Onsdag 9 februari kl 10.00-11.30 

Turistrådet Online: 
Personalbrist - hur gör vi för att lösa problemet?

Personalbrist är ett problem som många företag sliter med just nu. I detta webinar kommer vi belysa problemet och inspirera till lösningar.
Välkommen till 90 minuter livesändning med Turistrådet Västsverige!


Efterfrågan på arbetskraft i besöksnäringen ökar samtidigt som tillgången på personer med branschutbildning eller rätt kompetens minskar. Branschen är en viktig jobbmotor och har generellt en hög attraktivitet – samtidigt finns det ett antal utmaningar. Säsongsvariationer och ojämn efterfrågan gör att det ibland är svårt att erbjuda heltidsanställningar. Och anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör att branschen ibland har svårt att attrahera och behålla personal.

Pandemin påverkar
Pandemin har tyvärr återigen tagit ett hårt grepp om besöksnäringen, och tanken på att anställa medarbetare ligger kanske för många inte högst på agendan just nu. Samtidigt vet vi att behovet av personal finns så snart förutsättningarna för resande är bättre igen. Det svänger fort, och det hjälper att vara förberedd för att hänga med.

Så har andra företag gjort
Årets två första sändningar av ’Turistrådet Online’ kommer fokusera på just kompetensförsörjning, och du kommer att få lyssna till röster ur näringen som delar med sig av hur de genom samarbeten och kreativa lösningar lyckas bemanna sina verksamheter. Du kommer även få tips om material och hjälp som finns att tillgå som hjälp i rekryteringsprocessen.

Turistrådet Online den 9 februari gästas av Nordic Choice Hotels, Mats Nordström Quality Catering, Daftö Resort, Trålverket Dyrön, Outdoor Support och Arbetsförmedlingen.

Seminariet ges digitalt och är kostnadsfritt, och riktar sig till dig som är verksam inom besöksnäringen.

Varmt välkommen!
Turistrådet Västsverige


Turistrådet Online är en seminarieserie av Turistrådet Västsverige som tar upp olika frågor och ämnen som är aktuella för besöksnäringen. Seminarierna sker digitalt och varar i ca 90 minuter. Du får lyssna till föreläsningar av inspirerande talare och intervjuer med olika företagare i regionen.
755 Kollage februari 2022
Lena Kempe, Mia Kempe, Tobias Alsterberg, Frida Pålsson Werntoft, Lena Molander och Mats Nordström
BOKA IN
09/02/2022 10:00

+46 (0)31-81 83 00
turistradet@vastsverige.com 
icon
Härmed tillåter jag att ni lagrar mina personliga uppgifter ovan tills detta eventet är genomfört.
263 16832251 272964933139037 8151996617601994039 n
Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination. Läs mer om oss här 
The registration has been closed since 09/02/2022 10:00.