Klart för tre år till med linjetrafik, intern talang rekryteras till arbetsmiljösatsning, nya regler för tillträde till hamnområdet införs. Läs om det och mer i Uddevalla hamns senaste nyhetsbrev!
WebbversionRead in English
126 UDDEVALLAHAMN vanster 4farg
image
593 farled%c3%b6vertoning kopiera
222 garland 571203 1280
Klart för tre år till med linjetrafik mellan Uddevalla och Philadelphia
Uddevalla Hamnterminal har i dagarna ingått ett nytt avtal om tre år där vi fördjupar vårt samarbete med en av våra kunder gällande export till USA. Avtalet innebär att vi kommer fortsätta att ta emot kundens förpackningsmaterial, samt lagerhålla och lasta det ombord på Wagenborg Shippings linjeservice mellan Uddevalla och Philadelphia.

Vi på Uddevalla Hamnterminal är glada över att fått förnyat förtroende att hantera vår kunds förpackningsmaterial under ytterligare en period. Kunden i fråga har höga krav på kvalitet i alla led och detta är givetvis ett kvitto på att vi har levererat under året som har gått. Längden på avtalet betyder att vi har möjlighet att satsa på långsiktighet och stabilitet när vi utvecklar vår service, i en annars turbulent tid. säger Ulf Stenberg VD Uddevalla Hamnterminal.

Wagenborg Shipping opererar med fartyget Oranjeborg samt ett antal breakbulkfartyg i A-klassen på denna service vilket innebär att det kommer avgå två till tre fartyg i månaden till Philadelphia, USA.

Sedan samarbetet med vår kund för export till USA:s ostkust inleddes, för lite mer än ett år sedan har mycket hänt. Volymerna över Uddevalla har ökat succesivt och numera är det ofta extra fartyg inbokade då förfrågan på svensktillverkat förpackningsmaterial är stort. Vi har satsat stora resurser i form av personal, magasin och systemstöd vilket gjort att vår service har utvecklats mycket under denna tid. Tillägger Ulf
 
Avtalet omfattar en volym om ca 120 000 ton under 2023 och 175 000 – 200 000 ton under 2024/2025.
Fartyget Orangeborg lastar förpackningsmaterial i Uddevalla hamn
Intern talang rekryteras till arbetsmiljösatsning
640x640transp Jonny Karlsson, HSEQ-samordnare
Som en del i vårt arbetsmiljöarbete rekryterades Jonny Karlsson i oktober till vår nya roll som HSEQ-samordnare. HSEQ står för Health, Safety, Environment and Quality och rollen som HSEQ-samordnare innebär att Jonny kommer att koordinera och svara för avdelningens arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete.

- Eftersom det här är en helt ny roll så har jag en stor chans att sätta min egen prägel på den. Jag har lång erfarenhet inom företaget och känner till de flesta och det mesta här. Innan det här har jag till största del arbetat som stuveriarbetare och utöver det var jag länge förtroendevald inom den fackliga organisationen. Det har gett mig bra koll på alla våra avtal och arbetsmiljöfrågor. Det tror jag kommer att vara en stor fördel i den här rollen och jag ser fram emot att ta med den kunskapen i min nya roll. Säger Jonny.

Jonny har varit en del av Uddevalla Hamnterminal ända sedan 1994. Då började han, som den tredje generationen i sin familj, att arbeta extra i vårt stuveri.
- Både min pappa och min farfar har jobbat här. Sen har jag även en del andra släktingar som jobbar här nu eller har gjort det förr. Det är kul att jag har kunnat föra traditionen vidare.

Jonny tillsvidareanställdes så småningom som stuveriarbetare och har sedan dess bland annat, som truckinstruktör, hunnit lära upp många av våra anställda i att köra truck och maskin på ett säkert vis. Några av er kanske också mötte Jonny när han nyligen gjorde ett kortare inhopp som speditör.

