Månadsrapport från Enter Fonder Webbversion
118 Logotype Enter fonder 2
176 Winter nature landscape in Sweden 640829484 7003x4674
640x640transp Månadsrapporter för november 2018
640x640transp November blev en svängig börsmånad - efter en stark inledning vände Stockholmsbörsen åter ner och avslutades i positiv riktning. 

Stigande riskpremie på räntemarknaden.

Läs mer om enskilda portföljinvesteringar under respektive fond nedan.

Här kan du ladda ner alla rapporter.
Enter Småbolagsfond
Enter Småbolagsfond investerar i välskötta, mindre bolag som har potential att bli morgondagens kursvinnare. 
Läs rapporten
Enter Sverige
Enter Sverige passar dig som vill investera i världsledande svenska företag och därigenom få en global spridning på din portfölj.
Läs rapporten
Enter Sverige Pro
Enter Sverige Pro placerar huvudsakligen i svenska aktier och fokuserar på kvalitetsbolag med god långsiktig tillväxtpotential till rätt värdering.
Läs rapporten
Enter Select
Enter Select investerar i väletablerade svenska företag men utesluter inte placeringar i mindre bolag med tillväxtpotential.
Läs rapporten
Enter Select Pro
Enter Select Pro har ett friare placeringsmandat än traditionella Sverigefonder och kan därför ha ett bredare spektra av intressanta svenska bolag i sin portfölj.
Läs rapporten
Enter Preserve
Enter Preserve är en aktiv blandfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden placerar i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning.
Läs rapporten
Enter Cross Credit
Enter Cross Credit är en aktiv räntefond som investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi uppfattar att det finns möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande.
Läs rapporten
Enter Return
Enter Return mixar företags-, bostads- och statsobligationer med målet att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till en väldigt begränsad risk.

Läs rapporten
173 Green Leaves in a Forest 000087899133 XXXLarge
Visste du att alla våra fonder är etiska?
Alla våra fonder är klassade som etiska och följer FN’s principer för ansvarsfulla investeringar. Eftersom felsteg inom hållbarhetsområdet i högsta grad riskerar att få återverkningar på bolagens aktiekurs integrerar vi hållbarhetsfaktorer i vår bolagsanalys och aktievärdering. Läs mer 
179 Jon EFN b%c3%b6rslunch II
Jon i EFN Börslunch
Vår Sverigeförvaltare analyserar intressanta bolag i EFN Börslunch! 
Lyssna här
183 display stock market numbers
Aktieanalys för november
"Långsiktigt ser Stockholmsbörsen alltjämt ut som ett av de bästa alternativen.."
Läs analysen
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan
unknown link