SESKO uutiskirje
Avaa selaimessa
133 newsletter header
202 Vuosikirja 2021 kansi
SESKOn vuosikirja 2021 julkaistu
Perinteinen SESKOn vuosikirja on julkaistu. Siinä kerrotaan vuoden 2021 ajankohtaisista kansallisista ja kansainvälisistä tapahtumista ja standardoinnin aihealueista.

Tässä julkaisussa on asiaa mm. litiumioniakuista ja energiavarastoista, aurinkosähkölaitosten turvallisuuden parantamisesta ja sähköasennusstandardien uudistuksesta.

Voit ladata pdf-muotoisen julkaisun (koko 1,9 MB) itsellesi tästä. 
Vuosikirja 2021
SFS 6000 uusi painos lausuntokierroksella
Ehdotus pienjännitesähköasennuksia koskevan standardin SFS 6000 uudeksi painokseksi on nyt yleisesti kommentoitavana lausuntokierroksella 25.3. saakka.

SFS 6000:lla on paljon käyttäjiä, ja sen takia se uudistetaan viiden vuoden välein, vaikka esikuvastandardeihin IEC 60364 ja CENELEC HD 60364 tulisi uusia painoksia useammin. Samanlainen käytäntö on mm. Ruotsissa ja Norjassa.

Tarkempia tietoja muutoksista ja kommenttien toimittamisesta ehdotukseen löydät verkkosivuiltamme.
SFS 6000 lausuntokierros
207 3D 7.puhdas energia
SESKOn Puhdas energia -kampanja
Haluamme olla osaltamme mukana saavuttamassa Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan myös sähkö- ja elektroniikka-alan standardien kehittymistä. Tätä tavoitetta tukeakseen SESKOn hallitus on käynnistänyt Puhdas energia -hankkeen vuosiksi 2022 ja 2023.
Hankkeen keskeisin tavoite on varmistaa suomalaisten toimijoiden vaikutusmahdollisuudet alan standardointityössä. Kampanjan ajan voi mm. osallistua maksutta neljään kansalliseen standardointiryhmään, jotka laativat Puhtaan energian -standardeja.
Lue lisää kampanjasta
Koneiden toiminnallisen turvallisuuden standardi
SFS-EN IEC 62061 on suomennettu
Koneturvallisuus - Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus

Standardissa määritellään koneturvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelu- ja toteutusvaatimukset. Standardi on tarkoitettu konesuunnittelijoiden, ohjausjärjestelmien valmistajien ja integraattoreiden sekä muiden turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän (Safety-related Control System (SCS)) määrittelyyn, suunnitteluun ja kelpuutukseen osallistuvien käytettäväksi.

Siinä esitetään lähestymistapa ja vaatimukset tarvittavan suorituskyvyn saavuttamiseksi, ja se helpottaa riskin pienentämiseen tarkoitettujen turvatoimintojen määrittelyä.

Uuden painoksen rakennetta on muutettu ja sisältöä on päivitetty kuvaamaan turvatoiminnon suunnitteluprosessia. Standardia on laajennettu ei-sähköisiin tekniikoihin ja siinä olevia määritelmiä on päivitetty, jotta ne olisivat linjassa standardin IEC 61508‑4 kanssa.

Lisätietoja standardista
Pirkko Harsia
Näe tulevaisuuteen - kannustuspalkinto Tampereelle
SESKOn sähkö- ja elektroniikka-alan oppilaitoksille suunnattu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kannustuspalkinto myönnettiin vuonna 2021 Tampereen korkeakouluyhteisö TUNI:lle.

Kuvassa on Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja Pirkko Harsia, jonka kommentin standardointityöstä löydät verkkosivuillamme olevasta artikkelista. Sivuilla on myös lisätietoa mielenkiintoisista palkituista tutkimushankkeista.

SESKOn toimisto onnittelee TUNIa voitosta!
Digitaalinen kaksonen
Digitaalisten kaksosten tulevaisuus hahmottuu
Digitaaliset kaksoset ovat yksi digitaalisen aikakauden sivutuotteista, ja ne auttavat monilla teollisuudenaloilla siirtymistä seuraavalle automaation tasolle.

Kun maailmamme digitalisaatio kiihtyy, digitaalisten kaksosten tekniikat alkavat olla välttämättömiä työkaluja hyvin monella alueella. IEC ja ISO työskentelevät käsi kädessä standardoinnin edistämisen kannalta olennaisten käsitteiden ja käyttötapausten määrittelemiseksi.

Alan standardointia voit seurata ja siihen voi vaikuttaa SESKOn komiteassa SK JTC 1 SC 41 IoT ja Digital Twin.

Verkkosivuillamme on julkaistu mielenkiintoinen IEC e-tech:ssä ilmestynyt asiantuntijahaastattelu. 
Lue artikkeli
132 sesko rgb nettiin
Twitter
LinkedIn
Poistu postituslistalta
$$$open$$