640x640transp
Göteborg 2021-10-29 View in browser
640x640transp
640x640transp
Trafik under jul och nyår 2021/2022
110 N tex
640x640transp
640x640transp
Inför kommande jul- och nyårshelg vill vi påminna våra kunder att planera och boka leveranser i god tid. Se nedan generell information med utlastningsdagar från NTEX för leverans före jul. Lastning under mellandagarna kan i mån av tillgång till enheter ske med framkomst efter nyårs-/trettonhelgen. Finns krav på specifika last/lossningsdatum måste detta uttryckligen specificeras i bokningen. Stäm gärna av med din lokala NTEX kontakt. 

Notera att kapacitet av enheter och plats på färjor är begränsad under helgerna. NTEX förbehåller sig rätten att i dessa fall återkomma med ev. merkostnader då våra leverantörer har ändrade ledtider och kapacitet under denna period.
325 Jul1
326 Jul2
För närmare information om dina leveranser, kontakta din ordinarie kontaktperson på NTEX.

Med vänlig hälsning
NTEX AB

SHARE   |   58 mejl 22x22  60 linkedin 22x22  59 facebook 22x22  61 twitter 22x22

52 BIL 640x640transp
640x640transp
640x640transp
51 FLYG 640x640transp
640x640transp
640x640transp
53 SJ%c3%96 640x640transp
640x640transp
640x640transp
50 3PL 640x640transp
640x640transp
640x640transp
.

BESÖKSADRESS

POSTADRESS
KONTAKT


Huvudkontor
Kärrlyckegatan 11
418 78 Göteborg

NTEX AB
BOX 8072
402 73 Göteborg

Kontakt@ntex.se
Telefon
+46 (0). 31-727 85 0
Fax 
+46 (0) 727 85 99

Continuous quality
from start to finish
unknown link