132 header nyhetsbrev
VD-BREV 2022-09-09
Vad händer härnäst? 
Till att börja med vill jag tacka för alla samtal jag haft med er på Elmia. Trots de utmaningar näringen har slås jag av den positiva attityd som finns hos våra medlemmar.

Vi befinner oss i en osäker tid just nu. Priset på drivmedel ökar vilket innebär utmaningar i ingångna avtal och en stor osäkerhet och tvekan inför nyinvesteringar. Krav kommer på att åkerinäringen ska ställa om men vad vågar vi satsa på? Detta togs bland annat upp på panelsamtal och webbinarier på Elmia. Vad fick vi för svar undrar ni då och tyvärr har ingen något rätt svar. Utgå från er egen situation, era kunder och den infrastruktur som finns. Vi fortsätter påverka och hålla er uppdaterade.

Inför valet har vi självklart diskuterat våra frågor med politiker, både nationellt och regionalt. Det är svårt att välja vad som är viktigast då det finns så många områden som behöver åtgärdas. Kontroller på väg, väginfrastruktur, sund konkurrens, vinterväghållning, omställning och skatter och avgifter är ett axplock.

Kom ihåg att vi bara är ett samtal bort. Har du en branschfråga, en fråga om medlemskapet eller vad Sveriges Åkeriföretag gör och kan erbjuda. Tveka inte att höra av dig. Telefon: 010-510 54 00 E-post: medlemsservice@akeri.se 
Drivmedelspris
Priset på drivmedel ändras dagligen men fortsätter ligga kvar på en konstant hög nivå. Den sista september plockas dessutom den tillfälliga skattesänkningen på 1.31 kronor inklusive moms bort vilket gör att priset höjs motsvarande. Vi påverkar för en permanent sänkning av energiskatten.

Den senaste tiden ser vi även en rysare på priset på gas som ökat till extrema nivåer. Gaspriset kan dessutom variera med mer än 100 % beroende på var ni tankar. 

Kontrollstationen för reduktionsplikten ska redovisas av Energimyndigheten den 15 september. Vad som därefter händer med reduktionsplikten kan komma att påverka både priset på drivmedel men även miljöpolitik och miljöinvesteringar. Vi kommer gå ut mer information efter den 15 september.

Tänk på:
 • Ha ordentlig kunskap om index och hur det fungerar
 • Ha stenkoll på ert företags kostnader och intäkter. Kunskap ger fördelar i förhandlingar
 • Indexreglera era avtal
 • För en löpande dialog med era kunder
 • Kontakta oss för rådgivning om ni är osäker eller hjälp
Läs mer på transportindex.se
Vissa undantag för antisprejskydd

ÄNTLIGEN. Transportstyrelsen har i juni 2022 beslutat om antisprejskydd och informerar med nu med kompletterande upplysningar om vilka fordon som inte behöver uppfylla vissa krav. Läs informationen från Transportstyrelsen. Läs mer.
598 d%c3%a4ck
561 v%c3%a4gval20221 1
Valet 2022 - Ett vägval för svensk åkerinäring
Utan en fungerande svensk åkerinäring fungerar inte samhället. Riksdagsvalet 2022 blir ett vägval där partierna måste ta ställning i flera viktiga frågor som till exempel effektivare kontroller på vägarna med en ny organisation, genomföra en energiomställning som fungerar för åkerierna och att rusta upp vägnätet. Vi har under året genomfört en mängd politikermöten och samtal där vi lyft fram våra viktiga frågor.

Som väntat kom det två efterlängtade beslut från Infrastrukturministern på Elmia. Längre fordon kommer tillåtas från 2023 och nya regler för korta dragbilar införs från 1 december 2022. En utredning tillsattes även kring att tillåta hela fortbildningen för YKB på distans. Mer om detta längre ner i brevet.

Läs mer om våra åtgärdspunkter som vi påverkat kring innan valet och som fortsatt kommer vara högaktuella även efter valet. Läs mer. 
Elmia Lastbil 2022
Vi sammanfattar årets Elmia med ett stort leende och minns tillbaka på alla trevliga samtal och möten i vår monter, alla vinnare i vår tipspromenad, det stora intresset för våra panelsamtal och seminarier och inte minst den härliga stämningen från alla besökare. Elmia Lastbil genomförs nästa gång 21-24 augusti 2024.

