Berätta om ert hållbarhetsarbete
Webbversion
433 ny mindre logga event
468 SKURUGATA 254 webb
Få hjälp att berätta om ert hållbarhetsarbete!
Som företagare har du mycket att vinna på att berätta om hur ni arbetar med hållbarhet. När du börjar arbeta med detta kommer du märka att det inte bara gynnar planeten utan att det även är en bra affär.  

Med bakgrund till detta erbjuder vi nu ert företag två kostnadsfria timmar med en kommunikationsstrateg som ger er tips om hur just ert företag kan berätta om vad ni har gjort, gör och planerar att göra i framtiden kring hållbarhet. 

Verktygslåda för besöksnäringen i Jönköpings län
Tillsammans med det internationella konsult- och analysföretaget Kairos Future har vi tagit fram en verktygslåda, särskilt anpassad för dig inom besöksnäringen i länet. Verktygslådan innehåller övningar, tips och exempel som ni kan använda er av i ert hållbarhetsarbete och som kommer hjälpa er att bli bättre på att berätta om hållbarhet. 

Hur sätter jag igång? 
 
1. Besvara enkäten ”Hur arbetar ert företag med hållbarhet?”. Enkäten tar endast ca 3-4 minuter att besvara.

2. Efter att du har besvarat enkäten skickar vi en pdf med vår särskilt framtagna verktygslåda för besöksnäringen i Jönköpings län; ”Framtidens hållbara berättelser - Verktygslåda för att hjälpa dig berätta om din hållbarhet”.

3. När du och dina kollegor har arbetat med verktygslådan bokar vi in er hos kommunikationsstrategen Jenny Lundell. Tillsammans går ni igenom ditt företags hållbarhetsarbete och hur ni kan lyfta det i era digitala kanaler.  

Syftet med denna enkät är att få bättre kunskap om hur besöksnäringen i vårt län generellt ligger till i sitt hållbarhetsarbete. Tack för att du hjälper oss få en bättre överblick!

Svara på enkäten här
640x640transp 481 jenny profil webb avlang
Personlig coachning av Jenny!
Efter att ni besvarat enkäten ”Hur arbetar ert företag med hållbarhet?”, samt arbetat med övningarna i verktygslådan, har ni möjlighet att boka in två kostnadsfria timmar med Jenny!

Jenny Lundell är frilansande skribent och kommunikationsstrateg. Hon har arbetat med marknadsföring i över tjugo år och är expert på att skriva så att de som läser förstår och blir intresserade.

Bland annat skapar hon en tydlig plan så ni lätt kan komma i gång med en intresseväckande hållbarhetskommunikation. Kanske kan det vara att berätta om ert samarbete med lokala leverantörer i ett par inlägg på Instagram eller att uppdatera webbsidan med information om hur ni effektiviserar er elförbrukning. Läs mer om Jenny här.
470 SKURUGATA 037 webb
5 vinster med att berätta om ditt hållbarhetsarbet
 1. Fler besökare
  Besökarna bryr sig om vad du berättar. Förbättrar du ditt arbete med och blir bättre på att berätta om ditt hållbarhetsarbete kan du locka fler besökare till din verksamhet. Fler besökare bidrar till större intäkter och bättre lönsamhet! 
 1. Nya besökare
  Du når inte bara fler besökare utan även nya besökare och målgrupper genom att berätta om ditt hållbarhetsarbete. Internationellt ses Sverige som ett föregångsland och många är nyfikna på hur vi arbetar vilket kan locka till besök. Berättar därför vad ditt företag gör som är hållbart, detta stärker din konkurrenskraft och ökar intresset för din verksamhet och därmed ökar dina möjligheter till att attrahera nya gäster. 
 1. Varumärket stärks
  Stor del av ert varumärke byggs av vad ni väljer att berätta för era besökare. Hållbarhet är viktigt för besökare och genom att berätta om ert arbete så stärker ni ert varumärke.  
  Ett starkare varumärke gör även att ni ses som en attraktiv arbetsgivare, vilket skapar fördelar i konkurrensen om kompetens. 
 1. Försäljningen ökar
  Ju bättre ni blir på att berätta om ert hållbarhetsarbete desto fler gäster kommer ni locka, både från gamla och nya målgrupper och ni stärker ert varumärke. Dessa tre faktorer bidrar alla till ökad försäljning, och med ökad försäljning kommer ökad tillväxt och en tryggare framtid. 
 1. Bidrar till en bättre värld  
  Genom att dela med dig av dina hållbarhetsberättelser inspirerar du och hjälper andra, både besökare och andra företag, både i och utanför din bransch.  
Du bidrar till ökad medvetenhet och att fler gör hållbara val - du bidrar helt enkelt till en bättre värld och framtid! 
 
Följ oss i sociala medier för att få ytterligare tips om hur du kan berätta om ert hållbarhetsarbete!
image
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us our homepage
GDPR
Du som får Smålands Turisms  nyhetsutskick finns med i vår kunddatabas.
Läs mer om varför och hur vi hanterar dina personuppgifter här.
Prenumerera | Avanmälan
$$$open$$