Hvordan rekruttere og beholde mannlige medarbeidere?
͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     ͏ ‌     
Logo
Ny bok!
Menn i barnehagen
Hvorfor og hvordan?
10689 Menn i barnehagen banner
Barnehagens ansatte skal gjenspeile samfunnet og representere ulike mennesketyper, samt ha ulik kompetanse og ferdigheter.

I denne boka skriver forfatterne om hvilken betydning de ansattes kjønn kan ha for barnehagemiljøet, og hvordan arbeidet med å rekruttere og beholde mannlige medarbeidere kan foregå. Dette vises gjennom refleksjoner og praktiske eksempler.

Målet med boka er å bidra til at en yrkeskarriere i barnehagen blir en reell mulighet for flere menn med ulik bakgrunn, og at de blir i yrket.


Kr 229,-
ISBN: 9788245038446
LES MER /BESTILL
10680 Kari Emilsen
Kari Emilsen
er sosiolog og arbeider som dosent i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun har forsket på rekruttering av menn nasjonalt og internasjonalt, samt likestillingsarbeide i barnehagen og "små barns rett til beskyttelse" i et barneperspektiv.
10677 Lene Kjeldaas
Lene Kjeldsaas
er utdannet førskolelærer ved barnevernsakademiet i Oslo. Hun har jobbet med kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling i Kanvas siden 2001, og er leder for Kanvas kompetanse. De siste fem årene har Lene hatt oppdrag som fasilitator for studenter ved BI innen skole- og barnehageledelse. 
10678 Pia Friis 2019 tatt av Silje Wiken Sandgrind (4)
Pia Friis
er utdannet barnehagelærer. Arbeidet med temaet om menn i barnehager startet i 1996, med et prosjekt der hun ville erfare hvordan menn jobbet med barn, kollegaer og foreldre, dersom det kun var menn som jobbet på samme avdeling. Prosjektet førte til videre arbeid og engasjement om å rekruttere og beholde menn i barnehagen. 
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
Åpne e-posten i nettleseren

Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på Fagbokforlagets nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av.

Klikk her for å melde deg av nyhetsbrev fra Fagbokforlaget
unknown link