Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här
555 hallbarhetsklivet for besoksnaringen CMYK
Nyhetsbrev från Hållbarhetsklivet
1706 k%c3%a4ring%c3%b6n
640x640transp
Ta chansen att få bättre bilder med Hållbarhetsklivets fotostöd
640x640transp
Att ha ett riktigt bra bildmaterial är en viktig beståndsdel i framgångsrik marknadsföring av besöksnäringen. Därför erbjuder Turistrådet två perioder under 2024 (april-juni eller augusti-oktober) Hållbarhetsklivet-anslutna verksamheter möjlighet att uppdatera och förbättra sitt bildmaterial. Vi anlitar professionella fotografer som besöker ett antal anslutna verksamheter för att fotografera. Dessa bilder ägs av Turistrådet Västsverige, och kan därför användas både av oss i vår kommunikation, men givetvis också av verksamheterna själva.

Turistrådet står för kostnaden för fotografen. Verksamheten ser till att all logistik är på plats när fotografen kommer. Det kan gälla alltifrån statister till andra förberedelser. Vid varje fotograferingstillfälle arbetar vi tillsammans för att tillgodose de bildmässiga behov som finns från såväl Turistrådets som från deltagande företags sida. Syftet är helt enkelt att ta fram ett starkt bildmaterial för vår gemensamma kommunikation.

Anmäl intresse för att ta del av detta erbjudande genom att fylla i formuläret på Hållbarhetsklivets webbplats. Antalet platser är begränsat så vänta inte med din anmälan.
Fyll i formuläret här
Följ oss:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
184 Turistr%c3%a5det V%c3%a4stsverige
| | |