Nyhetsbrev från Näringslivs- och destinationsutveckling Öppna i webbläsaren.
121 Header n%c3%a4ringsrikt2019 lime
Uppstart 2020

Årets och decenniets första Näringsrikt är här med matnyttig läsning.

Det är skönt att ladda men det är också skönt att komma igång igen och få börja arbeta med saker som ligger i plan. Fokusområdena för oss 2020 är det som vi tillsammans med er identifierat som viktiga: stöd till innovation och företagsamhet, Helsingborg som en attraktiv plats för företag och företagsamma människor, tillgång till kompetent arbetskraft, fokus på hållbar tillväxt och att det ska vara lätt att göra rätt i kontakten med oss. Allt detta kommer vi att jobba med på olika sätt, tillsammans med er och med olika partners, och det kommer också förhoppningsvis att synas och märkas på olika sätt och göra skillnad för er.

Varma hälsningar, 
image
Annette Melander Berg
Näringslivsdirektör

PS! Och glöm inte att anmäla er till årets första näringslivsfrukost 11/2, om ni inte redan har gjort det – läs mer här!
241 ateljelena famhbg 3 srgb 104 800px

1 021 nya företag under 2019
Under 2019 registrerades 1 021 nya företag i Helsingborg, vilket var en minskning med 1,0% men ändå bland de högsta siffrorna någonsin. I både Skåne och Sverige som helhet ökade nyföretagandet, med 1,2% respektive 1,3%. Helsingborg var den kommun med femte flest nyregistrerade företag 2019 och placerade sig på fjärde plats bland Sveriges 15 största städer när det gäller antal nyregistrerade företag per 1 000 invånare. I snitt är 78% av bolagen fortfarande aktiva 5 år efter start, varav 70% fortfarande är kvar i Helsingborg 5 år efter start.
 
Totalt fanns 14 677 företag i staden i slutet av 2019, 140 fler än föregående år och en ökning med 16% sedan 2010 och 22% mot 2000. Helsingborg har ett varierat näringsliv och med 615 olika branscher finns 75 % av alla branscher i staden. Liksom i övriga Sverige utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet. Merparten, cirka 60%, av företagen är enmansföretag utan anställda. Detta är dock en lägre siffra än för Sverige som helhet, då enmansföretagen utgör runt 72% av företagen på nationell nivå.
236 arets stadskarna

Årets stadskärna 2021
I år firar Helsingborg City 10 år, ett samarbete mellan Fastighetsägarna City, Cityföreningen och Helsingborgs stad kring utvecklingen av Helsingborg city. Stadskärnan förändras hela tiden och just nu är det utmaningar som tillgänglighet, trygghetsfrågor och handelns omställnings som kräver nya arbetssätt och samarbeten. Helsingborg city har länge drivit ett bra samarbete mellan olika aktörer och genom exempelvis projektet Sälj i City har man lockat flera nya aktörer att få upp ögonen för att etablera sig i stadskärnan. 2018 blev Helsingborg årets Purple flagstad genom processen kring Helsingborg C och Maria Torg.

Målbilden om att fler ska besöka stan oftare, stanna längre och uppleva nåt som är värt att berätta vidare har fungerat som motorn för samarbetet och 2019 beslutade Helsingborg citys styrelse om en ny vision: Helsingborgarna ska äga och älska sitt city. Vi måste bjuda in invånarna till att vara med och skapa framtidens stadskärna. Som en morot i arbetet med stadskärnan satsar vi nu på att bli årets stadskärna 2021, ett pris som delas ut av organisationen Svenska stadskärnor och där Helsingborg vann titeln 2003.

Vill du vara med och utveckla city och vara en del av arbetet med Årets stadskärna – välkommen att kontakta Helsingborg City.

Läs mer på helsingborgcity.se
244 vy stortorget 2019

Årets första HBG-Frukost på 20-talet
Den här morgonen kommer att bjuda på framtidsvisioner. Våra gästkockar Andreas och Andreas lagar framtidssoppa på tekniska landvinningar som ”löser” allt – givetvis är de balanserade med realistiska och analytiska perspektiv. Soppan serveras med en stor klick av humor.