I sin nya roll ingår Jonny i vår driftavdelning och kommer att vara direkt involverad i det dagliga operativa arbetet på avdelningen samt fungera som ersättare för vår driftsamordnare. I hans ansvarsområde ingår också visst personalansvar, men framför allt kommer hans fokus att vara på frågor som rör arbetsmiljö och kvalitet. Jonny är en mångsidig och uppskattad medarbetare och kollega och vi ser fram emot att se honom utvecklas i sin nya roll.
Nya regler införs för tillträde till Uddevalla Hamnterminals område
Med start 1 januari 2023 kommer Uddevalla Hamnterminal att implementera krav på att du som innehar tillträde till vårt hamnområde genomför en utbildning. Utbildningen genomförs digitalt och finns på svenska och engelska. Den består av två kortare filmer med tillhörande frågor. Utbildningen är giltig i ett år från genomförandet och för att få förnyat tillträde efter det behöver du genomföra utbildningen igen. Tillgång till utbildningen får du i samband med fakturan för nästa årsavgift alternativt från vakten i Port 1.

Tekniken har utvecklats och vi har kommit till den punkt då vi står inför ett byte av passersystem. Under 2023 kommer därför systemet för tillträde i hamnen att bytas ut vilket även innebär att du också kommer att behöva byta din tagg mot ett nytt passerkort. Mer information kommer att skickas ut till berörda i god tid innan bytet. Nya passerkort kvitteras ut i Port 1 och kan endast göras på plats, vid bytet kommer du att få fylla i en ny blankett med aktuella uppgifter.

Dessa förändringar innebär också att priset kommer att höjas för att vi skall kunna behålla våra krav på säkerhet.
Ytterligare en arbetsledare förstärker vårt stuveri
640x640transp Jörgen Berndtson, arbetsledare
I november rekryterade vi Jörgen Berndtson till tjänsten som vår sjätte stuveriarbetsledare. Jörgen började arbete hos oss som som stuveriarbetare under 2021. Han har redan hunnit med att bli varm i kläderna i sin nya roll, då han ganska snart även hoppade in som arbetsledare vid behov. Jörgen har en mångsidig bakgrund och har bland annat arbetat som plåtslagare, fartygsmaskinist och egenföretagare inom motorcykelbranschen.

- Det här är den bästa arbetsplatsen jag haft! Jag trivs så bra här. Jag gillar när det händer mycket och här händer det mycket hela tiden. Det är riktigt roligt att vara en del av det här gänget. Arbetet som stuveriarbetare passade mig visserligen också bra för då fick jag arbeta med händerna och det har jag gjort under hela mitt arbetsliv. Men som förman kan vara med och styra upp saker på ett annat sätt. Det gäller att hela tiden ha ordning och reda. Jag behöver ha koll på vart allt och alla är som behövs under ett arbetspass. Och att alla har det dom behöver för att göra sitt jobb effektivt och säkert. Säger Jörgen.

Precis som de andra arbetsledarna ansvarar Jörgen för att leda och fördela arbetet i de olika stuveri- och terminaluppdragen. Som arbetsledare deltar han också i planeringen över hur arbetet skall läggas upp och löser eventuella problem som uppstår på vägen. Som arbetsledare har Jörgen nästan uteslutande arbetat med uppdrag som har med projektlaster och framför allt vindkraft att göra. Det är något som passar hans bakgrund och intressen inom maskin och verkstad bra då det innebär att en hel del skruvande och hantering olika typer av utrustning, men även ett högt arbetstempo.

- Jag har erfarenhet av arbetsledning från min tid som fartygsmaskinist. Då jobbade man hela tiden mot deadlines och det är lite samma sak här, ett fartyg skall lossas eller lastas i ett visst arbetstempo. Jag är drivande och ser till att vi håller uppe det tempot, men jag är också en person som behåller lugnet i pressade situationer. Som arbetsledare är det mitt ansvar att se till att vi har förutsättningarna att nå våra mål. Avslutar Jörgen.

Vi välkomnar Jörgen i sin nya roll hos oss!
Våra öppettider under jul och nyår
Våra öppettider under jul och nyår
I jul och nyårshelgerna avviker våra öppettider från det normala. Vi respekterar våra medarbetares fritid och vill att alla skall få fira jul i lugn och ro med sina nära och kära. Därför är det helt stängt i Uddevalla hamn på julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.  

Öppettiderna i kan du läsa på vår webbplats i länken nedan.

