RISE
1457 rise logo rgb
Klimatanpassningens möjligheter

Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige | 10/12/2019 09:30
Klimatanpassning som värdeskapande möjlighet
Klimatanpassning av bebyggda miljöer innebär ofta många inblandade parter, oklar ansvarsfördelning och resursbrist. Men går det att lyfta blicken och se möjligheter och mervärden i klimatanpassningen? 

RISE Research Institutes of Sweden bjuder nu in till en seminariedag där vi presenterar forskning som bidrar till att göra klimatanpassning till en spännande och värdeskapande möjlighet. Tillsammans diskuterar vi vad som krävs för att realisera denna potential och kunna bygga robusta samhällen.

Vilka outnyttjade möjligheter kan du förverkliga?

Program

09.30 Kaffe och registrering

10.00 Inledning - klimatanpassning som värdeskapande möjlighet - Mårten Västerdal, RISE ClimAdapt

10.20 Riskbedömning och planering
  • Bedömning av klimatrisker med hjälp av fjärranalys (GIS) - Özüm Durgun, RISE Hållbart samhälle
  • Ökade risker i byggnader och förebyggande åtgärder - Lars Olsson, RISE Byggnadsfysik
  • Scenarier för klimateffekter på mark – att identifiera riskområden - Kerstin Konitzer, SGI
11.30 Lunch

12.30 Förebyggande lösningar
  • Multifunktionalitet hos stadens hårdgjorda ytor minskar risken för översvämning - Björn Schouenborg, RISE CBI
  • Den värdeskapande grönskan - Sara Janhäll, RISE Hållbara energisystem
  • Klimatanpassning med hjälp av gröna tak - Jutta Schade, RISE Byggnadsfysik
13.30 Samverkan, beslutsprocesser och medborgarperspektiv
  • Visualisering som hjälpmedel för beslut och dialog - Nina Lemon, RISE Interactive
  • Hållbar ansvarsfördelning vid åtgärder för klimatanpassning - Kerstin Eriksson, RISE Safety
14.20 Fika

15.00 Samverkan, beslutsprocesser och medborgarperspektiv forts.
  • Hållbarhetsanalys och Serious gaming som beslutsstöd för effektiv samverkan - Helene Sörelius, RISE Urban water
  • Sociala aspekter på blågröna lösningar - Lisa Andersson, RISE Hållbart samhälle
Dagen avslutas ca kl 16.

Pris
1500 kr per person (ex. moms). Lunch och fika ingår.

eller

900 kr (ex. moms) för att delta via Skype (obs att detta fungerar även om du inte har Skype installerat)

Avanmälan efter 1 december debiteras med hela beloppet.
Lägg in i kalendern genom att klicka på ikonen och öppna filen

 10/12/2019 09:30

1442 add to calendar neg
550 icons location
Plats
Lindholmen Conference Center, lokal Decibel
Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg, Sverige
ANMÄLAN
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
Dela:
Klicka för att dela på Twitter Klicka för att dela på LinkedIn Klicka för att dela på Facebook
The registration has been closed since 03/12/2019 00:00.