Onsdag 23 mars kl 10.00-11.30 

Turistrådet Online: 
Personalbrist - så gör olika företag för att hitta lösningar 

Personalbrist är ett problem som många företag sliter med just nu. Efterfrågan på arbetskraft ökar samtidigt som tillgången på personer med branschutbildning eller rätt kompetens minskar. Vad gör man då? Och hur attraherar man unga till branschen idag? Hur får man personalen att stanna? Att ständigt rekrytera är kostsamt, tidskrävande och inte minst svårt.

Årets två första sändningar av ’Turistrådet Online’ fokuserar på just kompetensförsörjning. Det här är det andra programmet där du kommer att få lyssna till röster ur näringen som delar med sig av hur de lyckas bemanna sina verksamheter. Du kommer även få tips om material och hjälp som finns att tillgå som hjälp i rekryteringsprocessen.

I detta webinar kommer vi inspirera och informera om olika initiativ som pågår och möjligheter som finns där arbetsgivare, kommun och utbildning går samman för att hitta, utbilda och anställa rätt kompetens för arbetsplatsen. Föreningen Skarpt Läge tipsar om vad som attraherar unga vuxna 18-30 år till arbete i besöksnäringen idag, och Knistad Herrgård och Restaurang- och cafekedjan K-Märkt pratar om vikten av att ta hand om sin personal, och strategier för att få dem att stanna kvar.

Turistrådet Online gästas denna gång av:
  • Ewa Svensson, TanumStrand
  • Fredrik Karlsson, Skarpt Läge
  • Linn Wallén & Annie Sörensen Ringi, Arbetsmarknadsenheten Uddevalla Kommun
  • Alisia Johansson, Arbetsförmedlingen
  • Dan Persson & Elias Ullström, Knistad Herrgård
  • Jens Dolk, K-Märkt
Välkommen till 90 minuter livesändning med Turistrådet Västsverige!

Seminariet ges digitalt och är kostnadsfritt, och riktar sig till dig som är verksam inom besöksnäringen.

Varmt välkommen!
Turistrådet Västsverige


Turistrådet Online är en seminarieserie av Turistrådet Västsverige som tar upp olika frågor och ämnen som är aktuella för besöksnäringen. Seminarierna sker digitalt och varar i ca 90 minuter. Du får lyssna till föreläsningar av inspirerande talare och intervjuer med olika företagare i regionen.
837 3N9A8775  Photo Cred Tina Stafren Vr%c3%a5
Foto: Tina Stafren
BOKA IN
23/03/2022 10:00

+46 (0)31-81 83 00
turistradet@vastsverige.com 
icon
Härmed tillåter jag att ni lagrar mina personliga uppgifter ovan tills detta eventet är genomfört.
263 16832251 272964933139037 8151996617601994039 n
Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination. Läs mer om oss här 
The registration has been closed since 23/03/2022 10:00.