Visa webbversion

Välkommen till invigningen av slurry-hydrokrackern!

Nu invigs slurry-hydrokrackern, en pilotanläggning för skogsbaserade, gröna bränslen vid RISE ETC i Piteå. Anläggningen kommer att bidra till utvecklingen mot en fossilfri transportsektor år 2030.

Slurry-hydrokrackern är en öppen, neutral pilotanläggning där akademi, institut och näringsliv kan utveckla, testa och verifiera ny teknik för produktion av drivmedel från förnybara, biologiska råvaror som till exempel lignin. Anläggningen är den första i sitt slag i landet och erbjuder möjligheten att studera en komplett värdekedja från råvara till flytande drivmedel eller råolja som kan processas vidare på raffinaderi. Slutmålet är att skapa en storskalig nationell produktion av hållbara drivmedel från skogens restprodukter.

Bakom anläggningen står ett konsortium av RISE, Preem, Sveaskog och entreprenörsbolaget SunCarbon med stöd av Energimyndigheten, Kempestiftelserna, Stiftelsen ETC och Chalmers.

Plats

Industrigatan 1, 941 38 Piteå

Datum & tid

11 maj, kl 10.30-14.00

Mer information om invigningen och anmälan >

Program för invigningen:

10:30 Inledande mingel och kaffe

11:00 Samtal med några av aktörerna bakom satsningen – Hur bidrar denna satsning till fossiloberoende vägtrafik år 2030?

12.00 Invigningsceremoni följt av guidade turer i anläggningen

13:00-14:00 Lunch 

Värd för invigningen är Pia Sandvik, vd för RISE
Moderator: Mattias Goldmann, vd för Fores 

Buss mellan Kallax/Luleå flygplats och invigningen ordnas så att det passar följande flighter:

SK 1004, Avresa Arlanda 08.20, ankomst Kallax 09.35

SK 011, Avresa Kallax 15.55, ankomst Arlanda 17.15

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se