Inbjudan till MTB Instruktör– och Guidekurs

Intresset för cykel och cykelturism ökar i Västsverige, därmed finns det också ett behov av fler utbildade cykelguider. För att öka tillgången till guidade cykelupplevelser så arrangerar Turistrådet Västsverige en MTB Instruktör- och Guidekurs under 2021. Kursen är uppdelad i två delar där det första kurstillfället Nivå 1 arrangeras den 21-24 oktober och det andra tillfället Nivå 2 arrangeras den 30 oktober-7 november i Strömstad.  

Här kan du läsa mer om respektive kurstillfälle.

30 oktober-7 november 2021
MTB Instruktör- och Guidekurs Nivå 2


Innehåll: Du får lära dig att instruera och guida i cykelpark och på stig upp till röd gradering. Det blir både en instruktörsexamen och en guideexamen. Det är även krav på att du som deltagare visar egenfärdigheter och utveckling under kursen och på examen.


Krav för att få godkänt på kurs:
(Du behöver inte behärska alla dessa färdigheter nu, ni kommer att undervisas samt få tillfälle att träna på detta under kursen. Detaljer kring examen kommer att gås igenom första dagen).

 - Visa på en bra och säker position i röd terräng både i park och på stig
- Visa på bra och säker parering av hinder upp till 30 cm
- Visa på aktiv tryckkontroll för att kunna generera fart där detta är möjligt
- Klara drop på upp till 50 cm och klara hopp (tebletop) upp till 2-3 meters platå
- Visa på tydlig kantning, rotation och aktiv tryckkontroll i sväng
- Visa på en bra och säker bromsteknik, stoppie och ´trailbraking´
- Visa på korrekt teknik för Bunny hop

Det är inte tillåtet att använda elcykel för dag 6 och dag 9 på kursen. Detta för att vi ska kunna utvärdera din fysiska kapacitet.

Mer information om praktiska detaljer, vad du behöver ha med dig mm får du närmare datum.

Tid: 30 oktober kl 09.00 – 7 november kl 17.30

Plats: Lagunen Camping & Stugor, Strömstad

För vem? Utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom besöksnäringen i Västsverige, och som har klarat och fått godkänt i MTB Instruktör- och Guidekurs Nivå 1.

Instruktörer: Norske Instruktører og Guider AS

Utbildningssamordnare: Helen Veerman, tel 0709-356 093, mail info@cykelochsalt.se


Kostnad: Turistrådet Västsverige står för kursavgiften. Du som deltagare står för boende, mat och den utrustning som behövs.

Övrigt: Du ansvarar för egna försäkringar för dig själv och din utrustning. Norske Instruktører og Guider AS kräver att du som deltagare använder hjälm, och uppmanar till att använda handskar, knä- och armbågsskydd.

Covid-19: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och vill även att du som deltagare gör det. Skulle datumet för kurstillfället av någon anledning behöva ändras så meddelas du om det så snart som möjligt. 

Anmälan: Kursen är fullbokad, men möjlighet finns att anmäla dig på väntelistan. Det gör du enkelt via formuläret längre ned på sidan. Vi kontaktar dig om och när en plats blir tillgänglig. 

Välkommen till intensiva, roliga, nätverkande och lärande dagar!

Turistrådet Västsverige
Klicka här för information om MTB Instruktör– och Guidekurs Nivå 1
411 Bild 1
Foto : Helen Sjöde Veerman
BOKA IN
30/10/2021 09:00

+46 (0)31-81 83 00
turistradet@vastsverige.com 
icon
Härmed tillåter jag att ni lagrar mina personliga uppgifter ovan tills detta eventet är genomfört.
Bokningsvillkor: Anmälan är bindande. Vid förhinder ber vi dig meddela oss så snart som möjligt, för att på så vis kunna erbjuda platsen till någon annan. Om avbokningen sker senare än 3 veckor innan kursstart tas en avgift ut om 2 500 sek.
263 16832251 272964933139037 8151996617601994039 n
Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination. Läs mer om oss här