Praktisk information, enkät och näringslivets status. Öppna i webbläsaren
3036 tillsammans genom covid

Västerviks kommun är inne i ett skede då alla funktioner i samhället måste samla sig och hjälpa varandra. Därmed också näringslivet. Västervik Framåt har initierat en rad insatser för att under Covid-19 kartlägga näringslivets status, fånga upp era behov, hjälpa till med marknadsföring och ge praktisk information och personlig rådgivning.


2862 barometern

Hur påverkas ditt företag av Covid-19?  

Västervik Framåt samlar nu kunskap kring det lokala näringslivets påverkan av Covid-19, på kort och lång sikt. Vi samlar också frågor, idéer och initiativ för att kunna stötta er i att klara av den påfrestade situationen som näringslivet befinner sig i just nu.

Tanken är att denna enkät är återkommande under våren för att mäta förändringar och trender. Det tar bara några minuter att svara på frågorna. Tack för att du tar dig tid!
Svara på frågorna här
 
Västervik Framåt
vastervikframat.se/corona kan du ta del av det som Västervik Framåt just nu jobbar med för att hjälpa företagen. Du finner även länkar till myndigheters och organisationers information som är användbar för dig som företagare.


Marknadsföring
De initiativ som ditt företag idag gör är väldigt värdefulla för oss att ta del av. Det hjälper oss att samla alla de anpassade insatser som görs för att nå ut till era kunder. Vi vill hjälpa er i det arbete genom våra kanaler så gott vi kan. Mejla länkar och information till info@vastervik.com.

640x640transp 3037 peter och jakob
Rådgivning/Coachning
640x640transp
640x640transp
Vår personliga och konfidentiella rådgivning intensifieras för att ge näringslivet hjälp att hitta lösningar samt guida i de lokala, regionala och nationella insatser som löpande implementeras.

Våra kontakter här är:

peter.goransson@vastervik.com 
och
jakob.franzen@vastervik.com (besöksnäringsföretag).
640x640transp
Nätverk
Västervik Framåt har en rad nätverk som tillsammans för en dialog vad just de kan göra tillsammans i detta tider. Här listar vi nätverken med kontaktinformation som ditt företag kan anmäla sig till om ni inte idag är med.

Just nu
Västervik Framåt lägger stort fokus på att hjälpa näringslivet genom Covid-19. Förutom näringslivsrelaterad informationsinhämtning om Covid-19, enskilda samtal med företag och nätverksdialogerna ovan så håller vi håller vi en tät dialog med näringslivsrådet, Västerviks kommun och politik för att skapa en bild och kunna sätta in rätt lokala insatser för näringslivet.
Personuppgifter, integritet och GDPR
Västervik Framåt AB är personuppgiftsansvarig för bolagets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vid frågor – kontakta oss på 0490-875 00 eller info@vastervik.com.

Läs mer på vastervikframat.se/gdpr om hur vi arbetar med personuppgiftsbehandling.
Här kan du få tillgång till dina uppgifter vi har registrerat för att kunna skicka dig information.
$$$open$$