Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund 19 juni 2023. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
140 logo
Taxereformen i förordnandemål utvärderas – Advokatsamfundet samlar in uppgifter från advokater om hur taxan tillämpas
Domstolsverkets byggnad i Jönköping. Foto: Tommy Hvitfeldt
Den 1 juni infördes den nya taxan i förordnandemål. Advokatsamfundet, som ställde sig starkt kritiskt till införandet av taxan, arbetar fortsatt intensivt och aktivt mot att taxan ska påverka rättssäkerheten negativt.
Frågan om taxan i förordnandemål, som införts av Domstolsverket, måste tas på största allvar eftersom den har stor betydelse både för rättssäkerheten och för advokatkårens arbetsvillkor. Advokatsamfundet har förståelse för den oro som finns i kåren för tillämpningen av taxan.

Den 9 juni hölls ett möte mellan Advokatsamfundet och Domstolsverket för att diskutera taxan. Vid mötet klargjorde Advokatsamfundet att kåren inte på något sätt har godtagit taxereformen samt att samfundet följer utvecklingen noga.

Utöver kontakterna med Domstolsverket om taxan har Advokatsamfundet beslutat att också på egen hand samla in uppgifter från advokater om hur den nya taxan tillämpas.
➔  Läs mer

 

Nyheter
Kraven på mottagningskontor förtydligas

Advokatsamfundets styrelse har antagit krav vid registrering av mottagningskontor för advokatbyråer, i enlighet med ett förslag från samfundets tillsynskommitté.

Sammanfattningsvis ska följande krav vara uppfyllda.
  • Det ska vara fråga om ett befintligt kontor.
  • Det får inte avse en lokal som tillfälligt hyrs när behov uppstår.
  • Klientmöten ska kunna äga rum på kontoret.
  • Lokalens utformning måste säkerställa tystnads- och diskretionsplikten.
  • Kontorets etablering får inte äventyra advokaternas tillgänglighet gentemot klienterna.
➔  Läs mer

 

Fullmäktige utsåg straffavgiftsnämnd

218 Advokatdagarna 2023 TOM KNUTSON20230614 0087 385

Advokatsamfundets fullmäktigemöte den 14 juni valde ledamöter och suppleanter till Advokatsamfundets nya straffavgiftsnämnd. Förutsatt lagändringar kan straffavgiftsnämnden inrättas och börja arbeta den 1 januari 2024.

Fullmäktige valde också in Emma Berglund Uväng som ny ledamot i Advokatsamfundets huvudstyrelse samt omvalde Eva-Maj Mühlenbock och Petter Hetta som ordförande respektive vice ordförande.

➔  Läs mer

 

Daniel Velasco fick Advokatsamfundets journalistpris

217 daniel velasco foto karin flygare 385

Radiojournalisten Daniel Velasco, granskande reporter och dokumentärmakare på Ekoredaktionen, Sveriges Radio, med flera prisbelönta dokumentärer bakom sig, fick Advokatsamfundets journalistpris vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte den 14 juni.

Den röda tråden i Daniel Velascos val av ämnen är, enligt honom själv, när samhället tar över beslutanderätten över en person.

➔  Läs mer

 

Advokatsamfundet arrangerar rättegångsspel under Almedalsveckan

214 visby 385

Liksom 2022 har Advokatsamfundet en programpunkt under Almedalsveckan i Visby – ett rättegångsspel om ett fiktivt fall kopplat till blåljussabotage.

Domstolens nämndemän är journalister med särskild inriktning på rättsväsendet. Efter rättegångsspelet övergår arrangemanget i en modererad debatt med utgångspunkt i domen.

Tid och plats: Den 30 juni kl. 10.00 i Visby samt via direktwebbsändning på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se.

➔  Läs mer

 

Advokatsamfundet söker assessor eller annan kvalificerad jurist med förvaltningsrättslig erfarenhet

Advokatsamfundet söker en kammarrättsassessor eller annan kvalificerad jurist med flerårig erfarenhet av att arbeta med förvaltningsrättsliga frågor till rättsavdelningen på samfundets kansli.