Var du inte på plats?
Alla panelsamtal och seminarier är inspelade och kommer att läggas ut både på Elmia och våran youtube-kanal så fort efterbearbetningen är klar. Då kan ni bland annat titta på:
 • Utrullning av ellastbilar i större skala – vilka nya utmaningar har vi?
 • EU:s Mobilitetspaket på riktigt
 • Ohållbart om hållbara drivmedel
 • Politisk debatt: Vägval och färdplan för åkerinäringen
 • Med eller utan förare vid ratten?
 • Hur får vi ut längre och tyngre ekipage på våra vägar?
 • Tung omställning för en tung bransch – hur gör vi den tillsammans?
429 bild 2
Svenska Truckers gör skillnad
Just nu sänds säsong 6 av Svenska Truckers. Programmet är ett av TV3s populäraste program och tittarsiffrorna slog rekord när vi summerade säsong 5. Målet med serien är att öka attraktiviteten för föraryrket och locka fler till branschen, speciellt tjejer. Detta har vi glädjande nog lyckats med. När transportgymnasier och elever intervjuas i media nämns ofta serien. Skolor vill ha idolbilder att sätta upp i klassrum för att motivera eleverna och våra klipp och program används i undervisningen. Bättre betyg går inte att få. Det är klart att säsong 7 kommer sändas till våren och här kommer vi åter igen att filma näringen vintertid.

Serien kan ses på ViaPlay och gratis på Pluto-TV.
Vi vill träffa våra medlemmar
Under hösten erbjuder vi dig som medlem flertalet tillfällen att träffa oss. Vår rundresa fortsätter norrut och det kommer bjudas in till frukostmöten och After Works. Vi finns även regelbundet på plats hos LBC:er runt om i landet och besöker en hel del mässor, närmast Skåne Truck show.

Nu återstår 16 orter på vår rundresa. Närmast kommer vi till:

STORUMAN, ARVIDSJAUR OCH LULEÅ
Storuman - 12 september
Arvidsjaur - 13 september
Luleå - 14 september
Läs mer.

GÄLLIVARE
Gällivare - 21 september
Läs mer.

SUNDSVALL OCH SOLLEFTEÅ
Sundsvall - 27 september
Sollefteå - 27 september
Läs mer.
388 Resurs 7%404x
599 puff tjej
Senaste nytt om YKB
Visst har du koll på när din YKB behöver förnyas? För er som haft dispenser så går de sista ut den 31 oktober 2022 och innan dess behöver alla delkurser vara genomförda. Mellan 10 000 - 20 000 intyg behöver uppdateras enligt Transportstyrelsen.

För dig som har ett giltigt YKB utfärdas det nya kortet cirka två veckor innan giltighetstiden löper ut på det gamla efter att din fortbildning är klar. Du kan alltså gå din sista delkurs i god tid innan ditt kort går ut.

Läs mer om vad som gäller kring YKB och våra aktuella kursdatum. Läs mer.
Omställning och energifrågor i fokus på Almedalen
Sveriges Åkeriföretag fanns självklart på plats på årets Almedalen där vi fick möjlighet att delta i rundabordssamtal och paneldebatter, som föredragande på seminarier och som arrangör av politikermöten. Läs mer.
Dieselstölder

ANSVARSLÖST UTTALANDE AV JUSTITIEMINISTERN KRING DIESELSTÖLDER
Justitieminister Morgan Johanssons uttalande om dieselstölder, där han säger att de utsatta företagen tjänar ju en hel del pengar och måste ta eget ansvar för att skydda sin egendom, är under all kritik och visar tydligt hur lite kunskap han har om åkerinäringen. Läs mer.

BRANSCHEN TAR ANSVAR MOT BROTT PÅ VÄGARNA GENOM VÄGSAMVERKAN
För att förebygga brottslighet och öka trygghet och trivsel längs vägarna har Sveriges Åkeriföretag, Larmtjänst och Polisen startat Vägsamverkan. Genom Vägsamverkans tipstelefon, 020-315 315, kan alla som vistas längs vägarna ringa in tips och iakttagelser om brott. Läs mer.

513 puff v%c3%a4gsamverkan
Nyheter
REGERINGEN BESLUTAR ATT TILLÅTA LÄNGRE LASTBILAR PÅ VÄGARNA
Regeringen har beslutat att det ska vara tillåtet att köra med längre lastbilar än tidigare på svenska vägar och planerar att öppna upp cirka 400 mil den 31 augusti 2023. Läs mer.

REGERINGEN BESLUTAR OM NYA REGLER FÖR KORTA DRAGBILAR
För att öka säkerheten och framkomligheten på svenska vägar har regeringen beslutat om nya regler för korta dragbilar med påhängsvagn, så kallade EU-trailers. Läs mer.

REGERINGEN VILL UTVECKLA FORBILDNINGEN FÖR YRKESFÖRARE
Transportbranschen är i skriande behov av personal. Regeringen ger därför Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur fortbildningen för yrkesförarkompetens kan utvecklas med hjälp av distansutbildning för att göra det lättare att utbilda fler yrkesförare. Läs mer.

NYA REGLER I LAS 2022 – EN MODERNISERAD ARBETSRÄTT
Ändringarna i LAS har trätt i kraft den 30 juni med de flesta börja tillämpas först den 1 oktober. För reglerna om allmän visstidsanställning som ändras till särskild visstidsanställning finns dock lite att beakta. Läs mer. 

LÄTTARE ATT FÅ YRKESKOMPETENSBEVIS I RÄTT TID
Yrkesförare kan nu genomföra fortbildning för yrkeskompetensbevis i god tid innan det gamla beviset löper ut. Om föraren slutfört sin fortbildning och har ett giltigt YKB så utfärdas det nya kortet cirka två veckor innan giltighetstiden löper ut på det gamla.
Läs mer.

UTRED KRAV OCH EXAMINERING AV NYA VÄGTRANSPORTLEDARE
Sveriges Åkeriföretag har lämnat in en hemställan till Transportstyrelsen där vi uppmanar till ändringar i TSFS 2010:139 med föreskrifter och allmänna råd om vägtransportledare. Vi anser även att Transportstyrelsen behöver göra en översyn av regler för utbildning av vägtransportledare. Läs mer.

SVENSKA TRUCKERS NOMINERADE TILL KRISTALLEN 2022
2020 vann Svenska Truckers en Kristallen som bästa reality. 2021 var programmet åter igen nominerat men fick då se sig slagna av Älskar, älskar inte. I år var programmet nominerat för tredje året i rad men föll tyvärr på målsnöret. Att bli nominerade tre år i rad visar på programmets popularitet och att innehåll och format ligger helt rätt i tid. Missa inte säsong 6 som nu sänds på måndagar på TV3. Du kan även se programmet på Viaplay och gratissiten PlutoTV.
449 puff ft ny
Fair Transport
Med 316 certifierade företag och ett långsiktiga arbete att stärka certifieringen till att vara relevant och aktuell för transportköpare börjar vi märka skillnad. Även bankerna börjar kräva en hållbarhetsredovisning från sina kunder och här svarar Fair Transport upp till bankernas krav.
 • Läs om Högberg Transport och Entreprenad i Kristinehamn och deras möte med banken. Läs mer.
 • Läs om samarbetet mellan Nordanå Transport AB och Coop. Läs mer.
Just nu ökar vi samarbetet med IT-verktyg kopplade till åkerinäringen och erbjuder ett API för att kunna läsa av vilka företag som är godkända i Fair Transport. Något som är efterfrågat.

Nyheter från Sveriges Åkeriföretag
ÄR DU VÅR NYA MEDARBETARE?
Nu söker vi två branschföreträdare för Sveriges Åkeriföretag. En i region Öst, som består av Östergötland, Södermanland och Örebro län samt en branschföreträdare till Uppsala. Rekryteringen är i full gång men det är fortfarande möjligt att söka tjänsterna. Läs mer.

SÅ PODDEN - GDPR
I detta avsnitt är det juristerna Sandra Popovic och Fredrik Schroeder som pratar exklusivt om GDPR. De går igenom tillsynsbeslut samt ger er värdefulla råd och tips på vad som bör vara på plats i er verksamhet, såsom personuppgiftsregister, personuppgiftsbiträdesavtal och konsekvensbedömningar. Läs mer.

ENSKILD FIRMA ELLER AKTIEBOLAG
Går du i tankar på att ombilda din Enskilda firma till ett Aktiebolag? Eller vill du veta mer om vad det kan innebära för just dig? Vill du veta mer eller önskar du anlita SÅ Juridik för ett uppdrag så tveka inte att höra av dig till våra jurister. Läs mer.

SÅ ANALYS 2022
Sveriges Åkeriföretag kan erbjuda dig och ditt företag en analys av kör- och vilotider. En analys kan vara till stor hjälp för företaget att hitta de eventuella problem och brister som finns och som kostar pengar vid en företagskontroll från Transportstyrelsen. Inom SÅ Analys erbjuder vi två tjänster, Stöd vid företagskontroll och strukturerat kör- och vilotidsarbete. Läs mer.

AVTALSHJÄLPEN - ATT SKRIVA AVTAL
Vi får ofta frågor om avtal, tex hjälp med tolkning av ett muntligt avtal eller att ta fram avtalsklausuler. Då vi rekommenderar att alltid ha skriftliga avtal har vi satt ihop en ”checklista – avtal” med instruktioner, som är tänkt att vara ett hjälpmedel för er inför och under en avtalsförhandling. Målet är att få en för båda parter hållbar avtalsrelation med tydliga villkor. Läs mer.
370 215 SA%c2%a6%c3%a8 Webbkalkyl svart text 640x640transp

SÅ Webbkalkyl
640x640transp
SÅ Webbkalkyl gör det enkelt för dig att beräkna dina kostnader och erbjuder enkel och automatisk ekonomisk uppföljning.
Läs mer
640x640transp
374 klimatcalc 640x640transp
SÅ Klimatcalc 640x640transp
Programmet redovisar koldioxidutsläpp från maskiner och lastbilar och ger en bild över hur mycket förnyelsebart du kör på.
Läs mer.  

640x640transp
375 S%c3%85 index
SÅ Index
SÅ Index erbjuder säljare och köpare av transporter ett enkelt sätt att reglera kostnadsförändringar vid lastbilstransporter.
Läs mer.
179 header FT
Webbinarier, möten och utbildningar
Vi kommer fortsätta erbjuda webbinarier inom flertalet områden till våra medlemsföretag. Ni hittar alla våra inspelade webbinarier här. 

AKTUELLT

LBC- och Åkeridagen 26-27 oktober 2022

Välkommen till LBC- och åkeridagen! Särskilt riktar vi oss till dig som har en ledande befattning inom en lastbilscentral eller ett åkeri. Äntligen ses vi fysiskt i centrala Stockholm. Läs mer och gör din anmälan.

Skogstransportörsträffar på 5 orter
Våra skogstransportörsträffar genomförs på fem orter under hösten. Några aktuella ämnen är utbyggnaden av BK4-vägar, kompetensbristen, utvecklingsfrågor och transportekonomi.
 • Växjö 30 september
 • Örebro 14 oktober
 • Gävle 28 oktober 
 • Sollefteå 11 november
 • Piteå 18 november
Läs mer och gör din anmälan.

Fair Transport - Webbinarer
Gör affärer med hjälp av Fair Transport. Under hösten erbjuder vi två olika webbinarier om Fair Transport. I ett webbinarie går vi in på djupet i ansökan. I det andra webbinariet fokuserar vi på affären och den utveckling som företaget kan göra med hjälp av Fair Transport. Webbinarierna genomförs olika tider under samma dag på följande datum:

• Torsdag 22 september 2022
• Torsdag 20 oktober 2022
• Torsdag 24 november 2022
• Torsdag 15 december 2022
Läs mer.

30 september - Ett sammanhängande BK4-vägnät i Skåne
Tillsammans med Region Skåne arrangerar vi en informationsträff om varför och hur vi bör arbeta med BK4 i regionen. 30 september på Näringslivets hus i Malmö. Läs mer och gör din anmälan.

Rundresa 2022
Nu återstår 16 träffar på vår rundresa som vi genomfört från söder till nu norr.  Målet är att träffa så många av medlemmarna som möjligt. Så missa inte chansen till detta utbyte och nätverkande med kollegor, samarbetspartner, politiker och företrädare för branschen. Se när vi kommer nära dig. Läs mer.

