Nyhetsbrev Nordens välfärdscenter Webbversion
nordicwelfare.org  |  Dela nyhetsbrevet  |  Börja prenumerera
114 NVC Logotype RGB SV
Nyheter om aktivt åldrande
December 2022
Arbetsseminariet om nordiska äldreråd inleds.
Äldre vuxna i Norden deltar och påverkar genom äldreråd
I samtliga nordiska länder finns äldreråd eller pensionärsråd som jobbar specifikt med frågor som berör äldre vuxna. Målet är att förbättra de äldre vuxnas möjligheter att påverka och på ett jämställt sätt kunna vara en del av samhället. I oktober 2022 samlades ett fyrtiotal deltagare från de nordiska länderna för att lära sig mer om och diskutera äldreråden i Norden.

Läs artikeln om äldrerådens arbete i de nordiska länderna
Man och kvinna sitter i en soffa med VR glasögon på och spelar.
640x640transp Nordiska indikatorer ska stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande
640x640transp Nordens välfärdscenter har i samarbete med Nordregio undersökt vad ett aktivt och hälsosamt åldrande i Norden innebär samt vilka typer av indikatorer som kan beskriva och mäta detta. Studien resulterade i rapporten Indicators for Active and Healthy Ageing in the Nordic Region.

Läs artikeln om nordiska indikatorer som stöd för ett aktivt och hälsosamt åldrande
640x640transp Smiling woman and man looking at a computer screen.
Launch of the Healthy Ageing Collaborative
In September the UN launched the Healthy Ageing Collaborative: Working together to improve the lives of older people, their families, and communities. It is a multisectoral and multistakeholder network to advance implementation of the United Nations Decade of Healthy Ageing 2021-2030.

Read more about the launch of the Healthy Ageing Collaborative
Age-friendly communications principles
These five age-friendly communications principles from the Centre for Ageing Better are practical advice to support organisations in communicating about ageing and older age.

Watch the video on Youtube from the Centre for Ageing Better
Webinar: Can digital tools reduce loneliness among older adults?
Welcome to join Nordregio and the Nordic Welfare Centre in a discussion about tools to reduce loneliness among older adults. The webinar Can digital tools reduce loneliness among older adults? - Experiences from three Swedish cities and Nordic research will be held on 7 December at 13-14:15 CET.

Read more about the webinar and register here
Nordisk forskning och goda exempel

Forskning

Danmark: Sociale fællesskabers betydning for livskvalitet i seniorbofællesskab

Danmark: Trust in the publicly financed care system and willingness to pay for long-term care

Finland: Sosiaalibarometri 2022: ikäihmisten ja haavoittuvassa asemassa olevien tilanne huolettaa

Finland: “I do those things to pass the time.”: Active ageing during fourth age

Island: Cognition and brain health among older adults in Iceland: the AGES-Reykjavik study

Norge: Kartlegging av transport for eldre

Norge: Eldre med psykiske lidelser utsettes for dobbel diskriminering

Sverige: Psykisk ohälsa vanligare bland äldre i sexuella minoriteter

Sverige: Bostadsförsöket: många hinder i svenska hem

Goda exempel

Danmark: Gode råd til overgangen mellem arbejdsliv og pension

Danmark: Ny hjemmeside samler viden, inspiration og erfaringer med værdig ældrepleje

Finland: Friluftsdag för äldre

Finland: Tehdään iästä numero – ikäasenteet myönteisiksi

Island: Öldrunarráð Islands/ Icelandic Council of Aging

Norge: Seniorsysselsettingen øker i Norge i forhold til før korona

Norge: Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalmiljøet

Sverige: Glädje och fest på Rullatorloppet

Sverige: Bäddat för test
Följ oss i sociala medier:
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on LinkedIn
Sluta prenumerera
unknown link