Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter från demensområdet
1 2023
1220 Demens I (1)
Aggressionshändelser vanligt på boende
I dag finns en ökad förståelse för att aggression hos personer med demens inte nödvändigtvis är ett symtom på sjukdomen. Det kan vara symtom på annat som är fel och som personen inte kan uttrycka på annat sätt än att bli arg.

I Norge pågår en studie som kallas RAiN (Resident Aggression in Nursing homes) och som har fokus på aggressionshändelser hos personer med demens och som dessutom bor på äldreboende. Bjørn Lichtwarck, specialläkare och forskare från Forskningssenteret for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) i Norge leder studien. Lichtwarck deltog vid Nordiskt demensnätverks höstmöte 2022.

Läs artikeln
1221 NVCs r%c3%a5d silviahemmet
Uppskattat besök på Silviahemmet
När Nordens välfärdscenters råd hade sitt första fysiska möte efter pandemin deltog forskaren Francesca Mangialasche som berättade om kunskapsläget kring prevention av demenssjukdomar. Läs mer om det arbetet här. Medverkade gjorde även professor Christine Gustafsson, Sophiahemmets högskola som berättade om det nordiska forskarnätverket i välfärdsteknologi.

Rådet avslutade sin träff med ett mycket uppskattat besök på Silviahemmet. Wilhelmina Hoffman och Andreas Melkersson presenterade verksamheten och medicinalrådet Frida Nobel från Socialstyrelsen berättade om Nordiskt demensnätverk och den svenska demensstrategin.

Läs mer om Silviahemmets utbildningar och arbete
1223 26831 mature woman beach (1)
Nytt projekt om demensprevention
Idag vet vi att det går att påverka demenssjukdom. Forskning visar att förbättrade levnadsvanor har en stor inverkan på våra kognitiva funktioner och därmed kan ge ett visst skydd mot demens.

Nordens välfärdscenter startar i år ett projekt om förebyggande av demens i Norden. I de nordiska länderna finns exempel på policys och praktiker som syftar till prevention av demenssjukdom. Projektet Att förebygga demenssjukdomar i Norden ska dela kunskap om dessa policys och praktiker på ett strukturerat sätt. Det ska ske bland annat genom en rapport som beskriver vilket förebyggande arbete som görs i de nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna.

Ett exempel på förebyggande praktik i Finland baseras på FINGER-modellen som beskrivs här.
640x640transp 1230 49176444 young man with down syndrome reading book while lying on
Lättläst om demens
Lättläst om demens - så heter numera webbsidan som innehåller information som är utformad för att passa personer med intellektuell funktionsnedsättning och andra grupper som behöver lättläst information.

Lättläst om demens finns på sju språk: norska lettlestdemens.no, danska laes-letdemens.dk, svenska lattlastdemens.sv, finska dementiaselkokielella.fi, isländska audskilinheilabilun.is, nordsamiska Álkeslohkandemeansa.no, sydsamiska Aelhkielohkeme.no, lulesamiska Álggelåhkåt.no och engelska easyreaddementia.com.
Dementia and Interaction - film
The information film ‘Dementia and Interaction’ is available in the Northern, Southern and Lule Sámi languages. The film is mainly for people with dementia and their relatives but will also be useful in health personnel’s information work. Dementia and Interaction builds on.

You can watch the film in Northern Sámi language on this page (Informasjon på samisk). For other languages you might need to log in to Vimeo. You find the other links at the webpage Informasjon på samisk).
Aktuellt
Maj

DemensDagene 2023: Kvalitet og documentation, København, 15–16 maj

Svenska demensdagarna – i Örebro 24–25 maj

Oktober

33rd Alzheimer Europe Conference in Helsinki, 16–18 October

Övrigt

Tjänster som ges i hemmet och boendetjänster för äldre utvecklas genom lagreform, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland

Social- och hälsovårdsreformen är en reform av hela den offentliga social- och hälsovården. Finland

Nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom godkänt

The impact of the COVID-19 pandemic on social isolation and loneliness – A Nordic research review

Reducing social isolation and loneliness during the COVID-19 pandemic – Examples of promising practice from the Nordic countries

ADHD-samsjuklighet och Alzheimer

Implementering av FINGER-studien – Stockholm internationell huvudstad för äldres kognitiva hälsa

Kan dårlig søvn gi lavere risiko for demens?

Betydeligt potentiale for forebyggelse af demens i Danmark
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
unknown link