SESKO uutiskirje
Avaa selaimessa
133 newsletter header
Marko Utriainen - SESKOn hallituksen puheenjohtaja
NOREK yhteistyö

SESKOn hallituksen puheenjohtajan haastattelu

Pohjoismaiden (FI, SE, NO, DK, IS) sähköteknisen alan standardointijärjestöjen yhteistyöfoorumi NOREK on pitänyt tänä vuonna kaksi Suomen isännöimää verkkotapahtumaa. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet ja ensi vuonna NOREK-foorumi täyttää jo 50 vuotta.

SESKOn hallituksen puheenjohtajan Marko Utriaisen ajatuksia pohjoismaisesta yhteistyöstä, standardointityön tulevaisuudesta ja sen merkityksestä voit lukea verkkosivuiltamme julkaistusta haastattelusta.
Lue haastattelu
Mukaan sähköalan standardointityöhön SESKOn kautta
SESKOn uusi asiantuntija
SESKOssa aloittaa standardointiasiantuntijan tehtävissä 4.10.2021 Terhi Säynätjoki. Hänen tunnelmansa uuden työpaikan suhteen ovat odottavaiset, ja hän uskoo standardointityön tuovan esiin sellaisia puolia asioista, joita hän ei aikaisemman työuransa puitteissa ole tullut ajatelleeksi.

Terhi on toiminut viimeiset pari vuotta sähköjakeluverkkoyhtiön kunnossapitotiimin projektitehtävissä, joten standardin käyttö työelämässä on hänelle tuttua. Projektitehtäviä Terhillä on edessään heti SESKOon tullessaankin, koska hän keskeisen roolin uusien verkkosivujemme kehityksessä.

Kaikki SESKOlaiset toivottavat Terhin tervetulleeksi SESKO-tiimiin!
SESKOn vaatimustenmukaisuuskomitea aktivoituu
SESKOn komitea SK VD kokoontui elokuun lopussa päivittämään toimintansa tavoitteita ja laatimaan ensi vuoden toimintasuunnitelman.

Asiasta kiinnostuneet voit liittyä mukaan komitean toimintaan!
Lisätietoa komiteasta
Muutos liitintunnusten standardiin
Muutos SFS-EN 61666/A1:2021 päivittää standardia SFS-EN 61666, joka esittää yleisperiaatteet järjestelmään kuuluvien liittimien tunnusten nimeämiseksi.
 
Standardin SFS-EN 61666 sääntöjä voidaan soveltaa sähköjärjestelmissä, koneissa, rakennuksissa ja järjestelmissä, jotka sisältävät laitteita eri tekniikan alueilta. Liitintunnuksen on käsitettävä järjestelmän osana käytetyn kohteen valmistajan tai suunnittelijan määrittelemä liitinmerkintä tai kohteen dokumentaatiossa määritelty tunniste. Jokainen liitin on voitava tunnistaa yksiselitteisesti suhteessa itse kohteeseen sekä järjestelmään, johon kyseinen kohde kuuluu.

Muutos SFS-EN 61666/A1:2021 päivittää standardin esimerkit vastaamaan uusimpia viitejulkaisuja. Standardista on julkaisu yhdistetty painos SFS-EN 61666:2010 + A1:2021.

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö, puhelin +358 40 5255 040
liitintunnusten standardi 61666
50160 uusi versio
SFS-EN 50160
Uusi versio valmisteilla

SFS-EN 50160 - Yleisestä jakeluverkosta syötetyn sähkön jänniteominaisuudet

CENELEC on parhaillaan uusimassa standardia EN 50160. Tämä verkkojännitteen laatustandardi on tulossa lausunnolle SESKOon loka-marraskuun vaihteessa. Tämä uusi versio on tarkoitus julkaista SFS-EN standardina 2023 keväällä, jolloin se tulee korvaamaan nykyisen julkaisun SFS-EN 50160:2010 ja sen lisäykset A2 ja A3.
Lue lisää
Suositusluonnos sähköenergiamittareiden paikallista H1-asiakasrajapintaa varten
SESKOn komitea SK 13 Sähköenergianmittaus on laatinut suositusluonnoksen, jossa määritellään etäluettavien sähköenergiamittareiden paikallista H1-asiakasrajapintaa koskevat vaatimukset Suomessa käytettävien seuraavan sukupolven energiamittareiden toiminnallisuudelle.

Suositusluonnos liittyy läheisesti 12.8.2021 annettuun ja 1.11.2021 voimaan tulevaan Valtioneuvoston asetukseen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta.

Suositusluonnos löytyy SESKOn verkkosivulta ja se on parhaillaan SESKOn kansallisella lausuntokierroksella. Suositusluonnosta koskevat lausunnot pyydetään lähettämään suositusluonnoksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen perjantaihin 15.10.2021 mennessä.

Lisätietoja saa Juha Vesalta.
Värien kirjaintunnukset
Värien kirjaintunnukset
Standardi SFS-EN-IEC 60757 Värien kirjaintunnukset määrittelee sähkötekniikassa käytettävien värien kirjaintunnukset sekä säännöt värien yhdistelmille.

Kirjaintunnukset on tarkoitettu käytettäväksi sähköasennusten dokumentaatiossa, sähkölaitteissa ja tuotteissa sekä sähkölaitteiden ja tuotteiden merkinnöissä.
Lue lisää
132 sesko rgb nettiin
Twitter
LinkedIn
Poistu postituslistalta