Läs om stora framsteg med bygget av lagerhallen i Västra hamnen, klart med avtal för USA-trafik och mer i vårt senaste nyhetsbrev.
Webbversion Read in English
126 UDDEVALLAHAMN vanster 4farg
image
Vy över farleden och Uddevallabron
Stora framsteg med bygget av lagerhallen i Västra hamnen
640x640transp Bygget av lagerhallen i mitten av november
I Västra hamnen är det full fart med byggandet av den nya lagerhallen. Väggar och takstolar har monterats, de sista etapperna av betongbalken för grunden har gjutits och arbetet med återfyllnad och asfaltering är färdigställt. Arbetet med takduken har också påbörjats och kommer att färdigställas så snart vädret tillåter.

Vi har även hunnit ordna med en ny infart till den östra delen av hallen, en ny port och staket kommer vara på plats här inom kort. De allra flesta av de kontrakterade entreprenörerna i detta bygget har lokal anknytning, vilket är något som vi tycker känns extra roligt!
Klart med tvåårigt avtal för USA-trafik
640x640transp Lastning av pappersrullar till USA
Trafiken mellan Uddevalla Hamn och Penn Warehousing i Philadelphia, USA har varit förhållandevis regelbunden under året som gått. I oktober blev det också klart med ett tvåårigt avtal, där Wagenborg Shipping kommer att operera linjetrafiken på sträckan.

Avtalet innebär att vi har ett anlöp var fjärde till femte vecka och kommer att lasta ut huvudsakligen skogsprodukter i form av förpackningsmaterial, magasinspapper, kraftpaper och andra specialkvalitéer. Godset kommer från bland annat svenska och norska bruk.

Export av pellets för Uddevalla Energi
640x640transp
Lastning av pellets till fartyget Listerhav
Under hösten och vintern har vi assisterat Uddevallas lokala energibolag med utlastning av pellets för export till Norge och Danmark. Pelletsen är tillverkad av Uddevalla Kraft, del av Uddevalla Energi, på Lillesjöverket här i Uddevalla. Fyra utlastningar med fartyg från hamnen skall det bli totalt och vid varje tillfälle lastar vi ut ungefär 4000 ton, eller 5700 m³.

Pelletsen mellanlagras i ett lagertält ute på Sörvik och mottagningen av lastbilar pågår kontinuerligt. För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera godset så har lagertältet försetts med nytt brandlarm och givetvis även ett system med larm för att detektera kolmonoxid.

Vid den första exporten, som skedde i oktober, var Uddevalla Energi på plats och spelade in en video. Klicka gärna på knappen nedan för att kika på den.

Länk till Uddevalla Energis video
Uddevalla hamn assisterar sjöfarten med snabba och flexibla lösningar
640x640transp Lossning av pappersmassa från fartyget Lindeborg
I slutet av november drabbades sjöfarten av ett tillfälligt stopp i farleden i Göteborg. Stoppet orsakades i samband med att ett betongfundament till Göta älvbron skulle rivas genom sprängning. Av misstag orsakade sprängningen att både sprängmedel och delar av fundamentet hamnade i farleden som fick stängas av. Under denna, nästan två veckor långa, prövning kunde Uddevalla hamn assistera sjötrafiken med snabba och flexibla lösningar.

Vi lossade bland annat 3000 ton pappersmassa från rederiet Wagenborgs fartyg Lindeborg, som egentligen var på väg till Vänerhamn i Karlstad.
Säg hej till vår nya arbetsledare i stuveriet!
640x640transp Andrej Gaskov
Andrej Gaskov är sedan 1 december anställd som arbetsledare i vårt stuveri. Han har varit en del av Uddevalla Hamnterminal sedan 2009. Fram tills nu framförallt som stuveriarbetare, även om han de sista åren också har hoppat in som arbetsledare vid behov. 

I den nya rollen svarar han för att, som en av fyra arbetsledare, leda och fördela arbetet i de olika stuveri- och terminaluppdragen. Inom hamnen så lossas och lastas fartyg, järnvägsvagnar och lastbilar och vi hanterar även gods i magasin och upplag för kunds räkning. Som arbetsledare deltar Andrej också i planeringen över hur arbetet skall läggas upp och löser problem som uppstår på vägen. Det är ett omväxlande arbete med ständiga förändringar.

