Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från dövblindområdet
December 2019
snöbollar gjorda som en snölykta
2019 med milstolpar för Färöarna och lilla Liv
 
Nu har det här året snart kommit till sitt slut – och vilket år det varit! Vi har hunnit med mycket tillsammans; kurser, seminarier, föreläsningar på vår webb, nätverksmöten och publiceringen av boken om taktilt språk på engelska. Boken presenterades även på Deafblind Internationals konferens i Australien i augusti.

Något som för alltid kommer att finnas kvar i mitt minne från det här året är familjen från Färöarna som deltog i kursen om taktilt språk. I våras höll vi två utbildningsdagar på Färöarna om dövblindhet och dess konsekvenser. Ett resultat av det blev bland annat ett ökat samarbete mellan hörsel- och synverksamheterna där. Men också att nätverket kring lilla Liv, som är ganska ny här på jorden och har dövblindhet, valde att komma till Eikholt i Drammen för att lära sig om utvecklingen av taktilt språk. Vilka förutsättningar det kommer att skapa för Liv - och även för andra barn som har behov av denna kunskap!
Mitt i allt detta planerar vi nästa års verksamhet. Datum för några av de kommande evenemangen hittar du här i nyhetsbrevet. Mer information kommer på vår hemsida och Facebook-sida när det närmar sig varje aktivitet.

Med önskan till oss alla om både fridfulla och glittrande helger.
Tack för det här året, jag gläder mig till att möta er igen 2020.
Maria Creutz,
Nordens välfärdscenter
Publik lyssnar till föreläsning
Ligita Ģeida som är rektor Strazdumuiža Secondary school and competence cente
Stort lettiskt intresse för kunskap om dövblindhet
När Nordiska ministerrådets kontor i Riga i oktober skulle anordna ett heldagsseminarium om dövblindhet blev det rusning efter platserna. Anmälan fick stänga efter två dagar då det var fullt, och 80 personer stod i kö.

De 160 personer som sedan deltog var nyckelpersoner inom funktionshindersområdet i Lettland.  
Huvudtemat för dagen var att skapa en medvetenhet om funktionsnedsättningen dövblindhet och inbjudna föreläsare var Trine Skov Ulldal från CFD, Danmark, och Maria Creutz, från Nordens välfärdscenter. Den nordiska definitionen av dövblindhet hade översatts till lettiska och fungerade som en utgångspunkt för dagens seminarier.
Utöver definitionen diskuterades förvärvad dövblindhet och konsekvenser, medfödd dövblindhet, konsekvenser och språkutveckling samt identifiering av dessa båda grupper.
På seminariet pratade också Ligita Ģeida som är rektor Strazdumuiža Secondary school and competence center, som är ett resurscenter för lärare och också Lettlands enda högstadieskola för blinda barn eller barn med synnedsättning.
startbild till filmen
Fem filmer om dövblindhet hos äldre
YOUTUBE | Kombinerte syns- og hørselstap hos eldre
I Norden blir befolkningen allt äldre och som en konsekvens av det får vi också fler med syn- och hörselnedsättningar. Ändå är dövblindhet bland äldre underdiagnosticerat. I den här föreläsningen, i fem delar, ger Nina Sellæg och Else Marie Svingen en introduktion till kombinerad syn- och hörselnedsättning i en åldrande befolkning. I den femte och sista delen av föreläsningen samtalar de med Kari Kristine Engan om hennes erfarenheter av att bli dövblind i äldre ålder samt om de utmaningar som finns kring kommunikation och mobilitet.
Se filmerna här
295 kurs taktil spr%c3%a5k2
Fullsatt kurs om taktil språkutveckling
Vår kurs Hvis du kan se det, kan du understøtte det, om taktil språkutveckling var fullsatt och närmre 50 personer deltog på Eikholt Nasjonalt Ressurssenter i ett snörikt Drammen i Norge.
Under tre dagar gick vi igenom olika teoretiska perspektiv och hur taktilt språk kan fungera i praktiken. Innehållet hade sin utgångspunkt i boken med samma titel som kursen. Boken publicerades på skandinaviska i december 2018, och på engelska detta år. Det är den första kursen som hålls med de teoretiska grunder som finns i boken, och denna gång var det kapitlen 2, 4, 5, 7, 9 och 14 som var i fokus. Det kommer i framtiden ges kurser där vi går på djupet i andra kapitel.
Om du inte lyckades får plats på kursen i november med just det här innehållet har du en ny chans. Kursen hålls nämligen på nytt i maj nästa år i Köpenhamn.
294 Fika komm relationer2
Barnkonventionen och kommunikativa relationer
Nätverket Kommunikativa relationer sista veckan i november sin årliga träff i Göteborg. Gruppen planerade vidareutvecklingen av nätverkets arbete och även den kurs som kommer att äga rum nästa höst. I samband med nätverksmötet hölls även en utbildningsdag, med ett 40-tal deltagare från olika organisationer i Sverige. Man analyserade videoklipp som Jessica Jägryd och Sonja Friberg från Specialskolemyndigheten (SPSM) i Sverige presenterade. Anne Nafstad från norska Statped inledde dagen med en kort teoretisk introduktion om atypisk kommunikation och FN:s barnkonvention, som lyfter fram barns rätt till sin egen stämma. En viktig, kanske helt avgörande, grund till varför kunskapen om kommunikativa relationer hela tiden behöver utvecklas och spridas.
Läs mer om nätverket här.
Kurser och seminarier 2020
304 0 omslagx
Hvis du kan se det, kan du understøtte det – Taktil språkutveckling
Här kommer en repris på höstens populära kurs! Kursen utgår ifrån boken Hvis du kan se det, kan du understøtte det, vår bok om taktilt språk och språkutveckling. Föreläsningarna är kopplade till artiklar i boken. Utifrån mottot om du kan se det kan du stötta det ger kursen exempel på hur närstående till personer med medfödd dövblindhet kan se, känna igen och besvara yttringar.

Datum: 12–14 maj.
Plats: Köpenhamn.
306 blue balk
En egen stämma - dialogisk praxis i kommunikation
Teoribaserade videoanalyser av kommunikativa relationer. Kursen ger deltagarna analysverktyg för att upptäcka, uppfatta, förstå och förhålla sig till personer med medfödd dövblindhets egen stämma och autentiska kommunikation.

Datum: 24–26 november.
Plats: Göteborg.
640x640transp
306 blue balk
Sensing the world - a seminar on tactile transition
The Tactile Transition Project’s aim is to: 1. raise awareness on the sensory processing system in general, focusing on the tactile sense, and 2. build understanding of the potential of the sensory processing system when confronted with deafblindhess. Our multidisciplinary project team integrates scientific knowledge and practical experiences of both professionals and people with deafblindness to get a more profound understanding of deafblind sensory processing abilities. In this seminar the project group will present the results so far.

Date: 11 November.
Place: Statped Hovseter, Oslo, Norway and via video link.
640x640transp
306 blue balk
Assessment of Cognition in relation to Congenital Deafblindness
The course is based on Booklet 2 about assessment of Cognition in relation to Congenital Deafblindness. The book will be published in the summer 2020. More information about the content will come.

Date: 20–22 October.
Place: Helsinki. 


Håll utkik på vår hemsida och vår Facebook-sida för aktuell information om våra olika evenemang.  
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Sluta prenumerera
unknown link