3837 365 18 17 16 15

Vill du läsa magasinet Västervik365?

Bor du utanför Västerviks kommun? Då kan du prenumerera kostnadsfritt på vårt magasin som utkommer med två nummer per år. Skicka oss bara din adress!
OBS! Prenumeration endast möjligt för nya prenumeranter i Sverige som bor utanför Västerviks kommun.  
(365 delas ut till alla hushåll i kommunen såvida du inte tackat nej till reklam.)

Dina personuppgifter
När du fyller i formuläret lämnar du dina personuppgifter till Västervik Framåt. Du har alltid rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@vastervik.com. www.vastervikframat.se/gdpr