Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Webbversion
Nyhetsbrev 2022 #3
297 Lime logga SV
438 CSS Bild Nyhetsbrev
Höst med ny forskning 
Nu har höstterminen dragit igång ordentligt igen, med nya studenter, forskningsprojekt och resultat som väntar på att publiceras. I detta nyhetsbrev kan du läsa om vår senaste forskning om bland annat polyrelationer, sex som självskadebeteende, familjebildning och säkrare sex. Du finner även information om våra öppna föreläsningar inom serien FORUM Sexuell hälsa, som du är varmt välkommen att anmäla dig till! Följ oss gärna på Facebook, om du vill ha kontinuerlig uppdatering med nyheter från oss.

Välkommen att ta del av vår senaste forskning!
Hälsningar från oss på CSS
4574 Niagara2
640x640transp Vi har flyttat till nya lokaler!
640x640transp Under sommaren har vi på Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier flyttat till nya lokaler tillsammans med Institutionen för socialt arbete. Från och med nu sitter vi högst upp i Malmö universitets hus Niagara, nära Anna Lindhs plats och centralstationen. Hoppas att vi ses både där och vid våra arrangemang! 
640x640transp
Klicka här för mer information om huset Niagara
996 IMG 6662
Välkommen till FORUM Sexuell hälsa
CSS arrangerar föreläsningsserien i samarbete med Smittskydd Skåne, Centrum för sexuell hälsa och Barnmorskemottagningarna Skåne Primärvården inom Region Skåne samt Pedagogisk inspiration inom Malmö stad. Under hösten 2022 hälsar vi dig varmt välkommen till nedanstående kostnadsfria föreläsningar. Det finns möjlighet att närvara antingen på plats eller digitalt. Glöm inte att anmäla dig då platserna är begränsade!
Sexuella övergrepp och bemötande
Datum: 27 september kl 13.00 - 15.30
Föreläsare: Marie Karlsson och Eva Wolf

Varmt välkommen till en eftermiddag med fokus på sexuella övergrepp och dess psykologiska konsekvenser. Föreläsningen kommer även diskutera bemötande och behandling av traumatiserade personer som varit med om sexuella övergrepp. Exempel kommer bl.a. att tas upp från tandvården, som utgör en arena där patienter är i underläge vilket kan väcka minnen om sexuella övergrepp.
Läs mer och anmäl dig här
Heder och sexualitet

Datum: 8 november kl 13.00 - 15.30
Föreläsare: Hanna Cinthio och Salar Shalmashi

Eftermiddagen kommer ta upp olika perspektiv på sexualitet i hederskontexter, och hur vi kan förstå behoven hos unga som växer upp mellan skilda och ibland motstridiga sexualitetsparadigm. Det blir en genomgång av olika begrepp och fenomen som är viktiga att ha förståelse för i det kliniska arbetet. Föreläsningen kommer även att ha fokus på hur personer inom människobehandlande yrken kan arbeta i möten om heder och sexualitet.
Läsa mer och anmäla dig här
4578 Kvinna i s%c3%a4ng
Sex som självskadebeteende synliggör gränserna för det normala
Begreppet sex som självskada används för att beskriva när en person skadar sig själv genom olika sexuella praktiker. En ny studie av Ingrid Wall har undersökt hur begreppet skildrats i svensk media under en tioårsperiod – beskrivningar som till stor del också avspeglar etablerade normer kring sexualitet. Läs gärna en spännande intervju om studien med Ingrid, som är tidigare student vid mastersprogrammet i sexologi. Hon har nu skrivit om sin examensuppsats till en forskningsartikel tillsammans med sin handledare Sara Johnsdotter, professor i medicinsk antropologi vid Malmö universitet.
Läs intervjun här
4564 Klimatdemonstration
"Kan jag ta ansvar för att sätta en människa till världen som kommer få vara med om apokalypsen!?"
Tidigare studier har visat att en av de mest kraftfulla livsstilsförändringarna personer i höginkomstländer kan göra för att minska utsläppen av växthusgaser är att skaffa färre antal barn. Men påverkar detta hur vi resonerar kring familjebildning? Maja Bodin och Jenny Björklund har i en ny studie genomfört fokusgruppsintervjuer med individer från olika generationer. Även om deltagarna var väl medvetna om klimatkrisen hade det i slutänden inte en avgörande inverkan på deras beslut om att skaffa barn eller inte, men för vissa påverkade det hur de tänkte kring antalet barn och hur familjen skulle leva.
Läs artikeln här
4601 SEXIT2
640x640transp Metod för att upptäcka människohandel för sexuella ändamål
640x640transp En ny studie har uppmärksammat metoden SEXIT som ett sätt för hälso- och sjukvården att identifiera offer för människohandel för sexuella ändamål. SEXIT syftar till att unga som är sexuellt risktagande, utsatta eller har erfarenhet av våld ska identifieras, men kan alltså även användas i förhållande till människohandel. Metoden har bl.a. utvecklats av Sofia Hammarström, som är knuten till oss på CSS.
640x640transp
Läs mer om SEXIT här
640x640transp 4606 Tre personer%2c a
Drömmar och besvikelser i polyrelationer
Genom djupintervjuer har Catrine Andersson och Charlotta Carlström undersökt erfarenheter i polyamorösa eller icke-monogama relationer. Berättelserna är fyllda med såväl drömmar om att skapa samhällsförändrande sätt att leva på som vardagliga beskrivningar utan politiska ambitioner. Både glädje och besvikelse framträder inför polyrelationers potential och verklighet.
Läs artikeln här
4569 Kram2
Behov av intersektionell sårbarhetsanalys för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Genom en modell för sårbarhetsanalys utforskar en nypublicerad artikel hur intersektioner av sociala faktorer och identiteter, kan generera mer eller mindre sårbarhet för ohälsa inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Studien är baserad på en befolkningsundersökning bland unga i åldern 16-29 år i Sverige. Resultatet visar att det behövs en ökad medvetenhet om hur sociala faktorer och identiteter samspelar och ökar eller minskar sårbarhet. Artikeln är skriven av Anna ChuChu Schindele, Kristina Areskoug Josefsson och Malin Lindroth.
Läs artikeln här
4572 Kondom
Intersektionella perspektiv på att föreslå säkrare sex
I en ny studie undersöker Anna ChuChu Schindele, Kristina Areskoug Josefsson och Malin Lindroth intersektionella perspektiv på ungas känsla av att ha kontroll över sitt liv och förmågan att föreslå säkrare sex. Resultaten visar att känslan av kontroll över ens liv är förknippade med förmåga till säkrare sex. Därför kan känslan av att ha kontroll över sitt liv förstås som en social resurs för säkrare sex. Studien visar på komplexa mönster beroende på kön och sexuell identitet. Slutsatsen är att samhället behöver stärka sexuella rättigheter för unga människor från sexuella minoriteter genom att skräddarsy insatser inom hälsoområdet. 
Läs artikeln här
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Information om dina kontaktuppgifter. Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter.

Vill du inte få fler nyhetsbrev? Klicka här för att avsluta prenumerationen.
unknown link