‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Webbversion
129 NAR logo cmyk 2018
759 Handelstr%c3%a4dg%c3%a5rden 2 mindre beskuren
Vi är på rätt väg
Nu har våren och till och med försommaren ankommit med stormsteg, med ljusa och långa dagar. Passa på att besöka några av alla trevliga kaféer som finns runt om i kommunen. Vill du ha tips besök vår turisthemsida: ulricehamnsturistbyra.se
I veckan fick vi resultatet för enkätsvaren på företagsklimatmätningen från Svenskt näringsliv. Det går i rätt riktning, men finns också saker att ta tag i. Läs om det och mer här i vårt nyhetsbrev.

Camilla Palm
Vd - Näringsliv Ulricehamn AB
nuab.eu
Kalender
2 juni - Fredagsklubben.
Vi välkomnar dig till Väveriet på vårsäsongens sista fredagsklubb. Anmälan och info här.
640x640transp 760 F%c3%b6retagsklimat
Företagsklimatet fortsätter att bli bättre i Ulricehamn
Varje år mäter Svenskt Näringsliv företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. 23 maj presenterades resultatet av mätningen och det sammanfattande omdömet stiger från 3,37 till 3,62. Vi är nu över medel i Sverige som ligger på 3,46.

- Resultatet är glädjande och visar att vi är på rätt väg. Man ser också tydligt i undersökningen vilka områden som behöver förbättras. Ett exempel är upphandling. Där har vi precis påbörjat ett arbete med olika insatser för att öka kunskapen och förbättra kommunikationen kring ämnet. Det är ett samarbete mellan näringsliv, kommun och oss på NUAB, vilket är en av nycklarna i att stärka företagsklimatet, säger Camilla Palm, Vd på Näringsliv Ulricehamn. 
Mer om företagsklimatet
766 %c3%a4nglag%c3%a5rd nyhetsbrev
Ulricehamn - Home of Änglagård
Till hösten kommer Änglagård att sättas upp som musikal i Stockholm, dock inte i Colin Nutleys regi. Däremot är Colin mån om att vi tar tillfället i akt och visar på ursprunget till Änglagård. Samarbetet mellan oss på NUAB och Colin Nutley har under åren vuxit sig starkt och att vi får möjligheten att fortsätta använda varumärket Änglagård är av stor betydelse för Ulricehamn.

Vi på NUAB kommer öppna en Änglagårdsutställning den 3 augusti. Foton, rekvisita, filmklipp, fordon och annat spännande material från inspelningarna kommer visas upp. Vid 25-års jubileet arrangerade vi en mindre utställning men nu skalar vi upp och gör den i ett större format. Det här hade inte varit möjligt utan en generös stöttning från Ulricehamns Sparbank och Ulricafonden. Vi säger därför ett stort tack till dom.

Utställningen kommer byggas upp i bottenplan på Sparbankshuset.( Systembolagets gamla lokaler ) 
Läs mer om utställningen och samarbetet med Colin här
762 IMG 4291
Omtanke i näringslivet
Hur kan man få mer omtanke och medmänsklighet i arbetslivet? Det är en fråga vi på NUAB arbetar med och prioriterar. Det är även en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhet handlar inte bara om klimatmål, källsortering och miljörelaterade förbättringar. Det handlar även om att vi ska ha en hållbar vardag med en jämn arbetsbelastning och en jargong på jobbet som är inkluderande och vänlig. Ett jämställt näringsliv fritt från machokultur där alla kan få vara sig själva, är vad vi vill ha!

♻️Vill du få tips om hur ni kan arbeta med hållbarhet på ert företag är ni välkomna att höra av er till oss. 
Hållbarhetsarbete på NUAB
Upphandlingar i kommunen
Pågående annonserade upphandlingar:
 • Bussresor sommarsimskola i Ulricehamns kommun, sista anbudsdag 2023-05-28
 • Aktivitetsskärmar, sista anbudsdag 2023-06-09
 • Partneringkonsulter, sista anbudsdag 2023-06-18
 • Revisionstjänster 2023, sista anbudsdag 2023-06-30
640x640transp
640x640transp Kommande upphandlingar:

 • Serviceavtal cyklar
 • Upphandlingskonsulter
 • Tekniska konsulter – Avfall
 • Tekniska konsulter – VA
 • Tekniska konsulter – Mark- och gatubyggnad
 • Sprinklersystem
 • Konstkonsulter
 • Markentreprenadsarbeten
 • Mobila reservkraftverk
 • Solceller Lassalyckan
640x640transp


 • Byte planbelysning A&B plan Lassalcykan
 • Kulturmiljöinventering/program
 • Luftfilter
 • Hisservice
 • Ventilationsservice
 • Larmsystem för särskilt och gruppboende
 • Ombyggnation gruppbostad Karlslätt
 • Om och nybyggnation Rytteshov demenscentrum
📌Är du intresserad av att lära dig mer om hur en upphandling går till? Delta i vår upphandlingsskola!
Vår intresseanmälan för att lära sig mer om hur upphandling går till har verkligen visat på att ämnet är intressant. I nuläget är det nästan 40 personer som önskar gå utbildningen. Ni som redan anmält intresse behöver inte göra det igen. Vi återkommer med information inom kort. 
Anmäl intresse för upphandlingsskolan
129 NAR logo cmyk 2018
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us our homepage
Prenumerera | Avanmälan
unknown link