Tjänsten innebär omväxlande arbetsuppgifter som ställer krav på förmågan att kombinera kunskaper inom det förvaltningsrättsliga området med förståelse för vad som bäst bidrar till Advokatsamfundets verksamhet.

Ansökan senast den 13 augusti 2023.
➔  Läs mer

 

Advokatsamfundet: Förslag till straffskärpningar är inte tillräckligt utredda

Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar Flerbrottsutredningens förslag om straffskärpningar för flerfaldig brottslighet. Enligt samfundet är förslagen inte tillräckligt grundligt utredda utifrån nödvändighet, effektivitet och proportionalitet samt skulle bli mycket kostsamma och svåra att hantera för berörda myndigheter.

➔  Läs mer

 

Välkommen på unik föreläsning för advokater! 

203 Inbjudan till forelasning samt oppet hus utan text 385

Om perfektionism, prestationsångest, känslomässig intelligens och autenticitet hos advokater. Om det talar Heidi Brown, director of legal writing vid Brooklyn Law School, juristprofessor och författare till böckerna The Introverted Lawyer, Untangling Fear in Lawyering och The Flourishing Lawyer, samt Jens Näsström, arbetspsykolog som har forskat om, utbildat och handlett jurister och advokater i snart tjugo år.

Föreläsningarna hålls på engelska.

Tid: Torsdag den 31 augusti 2023 kl. 13.00–15.00
Plats: Engelska kyrkan, Laboratoriegatan 1, Stockholm, eller live via länk

O.S.A. vänligen senast den 1 augusti genom att klicka på länken till anmälan.

Det finns ett begränsat antal platser för deltagande vid föreläsningen på plats – så det är först till kvarn som gäller.

Föreläsningen motsvarar 2 kurstimmar för advokater.
➔  Läs mer om föreläsningen och anmäl dig

 

Mingla med Mia – välkommen på mottagning i Tryggerska villan!

207 Inbjudan till mottagning 31 augusti 385

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander fyller 50 år och firar det med en mottagning efter föreläsningen. Du är hjärtligt välkommen.

Tid: Torsdag den 31 augusti 2023 klockan 15.00–22.00
Plats: Advokatsamfundet, Tryggerska villan, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Obs – presenter undanbedes!

Det bjuds på dryck, mingelmat och livemusik.

O.S.A. vänligen senast den 1 augusti genom att klicka på länken till anmälan.

➔  Anmäl dig till mottagningen här

 

Asylrättsforum i Stockholm den 20 juni

På Världsflyktingdagen den 20 juni bjuder Asylrättscentrum in till Asylrättsforum i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm. Asylrättsforum innehåller presentationer och panelsamtal om den migrationspolitiska utvecklingen, asylrättens utmaningar och situationen för människor som tvingas lämna sina hem för att söka skydd.

Datum och tid: Den 20 juni 2023 klockan 13.00–16.30
Plats: ABF-huset (Katasalen), Sveavägen 41 i Stockholm, eller via länk
➔  Läs mer

 

Juridiska biblioteket bjuder in till seminarium: ”Böckernas betydelse – i går, i dag och i morgon”

Stiftelsen Juridiska biblioteket bjuder in till ett eftermiddagsseminarium kring böckernas betydelse och den juridiska litteraturens användning och utformning med Bertil Bengtsson, Johnny Herre och Svante Weyler. Seminariet hålls i Advokatsamfundets lokaler samt webbsänds, den 3 oktober kl. 13–16.

Seminariet tar upp hur den juridiska litteraturen, såväl akademiska arbeten som lagkommentarer, användas av domstolar. Vidare diskuteras hur digitaliserad juridisk litteratur har gjorts användbar och hur man kan tänka sig att den kommer att användas i framtiden, vilket har särskild betydelse för advokater när de planerar uppläggen av sina bibliotek.

