MIRAI 2.0 open calls, EUF Summer Online Events for Higher Education professionals, Academic collaboration in the Baltic Sea region, and more...  Web version
178 LU SE stand 100

EXTERNA RELATIONER

2021 | 17 juni – 17 June
I nyhetsbrevet:
 • MIRAI 2.0 utlysningar
 • EUF - Summer Online Events for Higher Education professionals
 • Akademiskt samarbete i Östersjöregionen
 • STINT Teaching Sabbatical 2021 - intern nomineringsprocess
 • Fröpengar för samarbete med södra Afrika
 • U21 Graduate Collaborative Research Awards
 • Ta emot en MSc-student från södra Afrika
 • Join the U21/PwC Innovation Challenge
 • Upcoming EUGLOH events
 • Erasmus+ 2021-27 - finansiering av projektsamarbeten
 • STINT – aktuella utlysningar
 • Internationella möjligheter för doktorander
 • EAIE Webinars: for international educators
 • Coronaviruset – håll dig uppdaterad!
 • iMotion – hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 – nyheter
 • LERU – nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • MIRAI 2.0 open calls
 • EUF - Summer Online Events for Higher Education professionals
 • Academic collaboration in the Baltic Sea region
 • STINT Teaching Sabbatical 2021 - internal nomination process
 • Seed funding for cooperation with Southern Africa
 • U21 Graduate Collaborative Research Awards
 • Host an MSc student from Southern Africa
 • Join the U21/PwC Innovation Challenge
 • Upcoming EUGLOH events
 • Erasmus+ 2021-27 - Funding of project collaborations
 • STINT – Current calls
 • International opportunities for doctoral students
 • EAIE Webinars: for international educators
 • Coronavirus – keep yourself updated
 • iMotion – find your Staff Training Week
 • Universitas 21 – news
 • LERU – news
Scroll down and read the news.
MIRAI 2.0 utlysningar
MIRAI 2.0 är ett samarbetsprojekt mellan svenska och japanska lärosäten med syfte att främja akademiska samarbeten, men även kontakter med finansiärer, myndigheter, industri, med flera.

De akademiska ämnena "åldrande", "materialvetenskap", "hållbarhet" och ”artificiell intelligens” samt utnyttjandet av storskaliga forskningsanläggningar är fokus för samarbetet.

Två separata utlysningar har nu publicerats på projektets webbplats:
 • Call for funding applications – Academia/Industry collaborations.
  Sista ansökningsdag 17 september 2021
 • MIRAI 2.0 – Joint seed funding of Japan-Sweden collaborative projects.
  Sista ansökningsdag 1 november 2021
Läs mer om MIRAI 2.0 på Medarbetarwebben

Länk till projektets hemsida
MIRAI 2.0 open calls
MIRAI 2.0 is a collaboration between Swedish and Japanese universities with the purpose to promote academic collaborations, but also contacts with financiers, authorities, industry, and more.

The academic topics ‘Ageing’, ‘Materials Science’, ‘Sustainability’ and ‘Artificial Intelligence’ as well as possible usage of existing large-scale facilities are the focus for the collaboration.

Two separate calls have now been published on the project website:
 • Call for funding applications – Academia/Industry collaborations.
  Application deadline 17 September 2021
 • MIRAI 2.0 – Joint seed funding of Japan-Sweden collaborative projects.
  Application deadline 1 November 2021
Read more about MIRAI 2.0 on the Staff Pages

Link to the project website
EUF – Summer Online Events for Higher Education professionals
24 June – Learning Languages in the Age of Mobility

Read more and register on the EUF website

2 July – A truly European teaching experience

Read more and register on the EUF website
Akademiskt samarbete i Östersjöregionen
Svenska institutet (SI) utlyser projektstöd för finansiering av samarbeten på temat stärkt kapacitet för internationalisering inom högre utbildning och forskning. Utlysningen riktar sig till svenska universitet och högskolor som vill samarbeta med lärosäten i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryss-land och Ukraina. Även aktörer i Belarus, Estland, Lettland, Litauen och Polen kan involveras.
 
Sista ansökningsdag: 30 september 2021.

Länk till utlysning, ansökningshandlingar och detaljerad instruktion på SI:s webbplats
Academic collaboration in the Baltic Sea region
The Swedish Institute (SI) offers funding to Swedish universities, for projects together with their partners in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia and Ukraine. Universities from Estonia, Latvia, Lithuania and Poland may also be involved. The overall thematic area is strengthened capacity for internationalisation within higher education and research.

Deadline: 30 September 2021.

More information is available on the Swedish Institute’s website
STINT Teaching Sabbatical 2021 – intern nomineringsprocess
Information angående utlysningen har nu distribuerats till fakulteternas kanslier och internationella kontor. Kontakta din fakultets internationella kontor om du vill veta mer om den interna nomineringsprocessen vid just din fakultet.

Länk till kontaktinformation

Läs mer om programmet och LU:s interna nomineringsprocess på Medarbetarwebben
STINT Teaching Sabbatical 2021 – internal nomination process
Information regarding the call has now been distributed to the faculty offices and international offices. For information about the internal nomination process at your faculty, please contact the international office.

Link to contact information

Read more about the programme and LU’s internal nomination process on the Staff Pages
Fröpengar för samarbete med södra Afrika
SANORD lyser ut fröpengar om 60 000 rand för samarbete med södra Afrika.

Sista dag att söka är 15 augusti 2021.

Läs mer om SANORD:s Theme Group Projects på Medarbetarwebben
Seed funding for cooperation with Southern Africa
SANORD now invites seed funding applications of ZAR 60 000 for cooperation with Southern Africa.

