Välj webbversion för bästa layout >>>
706 Sk%c3%a4rmavbild 2021 10 04 kl. 12.27.20
Inbjudan: Digitalt medlemsmöte 23 juni-
Det nya regelverket kring hållbarhet

Perspektiven kring hållbarhet vad gäller kunskap, kompetens och förståelse är många men gemensamt för hela branschen är vikten av att vara proaktiva. Med anledning av att de nya regelverket om hållbara investeringar ska börja tillämpas i närtid bjuder SFM in till en digital medlemsträff för att informera om de nya förutsättningarna. Nedan kan du som medlem ta del av en  sammanfattning inför mötet den 23 juni.

Som medlem har du också möjlighet att skicka in frågor i förhand till SFM:s hållbarhetsbrevlåda: hallbarhet@sfm.se.

Översikt av regelverket

De huvudsakliga regelverken som styr vilken information som ska finnas om investeringarna och hur branschen ska hantera de i relation till kunderna, börjar i redovisningskraven som kommer ställas på i huvudsak noterade företag, alla företag över 500 anställda, banker och försäkringsbolag (CSDR). Det första år rapporteringen sker som tidigast 2024 för år 2023.

Från och med 1 januari 2023 är avsikten att det ska finnas information om försäkringsprodukterna och fonder, tillgängliga för försäkringsförmedlare och kunder att ta del av, som beskriver i vilken utsträckning de matchar mot de olika kriterierna för hållbara investeringar, genom SFDR.

Den 2 augusti 2022 ska reglerna under IDD om hållbarhetspreferenser* börja tillämpas i lämplighetsbedömningen av kunder som får rådgivning om försäkringsbaserade investeringsprodukter. De nya reglerna förutsätter också att bl.a. försäkringsförmedlare har nödvändig kunskap i relation till hållbarhetspreferenser, för att bl.a. kunna informera kunderna om olika aspekter som de kan ta hänsyn till när de bestämmer sina preferenser.

För frågor kontakta SFM:s kansli på info@sfm.se

När:     23 juni
Tid:      9.00-9.30
Var:     Teams
Anmäl dig här
Svenska försäkringsförmedlares förening
unknown link