Seminariet vänder sig till advokater, biträdande jurister och juridikstuderande. Sista dag för anmälan är 22 september. Seminariet motsvarar tre utbildningstimmar för advokater.
➔  Fullständigt program och anmälan

 

Europeiskt webbinarium om advokater och AI den 26 juni
CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, ordnar ett webbinarium om artificiell intelligens (AI) och advokater tillsammans med Europeiska advokatstiftelsen den 26 juni kl. 9–11.

Deltagande är kostnadsfritt, men anmälan senast den 25 juni är obligatorisk.

Ur programmet:

• The EU AI Act – an update and view from the European Commission
• The CCBE’s policies, guides and recommendations on AI
• The use of AI in legal practice
• Safe use of AI by lawyers – the risks to avoid
➔  Fullständigt program och anmälan

 

Nytt nyhetsbrev från CCBE
CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info. CCBE-Info nr 101 har särskilt fokus på CCBE:s kommitté för unga advokater.
➔  CCBE-Info nr 101 (engelsk version)

 

IBA:s årskonferens 2023 i Paris 29 oktober – 3 november

Den internationella advokatorganisationen International Bar  Association (IBA) håller sin årskonferens 2023 i Paris den 29 oktober – 3 november. Konferensen innehåller över 200 sessioner om ett brett urval rättsliga ämnen, ett stort antal sociala aktiviteter samt rika  möjligheter till nätverkande och affärskontakter. Lägre avgift vid anmälan senast den 21 juli.

➔  Läs mer

 

General-sekreteraren bloggar
bild
Mia Edwall Insulander
Skamlöst
Advokat är en enligt lag skyddad titel med vilken följer ett etiskt regelverk som advokaterna måste följa. Etiken är till för att skydda både klienterna och anställda på advokatbyråer. På en advokatbyrå får bara advokater vara delägare. Detta för att garantera ett oberoende och tillse att alla följer god advokatsed.

Dokumentären ”Skamlös” på SVT visar skillnaderna mellan advokat- och juristbyråer. Det är angeläget att klienterna gör ett medvetet val när de söker biträde och att de har kunskap om skillnaderna.
➔  Läs mer

 

Aktuellt
Kalendarium
24 augusti
Disciplinnämnden sammanträder
29 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
21 september
Disciplinnämnden sammanträder
12 oktober
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
19 oktober
Disciplinnämnden sammanträder
26–27 oktober
Advokatdagarna 2023
➔  Fler kalenderhändelser

 

Kurser
Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokat
samfundet.se.
NYHET 18–19 september
Skeviks gård, Värmdö
Uppdraget som bodelningsförrättare
NYHET 26–27 september
Företagsvärdering för jurister
5 oktober
Skadeståndsansvar för styrelseledamöter och VD
(även direktsänd kurs)
NYHET 10 oktober
Tvistelösningsanalys och besvärliga motparter
11 oktober
Säkerhetsåtgärder och edition – två skarpa vapen i civilprocessen
(även direktsänd kurs)
18 oktober
Förhörsteknik i brottmål
13–15 november
Skeviks gård, Värmdö
Juridik för advokatassistenter – fördjupningskurs
24–26 november
Sankt Jörgen Park, Göteborg
Brottmålskurs 2 – fördjupning inom brottmålsprocessen
➔  Se hela kursutbudet

 

Cirkulär
16 juni 2023
Cirkulär nr 16/2023 angående krav för registrering av mottagningskontor
16 juni 2023
Cirkulär nr 15/2023 Nya ansökningar om återinträde den 16 maj – 13 juni 2023
14 juni 2023
Cirkulär nr 14/2023 Nyintagna ledamöter den 14 juni 2023
14 juni 2023
Cirkulär nr 13/2023 Nya inträdesansökningar den 16 maj – 13 juni 2023
Remissvar
15 juni 2023
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare
5 juni 2023
Skärpta straff för flerfaldig brottslighet
Kontakta oss


 

143 fb neg stans 145 insta neg stans 146 in neg stans

 

För att avregistrera dig, klicka här.
unknown link