640transp Johan Eriksson
Johan Eriksson har arbetat hos oss på Uddevalla Hamnterminal sedan 2005. I sin roll som teknisk chef har han under de senaste 16 åren bidragit till att rusta vår hamn för både nutid och framtid. Innan han nu börjar sitt nya liv som pensionär så tog han vid där allting började, på Sörvik.

Sörvik har följt Johan genom hela arbetslivet, även sen långt innan han började arbeta hos oss. Från NCC till Uddevalla kommun, till det allra första projektet hos oss och även det sista. Det första 
projektet som Johan tog sig an när han började arbeta hos oss var att bygga om kajen på Sörvik från varvs- till hamnverksamhet. Det har hänt mycket i hamnen sen dess och kanske framförallt på Sörvik. Under de 16 år som Johan har arbetat här har området förändrats ifrån att mestadels ha bestått utav ”skog och bråte”. Till att idag husera ett flertal magasin fyllda till bredden med bland annat papper, massa och säckat gods. Här finns även stora lagerytor fulla med delar till vindkraftverk. Sörvik är idag vårt störta fokus och på många sätt hamnens livsnerv.

Det sista stora projektet för Johan blev att bygga om kajen på Sörvik igen, denna gång för att den skall klara belastningen av våra nya tunga maskiner och kranar en lång tid framöver. Johan var ansvarig för projektering, projektledare, beställarens ombud, kvalitets och miljöansvarig samt kontrollansvarig. Det är denna mångsidiga roll han har haft i de flesta projekten hos oss.

- Det har varit så roligt att alltid få vara så delaktig i så mycket här. I andra branscher så har man sin tydliga roll och får ofta inte gå över den gränsen. Här har jag haft ett brett arbetsområde, jag har konstaterat att det passar mig bra. I tidigare roller har jag alltid haft exakt koll på hur man gör. Här har det varit mer av en utmaning att sätta mig in i alla de olika delarna. Min nyfikenhet har hjälpt mig och varit en bra förmåga och drivkraft att hitta nya vägar för att utveckla och förstå helheten. Dagarna här har alltid känts korta och det har alltid varit kul att komma hit. Säger Johan.

Det är nu dags för Johan att kasta loss från Uddevalla hamn och istället ge sig ut i skärgården och dess naturhamnar på heltid. Har vi tur så kanske han dyker upp och hjälper till med något väl utvalt projekt även framöver. Tills dess vill vi säga; ett varmt tack från oss på Uddevalla Hamnterminal för allt du har gjort för oss och hamnen. Vi önskar dig en härlig tid som pensionär!
Läs hela intervjun med Johan på vår webbplats
I samarbete med lokala leverantörer ansluter vi fartyget Saga till landström
Uddevalla hamn har i egenskap av riksintresse uppdraget att vid behov erbjuda rederier plats för uppläggning av fartyg. Med tiden har detta uppdrag förfinats och förädlats och ställer numera allt högre krav på oss som leverantör. 

Som många noterat har rederiet Stena haft fartyget Saga liggande i Uddevalla under en längre till, detta som en konsekvens av rådande pandemi. Att ta emot och lägga upp förhållandevis stora fartyg är ibland förknippat med både komplicerade tekniska och elektriska utmaningar. Det visade sig snart att det krävdes en del extra insatser för att vi skulle kunna ansluta Saga till landström. Arbetet med anslutningen har nu påbörjats och redan under första veckan i april skall alla förberedelser vara gjorda, för att M/V Saga skall kunna anslutas till det nytillverkade ställverket. Så länge det råder stiltje i marknaden och M/V Saga ligger kvar på Sörvik kommer detta att bidra till en ökad trygg tillvaro, både för fartyget och miljön.

Arbetet med landanslutningen av M/V Saga har skett i ett samarbete med ett flertal lokala leverantörer. Bland annat har Uddevalla Energi Elnät AB ansvaret för installationen av nätanslutningen och Actemium Electro AB levererar ställverk och säkerhetsutrustning i samband med anslutningen. Bilden nedan visar en liknande lösning för landanslutning som Actemium har utfört vid tidigare tillfälle.
Actemium logotyp 640x640transp
Landanslutning av Actemium 640x640transp
Uddevalla energi logotyp
253 vingar p%c3%a5 h%c3%b6g
Mera vindkraft till Uddevalla

Årets vindkraftssäsong är igång i Uddevalla sen ett tag tillbaka. Även om man kanske inte längre kan prata om säsong, då vi numera hanterar vindkraft året runt. För en av våra kunder avslutade vi i februari årets första projekt om fyra vindkraftverk och för en annan kund lossade vi deras första fartygsanlöp hos oss för året i slutet av samma månad.
 