Last day to apply is 15 August 2021.

More information about the SANORD Theme Group Projects is available on the Staff Pages
1x1 3983 U21 Stacked 1375 RGB 72dpi
1x1
Apply for up to US$5,000 in the U21 Graduate Collaborative Research Awards

 

U21's Graduate Collaborative Research Awards are designed to be flexible and encourage doctoral candidates, with the support of their supervisors/advisors, to think innovatively about how their research could benefit from engagement with other members of the U21 network.

Applicants are invited to apply for up to US$5,000 per project and can be in any discipline or cross-discipline and should aid the development of transferable skills for doctoral candidates, allowing them to work independently, as well as in teams, on activities that benefit their doctoral research. At least 3 U21 member institutions — from at least 2 countries — must be involved in each project; there must be at least one doctoral candidate from each U21 member involved in the project.  

Read more about the opportunity, eligibility and how to meet potential collaborators on the U21 website

Deadline for applications is Friday 6 August 2021.

Decisions will be announced the week commencing 6 September 2021. Funding to be transferred to the lead institution’s Graduate School by Friday 8 October 2021.  

Contact isabelle.nilsson@er.lu.se for questions!

 

Ta emot en MSc-student från södra Afrika
SANORD lyser ut stipendier som ska sökas av MSc-studenter i södra Afrika för 3-5 månaders förvistelse vid nordiskt lärosäte. Stipendiet uppgår till 84 000 rand och ska ses som medfinansiering, och det är därför fördelaktigt om studenten kommer till LU inom ramen för ett utbytesavtal för att inte behöva betala studieavgift.

Sista dag att söka är 15 augusti 2021.

Läs mer om Brian O’Connell Scholarship Programme på Medarbetarwebben
Host an MSc student from Southern Africa
SANORD invites applications from MSc students in Southern Africa for a study period of 3-5 months at a Nordic university. The scholarship sum is ZAR 84 000 and should be seen as co-funding, and it is therefore advantageous if the student comes to LU within the framework of an exchange agreement so as not to have to pay tuition fees.

The last day to apply is 15 August 2021.

More information about the Brian O’Connell Scholarship Programme is available on the Staff Pages
Join the U21/PwC Innovation Challenge!
The format of the competition is designed to help students and PhD candidates develop presentation and communication skills as well as fostering critical thinking and expertise. Join the competition by submitting a three-minute-long video where you address the question based on the recent Upskilling for Shared Prosperity reportby the World Economic Forum and PwC.

The last day to submit your video is 27 June. For instructions, visit the Canvas page International opportunities for Doctoral candidates! You can also read more on the U21 webpage and in the handbook for students!  

For questions, please contact isabelle.nilsson@er.lu.se
1x1 3490 EUGLOH logo
1x1
Upcoming EUGLOH events

28 June – 1st EUGLOH Symposium on Nanomedicines
For Senior Scientists, Post-Doctoral Fellows, PhDs,
as well as undergraduate students interested in the subject.

For more information and link to registration (deadline: 21 June)

5-9 July – EUGLOH Summer school – Lasers in Medicine and Life Sciences (LAMELIS)
For students (Bachelor’s, Master’s and PhD students from all faculties) and staff members of the EUGLOH Alliance.

For more information and link to registration (deadline: 28 June)

5-29 July – Writing Global Health
For students, preferably Master’s and PhD, and staff.

For more information and link to registration (deadline: 20 June)

Erasmus+ 2021-27
Finansiering av projektsamarbeten

Inspelningen från UHR:s webbinarier om Erasmus+ projektsamarbeten: Erasmus Mundus, Jean Monnet, kapacitetsuppbyggnad, samarbetspartnerskap och innovationsallianser finns nu på UHR:s youtube-sida samt på utbyten.se.

Ansökningsdeadlines för call 2021:
 • Innovationsallianser: 7 september
Läs mer på utbyten.se
Erasmus+ 2021-27
Funding of project collaborations

The recording from UHR's webinars on Erasmus+ project collaborations: Erasmus Mundus, Jean Monnet, Capacity Building, Partnerships for Cooperation and Alliances for Innovation is now available on UHR's youtube page and on utbyten.se.

Application deadlines for call 2021:
 • Alliances for Innovation: 7 September
Read more at utbyten.se
STINT – aktuella utlysningar
Initiation Grants – sista ansökningsdag 3 september och 5 november.
STINT – Current calls
Initiation Grants – application deadline 3 September and 5 November
Internationella möjligheter för doktorander
Registrera dig på den nya Canvas-sidan!

På Canvas-sidan ”International Opportunities for Doctoral Students at LU” får du information om internationella möjligheter så som webbinarier, resestipendier och tävlingar, som är tillgängliga för doktorander vid Lunds universitet. Nya aktiviteter kommer att publiceras under terminens gång.

Registrera dig genom att logga in i Canvas. Glöm inte att slå på notiserna för att få uppdateringar om nya aktiviteter!

Har du frågor? Kontakta isabelle.nilsson@er.lu.se
International opportunities for doctoral students
Register on the new Canvas page!

On the “International Opportunities for Doctoral Students at LU” Canvas page, you can learn about global opportunities for Lund University doctoral students, such as webinars, travel scholarships and competitions. Updates will be published throughout the semester.

Register by logging in to Canvas. Do not forget to turn on the notifications to receive live updates!

If you have any questions, contact isabelle.nilsson@er.lu.se
EAIE Webinars: for international educators
Available webinars that you can download for free!
Coronaviruset
Information för medarbetare

Håll dig uppdaterad på Medarbetarwebben
Coronavirus
Information regarding staff

Keep yourself updated on the Staff Pages
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe
unknown link