SESKO uutiskirje
Avaa selaimessa
209 SESKO 1280x320px
240 Annika v3
SESKOlle uusi jäsenyhteisö
Tekniska Föreningen i Finland TFiF

Tekniska Föreningen i Finland TFiF on liittynyt SESKOn jäsenyhteisöksi. TFiF on 4900 jäsenellään ainoa Suomessa toimiva rutosinkielisten diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö.

SESKO toivottaa TFiF:n lämpimästi tervetulleeksi jäsenyhteisöjensä joukkoon!

Haastattelimme TFiF:n toiminnanjohtaja Annika Nylanderia järjestön toiminnasta, tavoitteista ja tarkoituksesta.
Lue haastattelu
CEN-CENELEC Workshop 'Interoperability of Security' torstaina 21.4.2022 

Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot CEN ja CENELEC järjestävät tilaisuuden, jossa katselmoidaan nykytilannetta, pohditaan eri teknologia-alueilla valmisteltujen alakohtaisten security-standardien yhteentoimivuutta ja kuullaan EU-komission näkemyksiä aiheesta. 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
IEC:n koulutustilaisuus suomalaisille asiantuntijoille

Jan-Henrik Tiedemann IEC:n keskustoimistosta vieraili 22.3.2022 SESKOssa ja esitteli asiantuntijoille IEC:n toimintaa, standardien valmisteluprosesseja ja verkkotyökaluja. IEC-ryhmien vetäjille suunnatussa iltapäiväosuudessa käytiin läpi muun muassa työryhmien vetäjien tehokkaita työtapoja.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ja lisätietoja IEC:n hyödyllisestä verkkokurssista “New expert online training course” löytyy alla olevasta linkistä.
Materiaalit ja verkkokurssi
Keskitettyjen varmistustehonsyöttöjärjestelmien standardin uusi painos SFS-EN 50171:2021 on julkaistu nyt myös suomeksi

Standardissa määritellään yleiset vaatimukset keskitetyn tehonsyötön järjestelmille, jotka toimivat riippumattomina energianlähteinä perusturvalaitteille, joihin kuuluvat esimerkiksi 
  • hätäpoistumisteiden valaistus 
  • automaattisten palonsammutuslaitteistojen sähköpiirit 
  • henkilöhakujärjestelmät ja turvaopastuslaitteistot 
  • savunpoistolaitteet 
  • hiilimonoksidivaroitusjärjestelmät 
  • rakennuskohtaiset erityiset turvalaitteistot, esimerkiksi korkean riskin alueilla 
 
Standardiin SFS-EN 50171 viitataan sisäasiainministeriön asetuksessa 805/2005 rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta. 
 
Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS.

243 electrician 2755682 1280 v2
Standardin SFS 6000 uuden painoksen valmistelu etenee

SESKOn komitea SK 64 on valmistellut uutta ehdotusta pienjännitesähköasennuksia koskevaksi standardiksi SFS 6000 vuoden 2021 alusta lähtien. Standardiehdotus oli yleisellä lausunnolla 25. maaliskuuta asti. Lausuntoja on tullut runsaasti. Erityisen suurta vastustusta standardin julkaisemiselle ei ole esitetty, mutta varsin paljon toiveita tarkennuksista.  

Erityisesti on pyydetty tarkentamaan sähkölaitteiden palovaaraa koskevia asioita. Sähköliesi on tunnetusti suurin sähköstä johtuvien tulipalojen aiheuttaja, ja tulipalot voisi parhaiten ehkäistä lieden oikealla käytöllä. Tätä ei kuitenkaan aina voida taata ja siksi tulee harkita sähkölieden rakenteeseen ja syöttöön liittyviä menettelyjä. Toinen kommentteja paljon kerännyt aihe oli aurinkosähköasennukset. Tämä on luonnollista, koska asennukset ovat lisääntyneet vauhdilla ja samalla on havaittu lisäohjeistusta kaipaavia asioita.

Uusi SFS 6000 on tarkoitus julkaista loppukesästä 2022. Tämä aikataulu on edelleen voimassa.