SÅ Årsmöte 2023 - Det blir storslaget
Redan på Sveriges Åkeriföretags årsmöte i Västerås i maj i år fick vi en hint om att nästa års årsmöte blir något riktigt storslaget. Det är region ABC:s tur att vara värd och de bjuder in till Stockholm. Planeringen pågår men vi vill att ALLA redan nu skriver in datumet i sin kalender: fredagen den 5 maj 2023. Läs mer.


EXTERNA ARRANGEMANG SOM VI ÄR DELAKTIG I

Trafiksäkerhet - En självklarhet
Den 4 oktober bjuder Trafikverket in till ett digitalt event som handlar om hur vi tillsammans kan rädda liv inom vägtrafiken i södra Sverige. Sveriges Åkeriföretag finns med i panelsamtalet. Läs mer.


402 header orange
För dig som medlem
Våra förmånsavtal 
Medlemserbjudande kring olycksfallsförsäkringen via Bliwa, uppdaterade avtal med Trygg Hansa, Circle K och Swedol samt bra förmåner hos Bundl, Toyota, StjärnaFyrkant, BKY och Nordea. Läs mer om våra förmånsavtal.

!! JUST NU !! Teckna vår olycksfallsförsäkring och få en månad gratis.


Medlemsrådgivning
Har du en branschfråga, en fråga om medlemskapet eller vad Sveriges Åkeriföretag kan erbjuda just dig. Tveka inte att höra av dig. Telefon: 010-510 54 00 E-post: medlemsservice@akeri.se

Vi utbildar branschen
Vi erbjuder fysiska kurser såväl som digitala (där regelverket tillåter). Vi har YKB-kurser på flertalet orter runt om i landet samt företagsförlagda utbildningar efter önskemål. Vi har även löpande kursdatum för Eget på väg (utbildning för blivande trafikansvariga), Transportledarutbildning, Transportekonomi och ADR. Ni hittar alla våra kurser på vår hemsida.

SÅ podden juridik
Våra jurister guidar dig igenom flertalet regelverk i vår podd. Exempel på innehåll är undantagen körning, transportekonomi och affärsmässighet, telefonförsäljare och fordonsägaransvar. Ni hittar alla våra poddavsnitt här.

Digitala Åkerihandboken - nu med volymlicens
Som inloggad medlem kan du läsa den digitala versionen av Åkerihandbok 2022 kostnadsfritt. Den digitala versionen uppdateras löpande för att du alltid ska hitta aktuell information. Du hittar den här.

Nu kan du även köpa en större volym av den digitala Åkerihandboken där du själv administrerar dina medarbetare som skall logga in. Du vet väl att du kan läsa den digitala åkerihandboken i vår app.
137 puff handernaparatten 640x640transp
249 annonsbild 640x640transp
386 puff svenska truckers
170 Sveriges a%cc%8akerifo%cc%88retag app
Sveriges Åkeriföretags app

Du har väl inte missat att ladda ner vår app? Här får du snabbt tillgång till information och nyheter, boka utbildning, kan läsa Åkerihandboken och mycket mer. Läs mer.
Med Vänlig Hälsning

Rickard Gegö, VD


153 Rickards namnteckning
FAIR TRANSPORT
Transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg.
127 Logo FT Tonad med skugga RGB
128 ansvar 640x640transp
Vi tar ansvar 640x640transp
En transporttjänst som bygger på ett lagligt, seriöst och ärligt företagande bidrar till en sundare åkerinäring. Det är bra för både oss, våra kunder och hela samhället. Läs mer. 640x640transp
129 klimat 640x640transp
Vi kör klimatsmart 640x640transp
Långsiktigt hållbara transporter kräver kunskap och planering. Det handlar inte om att sluta transportera. Det handlar om att transportera smart. Läs mer. 640x640transp
130 trafiks%c3%a4kerhet
Vi kör trafiksäkert 
En ökad trafiksäkerhet räddar inte bara människoliv. En ökad trafiksäkerhet ger även minskade kostnader för bränsle, gods och fordonsskador. Och en trygg leverans. Läs mer.
125 1280px Sveriges Akeriforetag logo.svg
$$$open$$