-Det jag gillar mest med min nya roll är att arbetsdagarna är så varierade, att jobbet är väldigt flexibelt och att ansvarskänslan man får som arbetsledare är givande. Jag får höra av mina kollegor att de uppskattar mitt lugn och ödmjukhet, det känns bra att de har förtroende för mig och mitt ledarskap. Säger han själv.

Vi välkomnar Andrej i sin nya roll och vi hoppas att du kommer fortsätta att trivas hos oss!
Istället för julklappar - en gåva till Sjöräddningsällskapet
640x640transp Gåvobevis från Sjöräddningssällskapet
Det har blivit en tradition för oss att ersätta julklappar till våra kunder med att istället ge ett bidrag till Sjöräddningssällskapet. De är en ideell organisation, som ligger oss varmt om hjärtat och är har vår gåva möjlighet att göra verklig skillnad. Sjöräddningssällskapet ansvarar ensamt för 70 procent av alla räddningsaktioner till havs i Sverige. Utan statlig finansiering behövs vårt och andra stöd, för att hjälpa dem att rädda liv till sjöss.
Stöd Sjöräddningssällskapet du också
640x640transp Ulf Stenberg
Framtidstro och förändringar
Detta år gav oss en tuff start när vårt resultat till en början pekade på minus. Med ett stort engagemang vände vi detta från negativt till positivt och när jag nu summerar året känner jag mig nöjd, med både vårt jobb och med vårt resultat. Under kommande år kan vi addera stadiga volymer i form av både export av papper till USA och import av pellets via Uddevalla. Bygget av vårt nya lager, som byggs för att lagra denna pellets, är i full gång.

Stora ansträngningar har under året lagts på att planera för segmentet projektlaster i Uddevalla hamn. Här är man mycket långsiktig i logistiska beslut och noga med att allt är minutiöst framräknat, inom både ekonomiska och praktiska aspekter. Vi har lärt oss mycket, framför allt om tungtransporter, lärdomar som vi tar med oss framöver.

Vår vision att bli Sveriges mest flexibla hamn lever kvar och vi ser fram emot att fortsätta visa det i praktiken. Ert förtroende för oss är viktigt och vårt mål är att våra medarbetare, kunder och ägare alltid skall känna sig trygga med oss. Vi känner en stor tilltro för en fortsatt positiv utveckling av både resultatet och godsvolymer under kommande år. Förväntar vi oss att godsvolymerna skall återgå till ett normalt tillstånd i vår hamn efter pandemins effekter? Ja, absolut! Är svaret på det.

Ett annat tydligt tecken på vår framtidstro är att vi nyligen anställt ytterligare nio personer i vår stuveriverksamhet, samt en ny speditör. En av våra stuveriarbetare, Andrej, har också nyligen förstärkt vårt team av arbetsledare i stuveriet. Detta markerar tydligt vilken ambitionsnivå vi har, att vi skall kunna tillfredsställa de behov våra kunder ställer på verksamheten.

Som ni vet har vi utöver vårt ordinarie uppdrag fler ben att stå på, varav uppläggning av fartyg är ett. En fördel med att lägga upp sitt fartyg i Uddevalla, förutom att vi har en trygg och mycket trevlig hamn, är att vi här kan koppla in fartygen till land-el.  Antalet uppläggare har varit stabilt och högt under många år nu men under det senaste halvåret har de gett sig av, en efter en. I skrivande stund har vi endast ett fartyg som ligger kvar hos oss. Orsaken är bland annat att marknaden för rederierna nu är stekhet och vi är såklart nöjda när våra rederier är det. Fartygen är nu tillbaka till havs där de gör nytta i stället och om behov skulle uppstå framöver, är de såklart alltid välkomna tillbaka till oss.

Nu är julen runt hörnet, vår hjärtligaste och mest familjära tid. Jag önskar att ni alla får fira med trygghet och värme.

God Jul och Gott Nytt år!
Ulf Stenberg, VD

Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn