Klicka här för att ändra preheader Webbversion
125 LogoN%c3%a4ringslivskontoret f%c3%a4rg
484 Omslagsbild   splash 1
Näringslivsprogrammet drar igång!
Ånge kommun har beslutat att vi, den kommunala organisationen, med långsiktigt perspektiv ska skapa förutsättningarna som gör att företag och organisationer väljer att växa i Ånge kommun på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

För att komma dit finns det många frågor vi skulle behöva behandla och greppa tillsammans, och i dag arbetar vi inte tillräckligt samstämmigt över förvaltningsgränserna mot gemensamma mål för att förbättra näringslivsklimatet. Därför behöver vi börja i vår egen organisation och hitta vägar för att stärka vårt samarbete och vår sammanhållning kring frågorna som påverkar företag i kommunen.

Under veckan har arbetet dragit igång! Först ska alla chefer på Ånge kommun besvara en enkät som handlar om hur man i dag uppfattar och hanterar styrning, ledning, mål och frågor som påverkar näringslivet. Programmet kommer fortsätta under vintern med ett antal seminarier och workshops i syfte att sprida kunskap om näringslivet, näringslivets behov och inspiration om hur man kan ställa om den kommunala verksamheten för att bättre stötta näringslivsutveckling. Senare i processen kommer också näringslivet att bjudas in till dialog kring ämnet - håll utkik efter mer detaljer längre fram!

Läs mer >>

Har du frågor?
Kontakta näringslivskontoret via mejl till naringsliv@ange.se eller per telefonnummer 0690 - 25 05 05!

Boka möte med näringslivskontoret >>
Till näringslivskontoret på webben >>
485 Tangentbord
Utvecklas online? Prova Googles digitalakademi
Digitalakademin är kostnadsfri och en bra möjlighet för dig som driver ett litet eller medelstort företag och behöver utveckla din digitala närvaro. Utbildningsinitiativet startades av Google år 2015 och stöttas av en rad starka samarbetspartners. Här finns så väl livestreamade kurser som kortare kurser på specifika teman att gå när tiden i kalendern tillåter. Läs mer >>
486 Region v%c3%a4sternorrland
Nya företagsstöd
Företagsstöden som erbjuds från och med den 1 oktober 2021 påminner om Region Västernorrlands tidigare företagsstöd. Skillnaden är att det nu finns två nya stödtyper och det är utvecklingsstöd och innovationsstöd. Dessutom är det generella investeringsstödet nu sökbart för företag i hela länet, tidigare var Sundsvalls tätort undantaget. Läs mer >>
489 Digital aff%c3%a4rsplattform
Håll koll på ange.se/vindkraft!
Byggnationerna av vindpark Björnberget och Gubbaberget, stamnätsstation Tovåsen och tillhörande infrastruktur rullar på och under 2022 börjar torndelarna levereras. I veckan stod det klart att Vattenfall överlåtit rättigheterna att uppföra vindpark Klevberget till OX2 som planerar att komma igång med byggnationerna i början av 2022. Dessutom söker Siemens Gamesa en uppsättning av medarbetare, så väl site lead som vindkrafttekniker, både till den befintliga vindparken Cloud i Haverö och till den nya parken Björnberget. Läs mer >>
488 Kulturella och kreativa n%c3%a4ringar
9 november:
Har du företag inom kulturella och kreativa näringar?
Den kulturplan som finns just nu i länet går ut den 31 december 2022 Region Västernorrland ska ta fram ny plan för 2023-2026 i samverkan med kommuner och i samråd med det professionella kulturlivet och det civila samhället. Arbetet med kommundialoger är nu igång! Läs mer >>
487 Tomater
18 november:
Foodtech - vår nya framtidsnäring
Härnösand vill bli Norrlands foodtech-nav när livsmedelsbranschen ställer om till hållbar produktion med nya produktionstekniker. I det arbetet ingår att attrahera företag, organisationer och föreningar som vill och kan vara med på resan. Läs mer >>
170 N%c3%a4ringslivsakuten
Kontakta näringslivsakuten för att snabbt få tag på rätt information, relevant hjälp och rätt stöd. Vi finns tillgängliga dygnet runt, helg som vardag. Du kan självklart känna dig trygg med att kontakta näringslivsakuten. Vi har tystnadsplikt och håller hög sekretess.
128 BaraLogo
Klicka för att besöka oss på Facebook
Klicka för att besöka oss på LinkedIn
Klicka för att besöka oss på Instagram
Klicka för att besöka vår hemsida
Prenumerera | Avanmälan
unknown link