529 600xXXX
Heimar og folk i Sandeid - førehandstinging

2090 FACEBOOK 1920x1080

Heimar og folk i Sandeid er ei busetnadssoge i to band. Busetnadssoga handlar om folket som har budd i Sandeid, heilt frå gamal tid og fram til notida. Bøkene fortel om levekåra på gardane, bruka og husmannsplassa, med vekt på einskildmenneska i bygda.

Band 1 dekkjer gardane i og ved Sandeidsjøen (gardsnummer 8–13), Håland og Kverven forutan Strand (gardsnummer 21–28).Det andre bandet dekkjer grendene Eide (gardsnummer 1–7), Helgevoll og Helgeland (gardsnummer 14–20) forutan Ilsvåg (gardsnummer 29–35).


Bøkene er laga på oppdrag frå Vindafjord kommune, og Universitetet i Stavanger har hatt ansvaret for utarbeidinga av verket.


Tinging og levering:
Bøkene er ferdig trykte i februar 2021.


Bøkene koster samla 1199,–, og du må kjøpe begge banda samla. Du betaler for verket når du får bøkene.


VIKTIG! Når du kjøper busetnadssoga på denne måten, støttar du samstundes Fokus Sandeid med 100 kroner per sett à to band.

Tinging (*=obligatoriske felt):

2) * Ønskjer du bøkene tilsendt?
Survey is closed