Välkommen till årets regulatoriska konferens Webbversion
125 prevas helloposs cmyk
1085 IVDR Summit 2024 500x250
Fullbokat! 
Årets regulatoriska konferens  – IVDR Summit 2024
Jobbar du inom Life Science och vill veta mer om IVDR? Under en eftermiddag riktar vi ljuset mot de viktigaste frågorna kring regelverket. Vad är det som har ändrats? Vilken påverkan har detta på dig som aktör på marknaden? Vilka utmaningar finns det och hur möter du dessa?

Eftermiddagen bjuder på föreläsningar med högaktuell information om de krav som IVDR medför. Tillsammans med Läkemedelsverket, det anmälda organet BSI och industrins IVDR-experter diskuterar vi konsekvenser, utmaningar och vägen framåt. Vi avslutar eftermiddagen med ett mingel med goda drycker tillsammans med alla deltagare och talare.


Plats: Ivar Stockholm 
Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
Datum: 16 april 2024
Tid: 13-17, avslutas med mingel
Pris: 900 exkl moms.
Boka din plats här!
Dagens topics
BSI 640x640transp
Application process - what should I think of, and how do I avoid common mistakes? 640x640transp
Regulatorisk strategi 640x640transp
Vad behöver finnas med? 640x640transp
Cybersecurity
Dags att ta cyberhoten på allvar, men vad innebär det?
Prestandautvärdering 640x640transp
Hur lyckas du med din prestandautvärdering enligt IVDR? 640x640transp
Usability 640x640transp
Hur kan design minska risker och felaktigt handhavande? Om designprocessen, usability & användartester 640x640transp
IVDR & egentillverkning
Vad gäller för kliniska laboratorier?
Dagens talare
1103 Ola Philipson
640x640transp Så kan alla aktörer bidra till att IVDR fungerar i praktiken
640x640transp Ola har många års erfarenheter av regelutveckling och myndighetstillsyn i olika roller. Han är Sveriges delegat i MDCG för in vitrodiagnostik och leder enhetens grupp med ansvar för bl.a. rådgivning, regelutveckling, kommunikation och förebyggande arbete avseende tillgång till medicintekniska produkter.

Ola Philipson, Gruppchef (tf) Medicinteknik, Läkemedelsverket
1105 Charlotte Hess
640x640transp The Road to a successful registration process
640x640transp Charlotte has joined BSI in 2017. She is currently the Senior IVD Business Development Manager for Northern Europe, managing IVDR applications with BSI.
Charlotte has solid knowledge of the IVD industry and understands the complexity of the IVDR applications. Whether you're starting the certification process, looking to transfer or just need to discuss options for your business, Charlotte can guide you efficiently through the process.

Charlotte Hess, Senior Business Development Manager (IVD) EMEA North, BSI
1101 Micael Johansson
640x640transp Regulatoriskt strategi
640x640transp
Micael Johansson har mer än 20 års erfarenhet inom medicinteknik och jobbar idag som senior kvalitets och regulatory konsult, utbildningsledare samt sitter i standardkommitéer TK 62, TK 355 and TK 66. De senaste åren har Micael fördjupat sig inom området  cybersäkerhet och engagerar sig även i områdets standardkommitté.

Micael Johansson, Consultant, Prevas
1101 Micael Johansson
640x640transp Cybersecurity: Dags att ta cyberhoten på allvar
640x640transp

Micael Johansson, Consultant, Prevas
640x640transp 1111 Rickard %c3%85berg
Rickard har över 20 års erfarenhet av utveckling av inbyggda system baserade på Linux, och har de senaste åren arbetat främst med medtech-produkter. Rickard jobbar som mjukvaruarkitekt samt utvecklare och arbetar oftast med hela mjukvarukedjan från firmware, linuxplattform, applikation till grafiskt gränssnitt och blir där delaktig i arbetet med riskanalys på samtliga nivåer.

Rikard Åberg, Consultant, Prevas
1107 Johan Callmyr
640x640transp
640x640transp Johan har över 20 års erfarenhet inom design och utveckling av C++-baserade applikationer för Linux och Windows-miljöer i produktutvecklingsprojekt inom bland annat IVD. Han jobbar idag som SW arkitekt och/eller SW lead.

Johan Callmyr, Consultant, Prevas
1108 Johanna Karling
640x640transp Prestandautvärdering
640x640transp Johanna Karling har lång erfarenhet med att arbeta med medicintekniska produkter, inklusive prestandautvärderingar.

Johanna Karling
, Medical Device Consultant
1099 Stina Juhlin.jpg
640x640transp Så kan design minska risker och felaktigt handhavande
640x640transp Stina Juhlin har arbetat med Interaktionsdesign, Industridesign, testning och utvärdering av komplexa projekt som t ex, röntgenutrustningar, anestesimaskiner, kommunikations-utrustning för barn med särskilda behov mm. genom hela sitt yrkesliv. Stinas styrka är att  kombinera teknik, design och handhavande till lättanvända produkter.

Stina Juhlin, Myra - Part of Prevas
640x640transp 1109 Elin S%c3%a4wen
Elin Säwén arbetar med forskning, utveckling och regulatoriska krav kring medicintekniska produkter och läkemedel/device kombinationsprodukter. Elin har erfarenhet av usability och regelverket därikring.

Elin Säwén, Consultant, Prevas
1098 Beatrice Orback
640x640transp Egentillverkning
640x640transp Beatrice är i grunden civilingenjör i Molekylär bioteknik från Uppsala universitet och har erfarenhet som QA/RA ingenjör inom hälso- och sjukvården med uppdrag inom egentillverkning under IVDR. Beatrice har arbetat mot många olika typer av laboratorieverksamheter, både i privat och offentlig sektor.

Beatrice Orback, Team leader & konsult, Plantvision
Boka din plats här!
I samarbete med:
Swedish LabTech
Plantvision
  Homepage    |    info@prevas.se
Prevas AB  Box 4, SE-721 03 Västerås, Sweden. Phone + 46 21 360 19 00
Prevas is a development hub with ingenuity at its core. With a high technical competence and a deep business understanding, we help customers from a wide variety of industries benefit through continuous technological innovation. Good for people, planet, and profit. Prevas was established in 1985 and currently employs 900 people in Sweden, Denmark and Norway. Prevas is listed on NASDAQ Stockholm since 1998.
130 prevas grey
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Prevas.se
If you do not want more newsletters from us click below