Vi är mycket stolta över att vi har en genomgående mycket hög kundnöjdhet vid hanteringen av vindkraftverk. En stor eloge till alla er som på något sätt är delaktiga till att vår hantering av vindkraft lever upp till att nå våra mål, genom väl genomförda uppdrag. Vi har ytterligare ett drygt 60-tal kompletta vindkraftverk att se fram emot i planeringen, från nu och fram till kvartal tre.
Utlastning av bränsleved för Stora Enso Bioenergi AB
Under februari började vi att ta emot lastbilar med bränsleved för Stora Enso Bioenergi AB. Bränsleveden levereras från Stora Enso Skog AB och Sydved AB:s verksamheter i Västsverige.

Ungefär 7000 m³ lagras just nu på Sörvik och kommer att lastas ut på fartyg i mitten av april. Bränsleveden skeppas sedan från oss till Kemi i Finland för att där flisas och bli till energi.
Bränsleved på Sörvik
Johan, Sandra och Fadi
Nyanställda i vår stuverikår
Vi vill önska varmt välkommen till tre nyanställda stuveriarbetare; från och med 1 april är Johan Johansson, Sandra Jalkelid och Fadi Alhawatt tillsvidareanställda hos oss. De är alla tre erfarna stuveriarbetare och maskinförare som har arbetat extra hos oss sen tidigare. Därmed är de även väl kända med Uddevalla hamns områden, kunder och det dagliga arbetet hos oss.
Fyra el-truckar levererade till Uddevalla hamn
I mitten på mars levererades våra två nya 3,5 tons el-truckar från Linde, av modell Linde E35. Truckarna kommer att vara stationerade på Sörvik och kompletterar där vår befintliga flotta av truckar som används vid hantering av säckat gods ombord på fartyg.

Strax därefter anlände ytterligare två truckar från Linde, denna gång 6 tons el-truckar modell Linde E60. Dessa helelektriska truckar ersätter de dieseltruckar vi tidigare använt vid hantering av papper i våra magasin. El-truckarna innebär, förutom en minskad miljöpåverkan, en förbättrad arbetsmiljö för vår personal som arbetar i magasinen.
Linde E35
Linde E60
Trots tuffa tider, fint resultat redovisas för 2020
640x640transp Lastning av massa på Sörvik
Vårt årsbokslut för 2020 är nu summerat och klart och koncernen redovisar ett fint resultat, på 5,7 Mkr före skatt. Det innebär att resultatet överträffar vår utsatta budget om 3,5 Mkr. En av anledningarna till det fina resultatet är att importen av vindkraftverk ökade över Uddevalla hamn under den aktuella perioden.

Godsvolymerna totalt över kaj landade på totalt 1012 tusen ton för 2020.
640x640transp Jacob Engholm
Mot ljusare tider
Det börjar ljusna och vårtecken syns överallt, även om det i skrivande stund har fallit snö och vädret inte alls ger mig några vårkänslor. Alla har vi våra egna vårtecken och ljusglimtar vi ser fram emot lite extra. För oss som jobbar i Uddevalla hamn kan ett sådant vara när vindkraftsbåtarna börjar anlända, när gödning står redo för utleverans eller när sommarsaltet är på väg.

Sen sist har vi summerat året som varit. Trots pandemi och den osäkerhet som det medfört för oss alla, har vi gått igenom perioden bättre än vi väntade oss. Med en volym på strax över 1 miljon ton och ett resultat efter finansnetto på 5,7Mkr, har vi goda förutsättningar att ta oss an 2021 och framtiden. Att resultatet skulle bli lägre än 2019 var något vi redan visste om då våra avskrivningar för investeringar har ökat så är det helt enligt plan. Att investera för att inte tappa volym i en minskande marknad är viktigt, för att fortsätta vara aktuell och få del av en framtida uppgång.

På tal om framtid så har framtiden för hamnen på Fröland, som numera går under namnet Västra Hamnen, börja att ta form. Vi har nu ett antal aktörer som vill etablera sin verksamhet där. Flera av dessa etableringar ligger fortfarande ett antal år fram i tiden men med all planläggning som skall göras, så ger det oss tid att skapa bra förutsättningar. Även planerna av utvecklingen för Sörvik arbetas det på. Här skall ytor iordningställas och infrastrukturen optimeras för att möta framtidens krav.

Med våren och sommaren runt hörnet hoppas jag att inte bara vintern, utan också pandemin släpper sitt grepp. Så att vi skall kunna fortsätta leva våra liv så som vi själva önskar.

Jacob Engholm, Marknadschef
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn