STINT Strategic Grants for Internationalisation, Digital EUGLOH Conference, Scholars at Risk & Academic Freedom Webinars, Save-the-Date 12 Feb: Webinar on internationalisation at LU, and more...  Web version
178 LU SE stand 100

EXTERNA RELATIONER

2021 | 14 januari – 14 January
I nyhetsbrevet:
 • Utlysning - STINT Strategic Grants for Internationalisation
 • Utlysning - Stimulansmedel för implementering av Asienhandlingsplanen
 • Utlysning av stimulansmedel för internationalisering för samarbete inom U21
 • Digital EUGLOH Conference on Policies & Definitions of Underrepresented Groups
 • Webbinarier 2021: Scholars at Risk och akademisk frihet
 • Save-the-Date 12/2: Webbinarium om internationalisering vid LU
 • Arrival Day VT21
 • Upcoming EUGLOH online events
 • STINT - Grants for Educational Collaboration Programmes 2021
 • STINT - Initiation Grants
 • Online panel discussion: "Watersheds of Internationalisation"
 • Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen
 • CM Lerici Foundation - Call 2021
 • Coronaviruset - håll dig uppdaterad!
 • STINT - Grants for Teaching Sabbaticals 2021
 • UUKi Brexit Webinar series
 • STINT JSPS Summer Programme
 • Nordplus 2021 - ansökan är öppen
 • Internationella möjligheter för doktorander
 • EAIE Webinars: for international educators
 • iMotion - hitta din Staff Training Week
 • Universitas 21 - nyheter
 • LERU - nyheter
Skrolla ner och läs nyheten.
In this newsletter:
 • Call for applications - STINT Strategic Grants for Internationalisation
 • Call - Incentive funding for implementation of the Asia Action Plan
 • Call: Incentive funding for collaboration within U21 with focus on internationalisation
 • Digital EUGLOH Conference on Policies & Definitions of Underrepresented Groups
 • Webinars 2021: Scholars at Risk and Academic Freedom
 • Save-the-Date 12 Feb: Webinar on internationalisation at LU
 • Arrival Day spring 2021
 • Upcoming EUGLOH online events
 • STINT - Grants for Educational Collaboration Programmes 2021
 • STINT - Initiation Grants
 • Online panel discussion: "Watersheds of Internationalisation"
 • Support for project initiation in the Baltic Sea region
 • CM Lerici Foundation - Call 2021
 • Coronavirus - keep yourself updated
 • STINT - Grants for Teaching Sabbaticals 2021
 • UUKi Brexit Webinar series
 • STINT JSPS Summer Programme
 • Nordplus 2021 - Call for applications
 • International opportunities for doctoral students
 • EAIE Webinars: for international educators
 • iMotion - find your Staff Training Week
 • Universitas 21 - news
 • LERU - news
Scroll down and read the news.
Utlysning – STINT Strategic Grants for Internationalisation
Programmet STINT Strategic Grants erbjuder finansiering till förnyelse och utveckling av internationaliserings-strategier på lärosätesnivå. Varje svenskt lärosäte kan delta i upp till två ansökningar per utlysning. Med anledning av detta genomför Lunds universitet ett internt urval bland projektförslag.

Information om Lunds universitets interna urval och ansökningshandling

Sista ansökningsdag: 31 januari 2021.
Call for applications – STINT Strategic Grants for Internationalisation
The Strategic Grants programme provides funding for renewal and development of internationalisation strategies at the university level. Each Swedish university can participate in up to two applications per call. Due to this, Lund University conducts an internal selection of project proposals.

Information about Lund University’s internal selection and application form

Deadline for applications: 31 January 2021.
Utlysning – Stimulansmedel för implementering av Asienhandlingsplanen
Lunds universitet har tagit fram en handlingsplan för samarbete med Asien. För att realisera delar av handlingsplanen har centrala stimulansmedel avsatts för utlysning. Utlysningen är avsedd för lärare, postdoktorer och forskare anställda vid Lunds universitet. Utlysningen avser att främja forsknings-samarbete med Asien, kursutbudet och program om Asien samt utbudet av kurser och program i samarbete med lärosäten i Asien.

Deadline för ansökan: 31 januari 2021

Länk till ytterligare information och ansökan
Call – Incentive funding for implementation of the Asia Action Plan
Lund University has drawn up an Action plan for cooperation with Asia. In order to realise parts of the action plan, central incentive funding has been allocated for applications. The call is intended for teaching staff, postdocs and researchers employed at Lund University. The call intends to promote research cooperation with Asia, the range of course and programmes about Asia, as well as the range of courses and programmes in cooperation with higher education institutions in Asia.

Application deadline: 31 January 2021

Link to further information and application
Utlysning av stimulansmedel för internationalisering för samarbete inom U21
För att stärka samarbetet mellan medlemmar inom U21-nätverket erbjuder Lunds universitet stimulans-medel för projekt som utförs tillsammans med U21-partners och som har en utbildningsinriktning med särskilt intresse för hållbarhet och internationalisering. Utlysningen vänder sig till lärare, postdocs och forskare med anställning vid Lunds universitet.

Upp till fyra projekt beviljas stimulansmedel med upp till 50 000 kr per projekt.

Sista ansökningsdatum är 31 januari 2021.

Läs mer om utlysningen på Medarbetarwebben
Call: Incentive funding for collaboration within U21 with a focus on internationalisation
To strengthen the collaboration with members within the U21 network and encourage long-term sustainable projects within the U21 network, Lund University offers seed funding for projects that are carried out together with U21 partners and that have an educational focus with a special interest in sustainability and interna-tionalisation. The call is aimed at teachers, postdocs and researchers employed at Lund University.

In total, up to four projects will be financed with a maximum amount of SEK 50,000 per project.

Last day to apply is 31 January 2021.

For more information visit the Staff Pages

1x1 3490 EUGLOH logo
1x1
Digital EUGLOH Conference on Policies & Definitions of Underrepresented Groups

EUGLOH* aims to establish an international campus supporting equal rights and opportunities for each student and staff. Do you share the idea of equal representation for everyone? Interested in participating in a discussion about how to improve the representation of all social groups?

Join the e-conference on 19 January 2021 at 1:00 - 2:30 pm CET, on Policies and Definitions of underrepresented groups. Professor Tomas Brage from Lund University and a professor from University of Szeged will participate.

Furthermore, representatives from IM Swedish Development Partner and from Christian Roma College of Szeged will share their work on integration. Participate to get inspired and to learn more!

Link to registration

*EUGLOH (European University Alliance for Global Health) includes five universities. Apart from Lund University, Université Paris-Saclay (France), University of Porto (Portugal), Ludwig-Maximilian Universität München (Germany) and University of Szeged (Hungary) form part of the alliance.

For questions, please contact Isabelle Nilsson at External Relations (isabelle.nilsson@er.lu.se).
Scholars at Risk och akademisk frihet
Webbinarier våren 2021:

What is Scholars at Risk and how can I get involved? 
2 februari kl 12.00-13.00
Målgrupp: anställda vid LU

Meet SAR Scholars at Lund University
17 mars kl 12.00-13.00
Målgrupp: anställda och studenter vid LU

Presentation of Academic Freedom Index
14 april kl 12.00-13.00.
Målgrupp: anställda vid LU

Academic Freedom – debatt med studenter om akademisk frihet globalt
19 maj kl 19.00
Målgrupp: främst studenter, men även anställda vid LU.

Läs mer och håll dig uppdaterad på Medarbetarwebben
Scholars at Risk and Academic Freedom
Webinars spring 2021:

What is Scholars at Risk and how can I get involved?
2 February at 12:00-13:00
Target group: employees at LU

Meet SAR Scholars at Lund University
17 March at 12:00-13:00
Target group: employees and students at LU

Presentation of Academic Freedom Index
14 April at 12:00-13:00
Target group: employees at LU

Academic Freedom – debate with students about academic freedom globally
19 May at 19:00
Target group: mainly students, but also employees at LU

Read more and stay updated on the Staff Pages
SAVE-THE-DATE 12/2 Webbinarium om internation-alisering vid LU
Universitetet arrangerar ett webbinarium om internationalisering den 12 februari kl 9.30 - 11.30. Webbinariet kommer att ta upp dels internation-alisering och hållbarhet, dels universitetets handlingsplan för internationalisering 2019-2021. Rektor Erik Renström kommer att delta.

Mer information och anmälningslänk publiceras inom kort.

Frågor? Kontakta Pär Svensson vid Externa relationer (par.svensson@er.lu.se).
SAVE-THE-DATE 12 Feb Webinar on international-isation at LU
Lund University invites to a webinar on internation-alisation on 12 February at 9:30 – 11:30. The webinar will discuss internationalisation in relation to sustainability as well as the university action plan for internationalisation 2019-2021. Vice-Chancellor Erik Renström will participate.

Information about the programme and registration will be distributed shortly.

For questions, please contact Pär Svensson at External Relations (par.svensson@er.lu.se).
Arrival Day VT21
Vid vårens Arrival Day, den 11 januari, anlände 108 internationella studenter som ska börja studera vid Lunds universitet våren 2021. Ytterligare 200 förväntas droppa in de kommande två veckorna, vilket sammantaget är ungefär hälften så många som ett vanligt år.

Omfattande anpassningar av arrangemanget Arrival Day gjordes för att säkerställa att studenterna kunde erbjudas en grundläggande service, hämta nycklar och ta sig till sina boenden på ett ordnat och säkert sätt utan att belasta kollektivtrafik eller bidra till trängsel.

De kommande två veckornas introduktionsveckor har i år gjorts om till digitala arrangemang som syftar till att välkomna studenterna till Lunds universitet och erbjuda dem möjlighet att bekanta sig med staden och med svensk kultur.
Arrival Day spring 2021
On Arrival Day, on Monday 11 January, 108 international students arrived to start studies and student life at Lund University. Another 200 are expected to drop in over the next two weeks, which in total is about half as many as a normal year.

Extensive adjustments to the Arrival Day arrangement were made to ensure that students could be offered basic service, pick up keys and get to their accommodation in an orderly and safe manner without using public transport or contributing to congestion.

The programme of the coming two Orientation Weeks have this year been transformed into digital events only. The aim of the Orientation Weeks is to welcome students to Lund University and offer them the opportunity to get to know the city and Swedish culture.
Upcoming EUGLOH online events
Social marketing and public health: an approach to mitigate COVID-19 and other epidemics
 • Date: 1 February 2021
 • Target group: Students, professionals and researchers in the healthcare, economics, management, marketing, psychology and social sciences fields
 • Registration deadline: 17 January 2021

Digital transformation of chronic care
 • Date: 5 February 2021
 • Target group: Students, professionals and researchers in the healthcare, biomedical or information sciences fields
 • Registration deadline: 17 January 2021
 
Smartphone-based sensors for non-invasive physiological monitoring
 • Date: 5 February 2021
 • Target group: Researchers and students interested in mobile health or in signal processing
 • Registration deadline: 17 January 2021
 
Improving adherence to treatments – the role of technological solutions
 • Date: 6 February 2021
 • Target group: Students, professionals and researchers in the healthcare, biomedical or information sciences fields
 • Registration deadline: 17 January 2021

Visit the events page for all EUGLOH events
STINT – Grants for Educational Collaboration Programmes 2021
Syftet med programmet är att internationalisera och förnya högre utbildning vid svenska lärosäten, företrädesvis på kandidat- och masternivå men även på doktorandnivå. Grants for Educational Collaboration Programmes adresserar utvecklingen av nya utbildningssamarbeten mellan svenska och utländska lärosäten.

Sökande ska vara dekanus eller motsvarande med mandat att besluta om nya utbildningsprogram vid ett svenskt lärosäte. Projekten kan vara upp till tre år och högsta belopp som kan sökas är 750 000 kr. Projektet ska medfinansieras av lärosätet med minst samma belopp. Huvudsaklig samarbetspart ska vara utanför EU/EFTA.

Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen hittar du på STINT:s webbplats

Sista ansökningsdag är 15 mars 2021 kl.15.00.
STINT – Grants for Educational Collaboration Programmes 2021
The aim of the programme is to internationalise and renew higher education at Swedish higher education institutions primarily on Bachelor and Master’s level, but also on PhD level. Grants for Educational Collaboration Programmes targets the development of new educational collaborations between Swedish and foreign higher education institutions.

Applicants must be dean or equivalent with a responsibility for decisions regarding new education programmes at a university in Sweden. Projects may last for up to three years. Funds applied for may not exceed SEK 750,000. The application should clearly state how the project will be co-funded by the university (and any other partners) in a sum at least as great as that being applied for. The main partner should be outside EU/EFTA.

More information about the programme and link to the application system can be found on the STINT website

Deadline to apply is 15 March 2021 at 15:00 (CET).
STINT – Initiation Grants
Initiation Grants ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer.

Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen hittar du på STINT:s webbplats

Ansökan kan skickas in fortlöpande under året. Vid följande datum under 2021 inleds bedömning av inkomna ansökningar: 12 mars, 28 maj, 3 september och 5 november.
STINT – Initiation Grants
Initiation grants are given for the implementation of short-term projects targeting the building of new and strategically interesting international relationships.

More information about the programme and link to the application system can be found on the STINT website

Applications may be submitted continuously throughout the year. Assessment of received applications starts on the following dates in 2021: 12 March, 28 May, 3 September and 5 November.
“Watersheds of Internationalization: Excellence vs. Solidarity? Debating Support Programs for Scholars in Exile”
Invitation to an online panel discussion 20 January

This is an invitation by Academics in Solidarity and Freie Universität Berlin regarding an online discussion on the relationship between excellence and solidarity in the context of support programs for at-risk researchers.

This is the third event in a series of “FUB Lunchtime Debates on the Future of Higher Education Internationalization” that will focus on the support programs and the (currently limited) long-term prospects for exiled scholars in academia. In times of unsure budgets, looming political crises, increasing threats to academic freedom worldwide and now the pandemic, how can international solidarity and excellence be maintained in the support of scholars in exile? How can we, as host institutions, create supportive and inspiring conditions for exiled scholars despite the current circumstances?
 
The discussion in English will take place online on 20 January 2021 from 12:30 – 13:30 CET.
Please register for the event by 18 January 2021.

Read more and register on the Freie Universität Berlin’s website
Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen
Digital informationsträff för svensk huvudsökande

Datum: 18 januari
Tid: kl 13.00-14.00
Plats: Online på Zoom

Länk skickas med bekräftad anmälan.

Läs mer och anmäl dig på SI:s webbplats

Utlysningen stänger 11 februari 2021.


Support for project initiation in the Baltic Sea region
Digital information meeting for Swedish main applicants

Date: 18 January
Time: 13:00-14:00
Location: Online via Zoom

Link will be sent with confirmed registration.

N.B. The information meeting will be held in Swedish.

Read more and register on the SI website

The call closes on 11 February 2021.
C M Lerici Foundation – Call for applications 2021
The Foundation provides scholarships for Italian and Swedish citizens who intend to carry out study and research projects in Italy or Sweden.
 
Scholarships can be requested for projects that fit into different disciplines (architecture, economics, science, law, art, humanities and music) in order to promote relations and exchanges between Sweden and Italy.

The call for applications will close on 31 January 2021.

More information is available on the Lerici Foundation’s website
Coronaviruset
Information för medarbetare

Håll dig uppdaterad på Medarbetarwebben
Coronavirus
Information regarding staff

Keep yourself updated on the Staff Pages
STINT – Grants for Teaching Sabbaticals 2021 är nu öppet
Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen hittar du på STINT:s webbplats

Sista ansökningsdag är 17 mars 2021 kl 15.00.
STINT – Grants for Teaching Sabbaticals 2021 is now open
More information about the programme and link to the application system is available on the STINT website

Deadline to apply is 17 March 2021 at 15:00 (CET).
UUKi Brexit Webinar series
Transnational education conference 2021: informed innovation, 1-5 February 2021

International higher education forum 2021: keeping higher education global, 13-14 April 2021

All of the episodes for the UUKi Brexit Webinar series on Higher Education and Research can be accessed at the UUKi YouTube channel.
STINT JSPS Summer Programme – för kortare forskningsvistelse i Japan
För masterstudenter, doktorander och nyblivna doktorer inom humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Mer information om programmet och länk till ansökningsblankett hittar du på STINT:s webbplats

Sista ansökningsdag är 29 januari 2021.
STINT JSPS Summer Programme – for a shorter research stay in Japan
For Master’s and PhD students as well as recently graduated doctors within the humanities, natural sciences and social sciences.

More information about the programme and link to the application form is available on the STINT website

Deadline to apply is 29 January 2021.
Nordplus 2021 – ansökan är öppen
Nordplus är ett program som stödjer samarbete mellan nordiska och baltiska länder samt Åland, Färöarna och Grönland. Inom Nordplus finns finansiering för mobilitet, särskilda projekt, nätverksaktiviteter, administratörsutbyte samt lärarstipendier.

Under 2021-2022 är fokusområdet för Nordplus en grönare framtid. Projekt med koppling till miljön är särskilt välkomna att söka.
 
Mer information om Nordplus på webbplatsen

Ansökningsperioden är öppen mellan 1 november 2020 och 1 februari 2021.

Kontakt vid LU: Petra Moser-Nørgaard (petra.moser-norgaard@er.lu.se).

Nordplus 2021 – Call for applications 
Nordplus is a programme that supports co-operation between the Nordic and Baltic countries as well as Åland, the Faroe Islands and Greenland. Within Nordplus, there is funding for mobility, special projects, network activities, administrator exchanges and teacher scholarships.

During 2021-2022, the focus area for Nordplus is a greener future. Projects related to the environment are especially welcome to apply.

More information about Nordplus on the website (in Swedish)

The application period is open between 1 November 2020 and 1 February 2021.

Contact at LU: Petra Moser-Nørgaard (petra.moser-norgaard@er.lu.se).
Internationella möjligheter för doktorander
Registrera dig på den nya Canvas-sidan!

På Canvas-sidan ”International Opportunities for Doctoral Students at LU” får du information om internationella möjligheter så som webbinarier, resestipendier och tävlingar, som är tillgängliga för doktorander vid Lunds universitet. Nya aktiviteter kommer att publiceras under terminens gång.

Registrera dig genom att logga in i Canvas. Glöm inte att slå på notiserna för att få uppdateringar om nya aktiviteter!

Har du frågor? Kontakta isabelle.nilsson@er.lu.se
International opportunities for doctoral students
Register on the new Canvas page!

On the “International Opportunities for Doctoral Students at LU” Canvas page, you can learn about global opportunities for Lund University doctoral students, such as webinars, travel scholarships and competitions. Updates will be published throughout the semester.

Register by logging in to Canvas. Do not forget to turn on the notifications to receive live updates!

If you have any questions, contact isabelle.nilsson@er.lu.se
EAIE Webinars: for international educators
Available webinars that you can download for free!
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information om kommande International Staff Weeks
iMOTION
Erasmus Staff Training
Information about upcoming International Staff Weeks
Universitas 21
Nyheter från nätverket
Universitas 21
News from the network
LERU
Nyheter från nätverket
LERU
News from the network
Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från Externa relationer skickas ut varannan vecka under terminstid och informerar om aktuella aktiviteter inom området internationalisering vid Lunds universitet, samt på nationell och internationell nivå.

Kontakt: carina.holmberg_pousette@er.lu.se

About the newsletter
The newsletter from External Relations is distributed every second week during the semester. It will provide you with information on current activities within internationalisation at Lund University as well as on a national and international level.

Contact: carina.holmberg_pousette@er.lu.se
Registrera / Avregistrera
Subscribe / Unsubscribe
unknown link