Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från cirkularitet.se!

Vi som skickar ut nyhetsbrevet är projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” – och nu tar det projektet slut. Arbetet med cirkularitet och möbler är dock inte klart, och i samarbete med VGR planerar vi att under våren 2020 utforma en plattform för systeminnovation gällande cirkulära möbelflöden. Vill du fortsätta att få nyheter om detta, häng då kvar och få uppdateringar med detta nyhetsbrev! Vi välkomnar såväl gamla som nya parter i detta initiativ, så tipsa gärna kollegor i andra organisationer att skriva upp sig på nyhetsbrevet för mer information.

Vill du vara en aktiv parter i plattformens uppbyggnad? Har du tankar om frågor att hantera och former för samverkan? Kontakta Emma Rex på emma.rex@ri.se

Glöm heller inte att på vår hemsida finns en mängd informationsmaterial - rapporter, verktyg och snabbfaktor - använd gärna all information, ladda ner och spara och sprid!

Om du inte längre vill få nyheter från cirkularitet.se, avregistrera dig i så fall på länken längst ner i meddelandet.

Framtiden är cirkulär!
hälsar projektteamet i Cirkulära möbelflöden
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
12379 Nyhet popvet
Välkommen in i det cirkulära - populärvetenskaplig slutrapport
Projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” startades med syfte att visa hur en bransch konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Vi ville möta samhällets behov av minskat resursbehov och mer hållbar industriell utveckling, genom att ge förutsättningar för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som var mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärkte företagens internationella konkurrenskraft.

Genom alla steg har projektet strävat efter att cirkulära erbjudanden och affärer ska bli ett stolt och självklart inslag hos de som erbjuder och efterfrågar möbler för offentligt bruk i Sverige.  

Nu är vi där. Tillverkare, återförsäljare och återbrukare tävlar idag om att visa upp sina cirkulära erbjudanden och inredningsarkitekter och kunder – inom offentlig såväl som privat sektor – inför nya upphandlingsföremål, roller och rutiner till förmån för cirkulära flöden.  

I vår populärvetenskapliga slutrapport kan du läsa mer om vad projektet har åstadkommit och vad en del av våra projektparter tänker kring cirkularitet och möbler.

Läs mer >
1x1 12381 Nyhet utbildningsmaterial 2
1x1
Få stöd i cirkulariteten med vårt utbildningsmaterial 
Vill du vara en del av omställningen till en cirkulär ekonomi inom möbelbranschen?  

I vårt utbildningsmaterial "Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler" får du lära dig av den informationen som tagits fram inom det Vinnovafinansierade projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden” som startades med syfte att visa hur en bransch konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

Utbildningsmaterialet består av alla Snabbfakta som producerats inom projektet, med introducerande texter och diskussionsfrågor till områdena: Cirkulär ekonomi - Affärsmodeller och design - Cirkulära erbjudanden - Att vara en cirkulär kund - Inreda cirkulärt - Upphandling och avveckling - Märkning och spårbarhet - Beräkna och kommunicera
Läs mer >
1x1 12382 svanen
1x1
Remiss för Svanenmärkning av Möbler och inredning
Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av Möbler och inredning. 

Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas nämnder och Nordiska miljömärkningsnämnden.
Svanen ser fram emot synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 17 April 2020 för att beaktas.

Vad har ändrats?
Denna revision har fokuserat på att ta fram kriterier som har en stark klimatprofil och främjar cirkularitet.
Läs mer >
1x1 9570 Snabbfakta bild p%c3%a5 snabbfakta
1x1
Nya Snabbfaktor!
Här kommer de sista Snabbfaktorna från projektet - ta en titt! 

Cirkularitet
Cirkulär ekonomi – Vad är det och varför ska vi jobba med detta?

Cirkulär kund
Upphandlingsstrategier och kriterier
Cirkularitet i strategisk upphandling
Är det lönsamt att återbruka?

Design och tillverkning
Cirkulär design, Kinnarps Vibe
Cirkulär design – Nya RH Logic från Flokk
Cirkulär design för klimatneutralitet med biobaserade material

Affärsmodeller och erbjudanden
Introduktion till cirkulära affärsmodellerLäs mer >
Se TMF:s panelsamtal om cirkularitet i möbelindustrin
Missade du TMF:s panelsamtal ”Så gör vi svensk möbelindustri mer cirkulär”i anslutning till Stockholm Furniture & Light Fair? 

Ingen fara! Nu kan du se hela samtalet på webben. Du kan också läsa om det här
Se panelsamtalet >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
unknown link