Se öppettiderna på vår webbplats
Vi söker en fartygsagent!
Vi söker en Fartygsagent!
På grund av kommande pensionsavgång så söker vi nu en fartygsagent till vårt dotterbolag SwanFalk Shipping.

Vi erbjuder en flexibel tjänst där du kommer att ha ett stort stöd av dina kollegor, men också arbeta fritt, självständigt och få ta egna beslut. Sök tjänsten som fartygsagent redan idag och bli en det av vårt härliga gäng!
Läs mer på vår webbplats
Planerna för överlämningen av innerhamnen fortskrider
I slutet av oktober påbörjades rivningen av magasin 34. Magasinet har en yta på 1500 m² plus det angränsande gamla hamnkontoret. Magasinet byggdes redan 1964 och har använts till mängd olika godsslag över årens lopp, så som papper, massa och styckegods.

Ytan där magasinet står ingår i den del av hamnområdet som tidigare överlämnats till Uddevalla kommun. Det är även Uddevalla kommun som ansvarar för rivning av magasinet. Rivningen är en del av den långsiktiga plan där vi frånträder delar av innerhamnen till förmån för stadens utveckling västerut.

Arbetet med en plan för nya magasin på hamnområdet pågår för fullt och beräknas vara färdigställd inom ett år.
Magasin 34 i Udevalla hamn
Istället för julklappar - en julgåva till Sjöräddningssällskapet
640x640transp Vi stödjer Sjöräddningssällskapet med en gåva julen 2022
Vi har i år, precis som tidigare år, valt att ersätta julklapparna till våra kunder med ett bidrag till Sjöräddningssällskapet. De är en ideell organisation, som ligger oss varmt om hjärtat. Här har vår gåva möjlighet att göra verklig skillnad. Sjöräddningssällskapet ansvarar ensamt för 70 procent av alla räddningsaktioner till havs i Sverige. Utan statlig finansiering behövs vårt och andra stöd, för att hjälpa dem att rädda liv till sjöss.
Stöd SSRS du också!
640x640transp 554 Ulf S
En julhälsning
Vår verksamhet har fått bevisa sina styrkor på flera sätt under detta omtumlande år. Tillsammans tog vi oss sakta men säkert ur pandemins grepp bara för att kastas rakt in i nästa kris när Ryssland invaderade Ukraina. Sammantaget har båda dessa händelser orsakat enormt lidande för många på olika sätt. Ur ett mer ekonomiskt perspektiv så har det också inneburit snabbt ändrade förutsättningar för logistik och godsflöden över hela världen.

I Uddevalla har fartygstrafiken och godsvolymerna under året överstigit de prognoser vi tagit fram. Det innebär förstås inte att vi nu kan rulla tummarna och ta för givet att detta är något som automatiskt kommer att fortsätta framöver. Vi har lärt oss att omvärlden kan förändras snabbt. Det ställer krav på att vi ligger i framkant och följer utvecklingen – precis som våra kunder gör – så att vi fortsatt kan vara en attraktiv logistikpartner.

Under det nya året möter vi en annan utmaning. Att hantera mängden av gods samtidigt som arbetet med att överlämna ytor i innerhamnen till vår ägare, Uddevalla kommun, fortgår. Överlämningen innebär att våra ytor under en period kommer att reduceras och att magasin behöver rivas till förmån för att staden skall kunna utvecklas. Under resans gång kommer vi att ha stora krav på flexibilitet att leva upp till. Men vi har en långsiktighet i vårt arbete där finansiering och harmonisk planering av logistikflöden är nyckelord för den fortsatta utvecklingen av hamnen.

Utvecklingen är i det långa loppet något som är positiv för alla, dels för vår ägare och de boende i Uddevalla, dels för våra kunder och våra medarbetare. Efterfrågan på̊ hamntjänster och logistiklösningar i Uddevalla är stark och en etablering av bland annat en ny järnvägsinfrastruktur i hamnområdet kommer att ge goda förutsättningar för ökad kapacitet och tillväxt. När vi ges möjlighet att utvecklas, kan vi i vår tur ge våra kunder möjligheter att växa och bygga framgångar tillsammans med oss.

Jag önskar er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Ulf Stenberg, VD
222 garland 571203 1280
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn