Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här
555 hallbarhetsklivet for besoksnaringen CMYK
Nyhetsbrev från Hållbarhetsklivet
997 HK nyhetsbrev2
640x640transp
Hjälp med översättningar till engelska
640x640transp
Turistrådet erbjuder nu företag som är anslutna till Hållbarhetsklivet översättningstjänster gällande i huvudsak hemsidor, men även andra digitala marknadsföringskanaler. Detta görs för att höja språkkvalitén i de texter som möter den som planerar att besöka Västsverige. Turistrådet kan finansiera översättningar till engelska till ett värde av max 5000 SEK per företag. Om er ansökan beviljas kommer ni att tilldelas en översättare som ni sedan har direktkontakt med.  

Efter genomfört arbete skickar översättaren faktura till Turistrådet Västsverige, med genomfört arbete som bilaga. Om kostnaden överstiger 5000 SEK faktureras överskjutande del direkt till det ansökande företaget. Översättaren meddelar innan arbetet påbörjas om det beräknas kosta mer än 5000 SEK.

Vid frågor kontakta Marie Linde marie.linde@vastsverige.com
Ansök här
998 HK nyhetsbrev1
640x640transp
Möjlighet till ekonomiskt stöd till investeringar och utvecklingsarbete
640x640transp
Turistrådet/Västra Götalandsregionen erbjuder företagsstöd till investeringar och utvecklingssatsningar.
Läs mer och ansök här
Följ oss:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
184 Turistr%c3%a5det V%c3%a4stsverige
| | |