Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se!

Bakom namnet finns det Vinnova-finansierade projektet "Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3". Vi arbetar tillsammans för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. 
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
1x1 6239 Trendens
1x1
Kortare loopar och kunders win-win på Trendens
Hur kan cirkulära flöden och affärsmodeller bidra till en miljömässig ansvarsfull offentlig upphandling? Det förklarade Cirkulära möbelflödens Lars Tööj på årets Trendens-seminarium.

Varje år släpper Upphandlingsmyndigheten rapporten Trendens om den svenska utvecklingen på upphandlingsområdet – och i år medverkar Cirkulära möbelflöden i rapporten. På årets Trendens-seminarium berättade Lars Tööj mer om projektets fokus och vilka vinster som är möjliga med en cirkulär möbelbransch.

Presentationen finns nu på film – så ta en halvtimmas paus och lär dig mer om kortare loopar, vilka vinster kunden kan få och hur långt en dieseldriven lastbil måste köra för att “äta upp” koldioxidnyttan av en tredubblad användningstid för en stol!
Läs mer >
1x1 6241 White Monday Black Friday
1x1
White Monday
Om några dagar är det Black Friday, där konsumtionshetsen lyfts till nya höjder varje år. Som en motpol till dagen har över 130+ företag, organisationer & influencers skapat White Monday, för att visa på alternativ till nykonsumtion. WWF, Naturskyddsföreningen och Cradlenet är exempel på organisationer som står bakom kampanjen.

White Monday infaller alltid måndagen före Black Friday, i år måndagen den 19 november. White Monday lyfter fram cirkulära alternativ, som en motpol till den linjära konsumtion och hets som skapas på fredagen. Vi som arbetar i Cirkulära möbelflöden tycker såklart att det här är helt rätt väg att gå!
Läs mer >
Regeringen utser delegation för cirkulär ekonomi
För att stärka omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi har regeringen tidigare beslutat att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi. Regeringen utser nu Åsa Domeij som dess ordförande tillsammans med 8 ledamöter.
 
Delegationen ska ge råd till regeringen, utarbeta en strategi samt identifiera hinder, behov av utbildning och information inom cirkulär ekonomi. Den ska också vara ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen, både på regional och nationell nivå.
Läs mer >
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
1x1 6242 Kundvagn med stol 3
1x1
Finansiering av cirkulära affärsmodeller het fråga
Hur får man finansiell snurr på cirkulär ekonomi? Den aktuella frågan besvarar en av Cirkulära möbelflödens forskare, Ann-Charlotte Mellquist (RISE), i tidningen Balans. 

Om företagaren vill gå över till en cirkulär affärsmodell får denne räkna med att kassaflödet blir sämre på kort sikt och att behovet av bundet kapital ökar. Problemet är störst för mindre och medelstora företag som inte har möjlighet till egen långsiktig finansiering.

För finanssektorn finns potential för långsiktigt goda affärer som man idag missar på grund av dagens riskmodeller. Problematiken kring finansieringen grundar sig i just säkerhetstänket.
Läs mer >
Mått på cirkularitet
Mått på cirkularitet är användbara för att empiriskt bedöma effekterna av en cirkulär ekonomi gällande lönsamhet, skapande av arbetstillfällen och miljöpåverkan. I dagsläget finns det dock ingen standardiserad metod för att mäta produkters cirkularitet.

I den vetenskapliga artikeln ”A Metric for Quantifying Product-Level Circularity” av forskarna Marcus Linder (RISE), Steven Sarasini (RISE) och Patricia van Loon (Chalmers industriteknik) granskas befintliga produktnivåer med avseende på validitet och tillförlitlighet, med beaktande av teoretiskt motiverade principer för att aggregera olika typer av materialflöden och cykler till ett enda värde.

Läs mer >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
unknown link