SFS 6002 esikuvastandardin EN 50110-1 uusi versio kommentoitavana 

Suomalainen standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus perustuu eurooppalaiseen standardiin EN 50110-1 Operation of electrical installations – Part 2: General rules. Sen on valmistellut CENELECin työryhmä BTTF 62-3, joka on valmistellut myös standardin vuosien 1996, 2005 ja 2013 painokset. Näiden perusteella on valmisteltu Suomen SFS 6002 standardin eri painokset.  
  
Standardin EN 50110 tarkoitus on lähentää eurooppalaisia sähkölaitteistojen käyttöä ja sähkötyöturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Siinä onkin varsin hyvin onnistuttu ja sähköalan työvoiman liikkuminen Euroopan maissa on helpottunut. Täysin yhteneviksi niitä ei kuitenkaan voi saada, koska asioihin vaikuttavat myös eri maiden kansalliset säädökset ja vakiintuneet käytännöt. Tästä johtuen on julkaistu standardi EN 50110-2 Operation of electrical installations - Part 2: National annexes, jossa annetaan eri maiden kansalliset vaatimukset viittauksina. Suomen osalta on viitattu työturvallisuuslakiin, sähköturvallisuuslakiin ja niiden pohjalta annettuihin säädöksiin. Suomessa on käytön helpottamiseksi olennaiset kansalliset vaatimukset esitetty yhdessä standardin EN 50110-1 vaatimusten kanssa standardissa SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus.
  
Lisätietoja uudesta prEN 50110-1 standardisehdotuksesta saa Teppo Härköseltä ja Terhi Säynätjoelta SESKOn toimistossa. Heiltä voi myös pyytää ehdotusta kommentointia varten.

241 Puhdas energia logo 09 2048x1418 v3
SESKOn Puhdas energia -kampanjan käynnistyswebinaari pidettiin 18.3.2022

SESKOn vuoden 2023 loppuun asti kestävän Puhdas energia -kampanjan käynnistyswebinaari pidettiin 18.3.2022. Webinaarin materiaalit ovat saatavilla täällä.

Puhdas energia -kampanjan tavoitteena on mahdollistaa suomalaisten toimijoiden vaikuttamista uusiutuvien energialähteiden vaatimusten valmisteluun sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla.
Kampanjasivu
Vesa Linja-aho ehdolla IEC:n sähkötyöturvallisuustyöryhmän vetäjäksi 

Sähkölaitteistojen käyttöä ja sähkötyöturvallisuutta on tähän asti standardoitu Euroopan tasolla CENELECin työryhmän BTTF 62-3 valmistelemissa EN 50110 -standardeissa. IEC:ssä tätä varten perustettiin vuonna 2021 projektikomitea PC 128 Operation of electrical installations, jonka puheenjohtaja on Jens Jühling Saksasta ja sihteeri Serge Yesso Ranskasta.  

Komitea piti ensimmäisen kokouksensa lokakuussa 2021. Kokouksessa päätettiin perustaa kaksi työryhmää: WG 1, joka käsittelee termejä ja määritelmiä, ja WG 2, joka käsittelee varsinaista standardijulkaisua. Samalla komitea päätti julkaista AC-dokumentit, joissa kysyttiin ehdokkaita työryhmien jäseniksi ja vetäjiksi (convenor). Näiden perusteella saatiinkin työryhmiin riittävästi jäseniä, ja työryhmän 1 vetäjän tehtävään ilmoittautui Padraig Plunkett Irlannista. Työryhmän 2 vetäjäksi ei ilmoittautunut halukkaita, ja sen takia komitean puheenjohtaja ja sihteeri pyysivät SESKOn SK 78 puheenjohtaja Vesa Linja-ahoa ehdolle tehtävään. Vesa oli ilmoittautunut työryhmän jäseneksi, mutta ei vetäjäksi. Vesa oli ominaiseen tapaansa ollut hyvin aktiivinen komiteakokouksessa sekä BTT 62-3:ssa ja siksi hänet haluttiin tehtävään.  

Ehdotus on nyt hyväksyttävänä PC 128:ssa 6.5.2022 saakka.

132 sesko rgb nettiin
Twitter
LinkedIn
Poistu postituslistalta
$$$open$$