Visa webbversion
4530 Banner CM 640
Hej!
Här kommer nyheter från Cirkularitet.se!

Bakom namnet finns det Vinnova-finansierade projektet "Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3". Vi arbetar tillsammans för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

SAVE THE DATE! 15 november kommer vi hålla en slutkonferens i Göteborg, öppen för alla. 
Mer information kommer under hösten!
Ta en titt på vår hemsida, cirkularitet.se >
1x1 9569 Sebastian
1x1
Rekomo ger möblerna sju liv
Varför slänga möbler när de går att återanvända? Cirkulära möbelflödens partner Rekomo tar vara på möbler från företag och cirkulerar dem vidare med minsta möjliga handpåläggning. Rekomos utgångspunkt är att cirkulera så många fina, välbehållna produkter som möjligt – något som också är genomförbart eftersom kontorsmöbler tenderar att bytas ut i rask takt trots att de inte visar några spår av slitage.

De försöker sen att inte göra för mycket med möblerna i form av lackering, omklädning eller ommålning:
– Att vi inte vill göra för mycket beror delvis på att det är kostsamt, men framförallt på grund av att det medför en typ av miljöpåverkan – även om det är bevisat att det påverkar mindre än att tillverka en helt ny produkt från grunden, säger Sebastian God, VD på Rekomo.
Läs mer >
Skapa en mer hållbar inredningsmiljö med en projektbrief
Många organisationer har idag hållbarhetsstrategier för att svara upp mot de globala målen. Genom att använda sig av Cirkulära möbelflödens Projektbrief så kan man få stöd att göra något konkret för att skapa en mer hållbar inredningsmiljö. Men vad är egentligen en Projektbrief?
– En brief är ett samlat dokument där vår kund berättar för oss vad de vill att deras inredningsmiljö ska uppnå, vilket syfte den har och vad användarna av miljön har för behov och förväntningar. Dock så är våra kunder ofta ovana att jobba med briefer, vilket innebär att det bästa för projektet är att vi arbetar fram den tillsammans, säger Thérèse Elmquist på White Arkitekter, som tillsammans med sina kollegor tagit fram en Projektbriefmall.
Läs mer >
Vill vi använda återbrukade möbler?
Det finns mycket skrivet om utbudssidan av cirkulära möbler – men hur ser efterfrågan ut egentligen? Är folk beredda att använda begagnade eller renoverade möbler? Det undersökte Cirkulära möbelflödens Ann-Charlotte Mellquist (RISE) i studien ”End user acceptance and attitudes towards pre-owned office furniture”.

Cirkulära möbelflödens rapportarkiv har uppdaterats med ett flertal rapporter, så ta en titt i arkivet!
Läs mer >
1x1 9570 Snabbfakta bild p%c3%a5 snabbfakta
1x1
Fler Snabbfaktor publicerade
Nu har vi publicerat flera nya Snabbfakta!

Cirkulär kund
Brukarcykeln
Brukarcykeln: anskaffning av möbler
Brukarcykeln: innehav av möbler
Brukarcykeln: avveckling av möbler
Brukarcykeln: organisation och nätverk

Märka och spåra
CE-märkning i en cirkulär kontext

Läs mer >
Cirkulära idéer och rapporter
Det finns många initiativ och rapporter som behandlar cirkulär ekonomi! IVA har gjort en sammanställning av några, bland andra Återvinningsindustriernas medlemsföretag, Recyclingnet och Svenskt Näringsliv.
Läs mer >
1x1 9571 referensstolar blandade.max 1500x1500
1x1
Sajkla
Sajkla är ett bolag som vill revolutionera marknaden för återbruk av möbler till offentliga miljöer. Deras vision är att det ska vara lika enkelt – eller enklare – att välja en snygg och återbrukad möbel som att köpa en ny.
Läs mer >
Tipsa gärna vänner och kollegor om vårt nyhetsbrev! Klicka för anmälningslänk >
RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se
730 youtube 731 twitter 732 in 733 fb
unknown link