Andreas Gartmyr känner många av oss som ”löparen utan skor”. En av grundarna till Helsingborgs Marathon är också tekniknärd ac stora mått och en obotlig framtidsoptimist. Andreas Roth är omvärldsanalytikern på Helsingborgs stad som älskar att studera siffror och samband, trender och mänskliga beteenden för att svara på frågan ”Vart är vi på väg?”

Morgonen avslutas med att koppla framtidsspaningen till vad vi kan göra här och nu? – vem kan göra det och vad betyder det för dig?

Välkommen!

När: 11 februari 2020 lö 07.30-09.00
Var: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg

Anmälan gör du här!
229 %c3%96P2021 Illustration landsbyggd FB

Översiktsplan 2021
Så föreslår vi långsiktig utveckling av Helsingborgs orter. Hur ska din verksamhet utvecklas?

Helsingborgs stad arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Helsingborg. Mellan 13 januari och 15 mars kan du tycka till om ett förslag till Helsingborgs Översiktsplan 2021. Vi har nu fokus på områdena utanför centrala staden. Stadsplan 2017 fortsätter att gälla för centralorten.

Du som har verksamhet i någon av Helsingborgs orter är därför särskilt välkommen att läsa och tycka till om förslaget på helsingborg.se/op2021. Översiktsplanen beskriver den långsiktiga utvecklingen av Helsingborgs fysiska miljö med målet att skapa ett hållbart Helsingborg för dig som bor och/eller verkar här. Därför är dina synpunkter viktiga!
247 MIND THE GAP Banner Image 2000x1100px

Mind the gap
Driver du ett etablerat företag med 20-100 anställda? Har du höga tillväxtambitioner och affärsmål, som i hög utsträckning är beroende av att ha rätt personal med rätt kompetensprofiler? Saknar du överblick och arbetar reaktivt med rekrytering eller kompetensutveckling av er personal?

I Mind the gap kartlägger vi tillsammans med er det framtida strategiska kompetensbehovet, gapet mot vilka resurser ni har i dag, och utvecklar en handlingsplan för att fylla detta. Ni får en tydlig handlingsplan för kompetensförsörjning vilket hjälper er att kompetenssäkra ert företag, som i sin tur ökar chanserna att lyckas med er tillväxt. Ni får också en tydlig bild av era affärsmål och även andra strategiskt viktiga områden att jobba med. Vi tar ett första möte och diskuterar ert företags nuläge, tillväxtambitioner och behov av Mind the Gap.

Klicka här för information och intresseanmälan.
248 framtidens dromyrke 750x422

Yrkes-SM 2020 i Helsingborg
Kompetensförsörjning lyfts fram som en av de största utmaningarna till varför många företag inte kan växa och vara konkurrenskraftiga både på nationell och internationell nivå. Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Evenemanget arrangeras vartannat år på olika platser i Sverige och den 22-24 april arrangeras det i Helsingborg!

Inför Yrkes-SM arrangeras det olika kringaktiviteter för att uppmärksamma och sätta fokus på yrkesutbildningar. Den 12 februari arrangeras ett seminarium på Dunkers kulturhus med fokus på Framtidens drömyrken. Bland annat får vi lyssna på representanter från Koenigsegg, Skanska och Nudie jeans. Anmälan hittar du här.

Mer information om hur du som företagare kan engagera dig inför och under Yrkes-SM hittar du här.
137 Vy Stortorget 1x1
1x1

Håll dig uppdaterad på allt som händer i näringslivet i Helsingborg!


På vår hemsida foretagare.helsingborg.se hittar du bland annat nätverk, organisationer och event som du som företagare kan ha nytta av. Genom nätverk och information från Helsingborgs stad kan du knyta värdefulla kontakter och ta del av viktig information från och om staden.
 För att avsluta din prenumeration, klicka här
unknown link